Poseł S. Zawiślak trzymał kolejny bardzo ważny list, słowa uznania z współpracę. Wspierając ważne obywatelskie projekty poseł bardzo ceni sobie współpracę także z organizacjami Kresowian. Dziękuje tym wspaniałym środowiskom polskich patriotów za zaufanie jakim go obdarzono proponując wsparcie organizowanych  uroczystości. Cieszy się, że jego pomoc udzielona m.in. rok temu na rzecz organizacji w Warszawie Marszu w 70 rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, połączonego m.in. z przedstawieniem na terenie Sejmu RP wystawy ( zorganizowanej przy posła współudziale przez Klub PiS )  i w tym roku została zauważona i doceniona. Poseł życzy Kresowianom, wszystkim patriotycznym Polkom i Polakom wspólnej i skutecznej realizacji jeszcze większej liczby udanych, ważnych narodowych przedsięwzięć. Ważne jest byśmy wspólnie zadbali zgodnym wysiłkiem rozwój naszego kraju także o prawdę historyczną, oraz potrafili godnie uczcić pamięć zapomnianych kart z naszej historii i ludzi. Poseł bardzo ceni to, że w ostatnim projekcie pięknie podniesiono pamięć o polskich, kulturotwórczych kresach. Zgłasza chęć, wolę dalszej współpracy.

 

 

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010