ii inspektorat plakatW dniu 12 marca br. w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak - Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, przedstawiciele Zarządu i Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Rafał Kołodziejczyk – jeden z reżyserów filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej.”

Pomysłodawcą i głównym inicjatorem produkcji filmu jest Poseł Sławomir Zawiślak, który od  ponad 20 lat jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i udziela się społecznie na rzecz krzewienia etosu Armii Krajowej. Od ponad 10 lat z woli Weteranów AK pełni także społeczną funkcję Prezesa Związku.

W wyniku podjętych przez Posła starań, produkcję dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz sponsorzy i darczyńcy: Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o., Zamojskie Zakłady Zbożowe, Lasy Państwowe, Attyla s. j., PGE Dystrybucja S. A. Partnerem premiery jest CKF Stylowy w Zamościu.

W trakcie konferencji Poseł Zawiślak przekazał do wiadomości opinii publicznej zaproszenie na premierę ww. filmu dokumentalnego, wyprodukowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość przy współpracy z Telewizją Polską S. A. TVP3 Lublin. Premiera odbędzie się 22 marca br. o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w  Zamościu - Partner premiery. Odbiór bezpłatnych wejściówek możliwy będzie od 13 marca br. w kasach CKF w godzinach pracy kina (ilość miejsc ograniczona). Telewizyjna premiera filmu planowana jest także na antenie TVP 3 LUBLIN w okresie Świąt Wielkanocnych.

ii inspektorat zaproszeniePatronat Honorowy nad Premierą ww. filmu objął Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk.

Poseł Zawiślak w imieniu swoim oraz członków ŚZŻAK Okręg Zamość podziękował wszystkim zaangażowanym w pomyślną realizację filmu oraz wszystkim, którzy wsparli finansowo produkcję poświęconą dziejom II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, walce Żołnierzy Wyklętych działających na terenie Zamojszczyzny z narzuconym narodowi polskiemu systemem komunistycznym.

Fabularyzowany film dokumentalny pt. „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków (zdjęcia do filmu wykonał Paweł Iwaniuk natomiast muzykę skomponował Rafał Rozmus) przypomina strukturę oraz historię działalności II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, a także staje się punktem wyjścia do przypomnienia roli  innych niepodległościowych struktur polskiego państwa podziemnego w trudnym dla Polski historycznym okresie, tj. po zakończeniu II wojny światowej. II Zamojski Inspektorat Armii Krajowej uważa się za największą i najsilniejszą liczebnie inicjatywę konspiracyjną na Lubelszczyźnie po 1947r. To fenomen organizacyjny i społeczny, o którym powinniśmy pamiętać. Celowość i wartość niepodległościowej pracy wykonanej przez Bohaterów- żołnierzy II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej są nie do przecenienia.  Organizacja miała na celu likwidowanie zdrajców, szpicli, funkcjonariuszy UB, NKWD i szkodliwych działaczy komunistycznych. Sporządzano plany sytuacyjne, rozmieszczenia Wojsk Polskich, radzieckich oraz ich uzbrojenia. Agitowano przeciwko powstawaniu spółdzielni produkcyjnych na wzór kołchozów. Gromadzono broń na wypadek zapowiadanej III wojny światowej między wschodem a zachodem. II Zamojski Inspektorat AK miał za zadanie podtrzymywać ducha oporu, przygotować do otwartej walki z sowieckim okupantem, stanowić zbrojne ramię wojsk sojuszniczych i toczyć otwartą walkę z sowietami. Był sposobem na przetrwanie dla poszukiwanych przez UB żołnierzy i członków niepodległościowego podziemia, którzy zostali skazani przez nowy, komunistyczny system na zagładę. W filmie wypowiadają się historycy, regionaliści oraz potomkowie żołnierzy tzw. drugiej konspiracji. 

Realizacja filmu miała miejsce na terenie województwa lubelskiego. Prace związane ze zdjęciami objęły wnętrza i plenery na Zamojszczyźnie i w Lublinie. Zdjęcia realizowano m. in. w Muzeum Wsi Lubelskiej, kamieniołomach w Józefowie Biłgorajskim, klasztorze oo. Bernardynów w Radecznicy oraz w okolicznych lasach Zamojszczyzny.  Do współpracy zaproszono grupy rekonstrukcji historycznej z Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa i Lublina. Etap prac postprodukcyjnych (montaż, udźwiękowienie, animacja komputerowa)  realizowany był w Lublinie.

Poprzez produkcję filmu, która wymagała gruntownej kwerendy dokumentalnej oraz wyszukania i dotarcia do osób biegłych w temacie możliwe stanie się upowszechnienie wiedzy związanej z poruszaną problematyką, co w założeniu ma przyczynić się do rozwoju świadomości narodowej, pielęgnowania polskości, umacniania wśród odbiorców filmu poczucia dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Rezultatem realizacji i dystrybucji filmu będzie historyczna i patriotyczna edukacja społeczeństwa, poszerzenie wiedzy widzów w szerokim przedziale wiekowym w zakresie historii Polski, a w szczególności doniosłości działań podziemnych struktur niepodległościowych państwa polskiego.

Uczestnicy konferencji zapowiedzieli, że podejmą starania by film był emitowany na innych kanałach telewizji publicznej (planowana jest też wersja anglojęzyczna ) oraz, że podobnie jak „Wszystko dla Polski - Powstanie Zamojskie 1942-1944”, nowy film będzie zgłaszany na festiwale historycznych filmów dokumentalnych.          

Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość zaapelowali do Dyrektorów kin regionu o podjęcie inicjatywy organizacji bezpłatnych seansów filmu dla dzieci i młodzieży, informując, że zainteresowane wykorzystaniem ww. filmu w pracy dydaktycznej szkoły będą mogły otrzymać także jego bezpłatne egzemplarze. ŚZŻAK Okręg Zamość wykona i bezpłatnie przekaże egzemplarze filmu wszystkim zainteresowanym szkołom.

20190312 111306  20190312 111538

ZWIASTUN FILMU

premiera film ii inspektorat ak zamosc

https://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/premiera-filmu-dokumentalnego-wszystko-dla-polski-dzieje-ii-zamojskiego-inspektoratu-ak/

https://www.radio.lublin.pl/news/historia-zolnierz-wykletych-zamojszczyzny-na-ekranie

http://zyciezamoscia.pl/reportaze/wszystko-dla-polski-nowy-film-o-czlonkach-armii-krajowej/

Relacja video z konferencji:

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010