Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka w związku z decyzją posła od początku swego istnienia uruchomiło cieszącą się dużym zainteresowaniem  wśród mieszkańców regionu usługę bezpłatnych porad prawnych. Przez ostanie lata działalności biura z porad tych skorzystało tysiące osób, nie tylko mieszkańcy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów biura a także mając na względzie najwyższą jakość świadczonych usług Poseł Zawiślak zdecydował się nawiązać oraz nieprzerwanie kontynuować wieloletnią współpracę z dr habilitowanym nauk prawnych– Przemysławem Czarnkiem, który osobiście zapewnia obsługę prawną Interesantów biura. Dr Czarnek jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPPKiA KUL. Dodatkowo piastuje On inne stanowiska kierownicze w administracji oraz w organizacjach pozarządowych.  Jest także stałym współpracownikiem kancelarii adwokackich i kancelarii radców prawnych.

Na chwilę obecną porady odbywają się (co do zasady) dwa razy tygodniu w siedzibie Biura Poselskiego w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 27A (budynek banku Bank BGŻ BNP Paribas S.A, I piętro) w godzinach 10.00 -15.00. Dbając o jakość świadczonych porad Interesanci umawiani są  na ok. 30 minutowe spotkania (w szczególnie zawiłych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Aby skorzystać z takiej porady należy zadzwonić (biuro poselskie w Zamościu – tel. 846384402) bądź przyjść osobiście do Biura Poselskiego w Zamościu. Pracownice biura Poselskiego dokonają stosownej rezerwacji terminu porady prawnej wyznaczywszy konkretny dzień i godzinę spotkania z Prawnikiem.

W sprawach niecierpiących zwłoki bądź terminowych istnieje możliwość udzielenia porady niezwłocznie, w najbliższym terminie dyżuru prawnika, także drogą elektroniczną i poprzez rozmowę telefoniczną.

Dodatkowo na poczet porad prawnych Poseł Zawiślak udostępnia filie swojego biura zlokalizowane w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Krasnymstawie. Mając na uwadze względy ekonomiczne koniecznym warunkiem zorganizowania porad poza głównym biurem w Zamościu jest zebranie grupy co najmniej 4 osób chętnych do uzyskania pomoc prawnej w takim miejscu. Oczywiście  aby skorzystać z porady prawnej należy analogicznie dokonać telefonicznej rezerwacji terminu.

W biurze poselskim można uzyskać następującą pomoc prawną:

- kompleksowe wyjaśnienie stanu prawnegooraz podstawy prawnej rozwiązania wraz ze wskazaniemmożliwych sposobów dalszego działania;

- przygotowanie kompletu pism procesowych;

- wykonanie kopii potrzebnych załączników;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych danych teleadresowych sądów, urzędów, organizacji społecznych, ministerstw itp.

Porady prawne udzielane są z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego itp.

Dodatkowo,w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Poseł Sławomir Zawiślak podejmuje indywidualne interwencje poselskie, w ramach których na podstawie przedłożonych dokumentów w porozumieniu z współpracującym prawnikiem prowadzona jest wnikliwa analiza zgłoszonej sprawy a następnie sporządzana jest interwencja.

Zgodnie bowiem z art. 20. ww. ustawy wykonując swoje obowiązki poselskie Poseł ma prawo podejmować interwencje w organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, które wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborców lub wyborcy, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.
Ww. organy i jednostki, wobec których Poseł podejmuje interwencje, są obowiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić Go o stanie rozpatrywania sprawy i w uzgodnionym terminie ostatecznie ją załatwić.

Ze względu na napięty terminarz spotkań a także w trosce o Państwa wygodę spotkanie z Posłem możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jego terminu. Telefonicznej rezerwacji dokonywać należy kontaktując się bezpośrednio z Posłem Zawiślakiem pod nr tel. 501589888, 734 483 888.

Biuro poselskie świadczy także pomoc w zakresie redagowania pism biurowych takich jak podania, zapytania, informacje, decyzje, odwołania itp. W przypadkach nie wymagających konsultacji prawniczej ww. dokumenty sporządza od ręki pracownik biura.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Biuro poselskie posła Zawiślaka  udzieliło skutecznej pomocy prawnej i interwencyjnej. Poseł wielokrotnie podejmował interwencje mieszkaniowe na rzecz mieszkańców regionu. Kilku rodzinom udało się w ten sposób uzyskać mieszkania z zasobów komunalnych. Niemal codziennością biura jest pomoc w sprawach związanych z dochodzeniem, w wielu przypadkach przedawnionych,  roszczeń windykacyjnych, sprawach zusowskich czy spadkowych.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010