Dnia 24.07.2018 roku miała miejsce konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu stanu prac na rzecz realizacji odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Konferencja podczas której, przedstawiono m.in. bardzo dobrą dla ww. inicjatywy odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na pismo interwencyjne posła S. Zawiślaka, odbyła się na trenie Klubu 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

W konferencji wzięli udział: Poseł na Sejm RP - Sławomir Zawiślak, Zastępca Dowódcy 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego - mjr Radosław Krawiec, Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu - Tomasz Włodarczyk, Architekt - Jan Radzik, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie - płk Krzysztof Kołb-Sielecki, Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ppłk Jerzy Muzyka, Kierownik Klubu 3 Zamojskiego Batalionu  Zmechanizowanego - Agnieszka Biernacka.

Podczas konferencji przypomniano, że ponad dwa lata temu w Zamościu zawiązał się Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wystąpił z inicjatywą odbudowy pomnika wielkiego Polaka. Przewodniczący ww. Komitetu wystąpił pisemnie z oficjalną prośbą do posła na Sejm RP S. Zawiślaka - Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość o wsparcie budowy ww. pomnika.

Poseł  Sławomir Zawiślak, członek Związku od 19 lat, a od ponad 10 lat społecznie pełniący społecznie funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, objął to przedsięwzięcie honorowym patronatem. Parlamentarzysta, wspierając zasadność podjętej przez społeczeństwo inicjatywy, m.in. wystosował do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka pismo interwencyjne. Pismo zawierało prośbę o wyrażenie zgody na zaangażowanie się Wojska Polskiego na rzecz wsparcia budowy pomnika poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu utwardzenie, oświetlenie, oraz zabezpieczenie placu na którym będzie ustawiony ww. pomnik. Wnioskowało ono aby to było zadanie inwestycyjne realizowane na koszt MON.

W efekcie działań parlamentarzysty Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa przy Ministerstwie Obrony Narodowej, doceniwszy szlachetny cel przedsięwzięcia, które będzie upamiętniać postać Marszałka Piłsudskiego, udzielił wsparcia w ramach posiadanych kompetencji wnioskowi posła, natomiast Departament Infrastruktury przy Ministerstwie Obrony Narodowej wyraził zgodę na użyczenie na rzecz Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, na okres wykonywania prac związanych z jego posadowieniem, uzgodnionej części działki w kompleksie wojskowym w Zamościu.

Szczególnie ważna jest decyzja Ministra Obrony Narodowej, na mocy której  zabezpieczono środki w wysokości do 2 mln zł na realizację wnioskowanych przez posła S. Zawiślaka prac.  Poseł, wdzięczny za podjęcie tak korzystnej dla odbudowy pomnika decyzji, dodatkowo podniósł, że jest ona bardzo istotna także dla rozwoju, upiększenia infrastruktury zamojskiego Garnizonu Wojska Polskiego. W swoim piśmie do Ministra poseł podkreślił,  że wykonanie tych prac wpłynie korzystnie na otoczenie prężnie działającego współcześnie Klubu Batalionowego 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu i pozwoli właściwie zabezpieczyć pod względem technicznym eksploatację obiektu, także terenu kompleksu wojskowego.

Ww. decyzje, wsparcie posła S. Zawiślaka dla Obywatelskiego Komitetu w jego  pozostałych pracach m.in. przynoszących inne pozytywne dla realizacji zadania decyzje instytucji rządowych m.in w Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz poparcie inicjatywy przez władze samorządowe, społeczna praca członków Komitetu jak widać przynoszą dobre efekty.

Podczas ww. konferencji Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu dziękując za owocną współpracę poinformował, że wstępnie ustalono datę uroczystego odsłonięcia pomnika na 4 listopad tego roku. Ulokowany na placu, przed Klubem 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, monument Marszałka Piłsudskiego będzie miał ponad 7 metrów wysokości.

mon pomnik 1 mon pomnik 2 mon pomnik 3

 

 

odp mon pomnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://roztocze.net/zamosc-znamy-termin-odsloniecia-pomnika-marszalka-jozefa-pilsudskiego/

https://lublin.tvp.pl/38210844/coraz-blizej-budowy-pomnika-marszalka-pilsudskiego

https://radio.lublin.pl/news/w-zamosciu-znow-stanie-pomnik-jozefa-pilsudskiego

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/zamosc/a/pomnik-marszalka-pilsudskiego-jest-juz-w-zamosciu,13371790/

https://www.radio.lublin.pl/news/w-zamosciu-znow-stanie-pomnik-jozefa-pilsudskiego

 

Konferencja 30.07.2018 2

Informujemy także,  że  dnia 30 lipca br. w zamojskim Klubie Batalionowym odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” – Tomasz Dudek oraz Sekretarz ŚZŻAK O/Zamość, mieszkaniec gminy Komarów – Witold Marucha.

W trakcie konferencji przedstawiony został projekt Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, który nawiązuje do pierwotnej wersji projektu z 1936 roku. Nowy monument, o wysokości 18 metrów, u swojej podstawy ma zawierać mauzoleum z platformą widokową, nad którą górują skrzydła husarskie oraz sylwetki szarżujących kawalerzystów. Na ścianach postumentu zaprojektowano znaki wszystkich pułków kawalerii i artylerii konnej. Pomnik planuje się wznieść na wzgórzu 255 w Wolicy Śniatyckiej, o które toczyły się boje dnia 31 sierpnia 1920 roku a jego budowa byłaby spełnieniem testamentu kawalerzystów II RP.  Jego odsłonięcie przypadnie w 100. rocznicę Bitwy pod Komarowem w 2020 roku.

Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie porozumienia, dotyczącego współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W ramach niniejszej współpracy Światowy Związek został upoważniony do podejmowania działań w zakresie promocji projektu związanego z budową pomnika, kontaktów z mediami, w tym wystąpień publicznych w sprawie budowy pomnika, a także do procedowania i wnioskowania o środki na rzecz budowy pomnika.

Jak podkreślał Tomasz Dudek członkowie ŚZŻAK O/Zamość, a szczególnie Poseł Sławomir Zawiślak i Witold Marucha, są ogromnym wsparciem i już służą pomocą zarówno w zakresie promocji, jak i pozyskiwania środków na budowę pomnika. Ww. zauważył też, że mimo braku wsparcia ze strony obecnej władzy lokalnej, Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem od czasu rozpoczęcia współpracy z ŚZŻAK Okręg Zamość może prężnie się rozwijać, z rozmachem organizować coroczne - promujące też nasz region - uroczystości upamiętniające bohaterstwo zwycięskiej jazdy polskiej w boju z Armią Budionnego. Dzięki podjętej kilka lat temu współpracy z ww. Związkiem Stowarzyszenie mogło m. in. nawiązać dobry dla podniesionego projektu kontakt m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów , Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poseł S. Zawiślak i Witold Marucha - z ramienia ŚZŻAK O/Zamość, który jest współorganizatorem corocznych obchodów rocznicy Bitwy pod Komarowem - są również czynnie zaangażowani w obecną edycję tegorocznego, kilkudniowego wydarzenia, podczas którego m.in. będzie można obejrzeć po raz kolejny największą w Europie inscenizację bitwy kawaleryjskiej. 

Podczas konferencji zostały także przedstawione szczegóły dotyczące etapów budowy pomnika. W tym miejscu warto wspomnieć, że od kilku lat prowadzona jest publiczna zbiórka pieniędzy na ten cel, dodatkowo środki finansowe można także wpłacać  na specjalnie utworzone subkonto. Potwierdzeniem każdej wpłaty są okolicznościowe cegiełki i certyfikaty. Zapowiedziano również licytację banneru przedstawiającego projekt pomnika, z podpisami gwiazd biorących udział w meczu Gortat Team vs. Wojsko Polskie. Ponadto zgodnie z założeniem, elementy pomnika przedstawiające znaki wszystkich pułków kawalerii i artylerii, w części sfinansowane zostaną przez środowisko kawaleryjskie.

W czasie konferencji podkreślano, że w proces budowy pomnika zaangażowane jest także środowisko wojskowe. Swoją pomoc zaoferowały m.in.: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego czy 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany. Jak podkreślał Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Dudek, niniejszy pomnik będzie łączył nie tylko środowisko kawaleryjskie, ale i wojskowe, ponieważ przede wszystkim będzie to pomnik polskiego żołnierza.

 

Oglądaj od 11:45: https://lublin.tvp.pl/38294632/30-lipca-2018-g-1830

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/podpisano-porozumienie-ws-budowy-pod-komarowem-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-zdjecia/

http://roztocze.net/komarow-powstanie-pomnik-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej/

http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/11502,aktorzy-i-sportowcy-wspieraja-pomnik-kawalerii,aktorzy-i-sportowcy-wspieraja-pomnik-kawalerii

523 lipca br. Poseł S. Zawiślak, od lat wspierający wszelkie działania służące rozwojowi wsi polskiej wraz z innymi parlamentarzystami uczestniczył w spotkaniu ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z załogą cukrowni Krasnystaw, parlamentarzystami, przedstawicielami organizacji rolniczych, oraz społeczności lokalnej.

Minister odwiedził nasz region aby przedstawić założenia kolejnej dobrej inicjatywy rządu PiS tj. „Planu dla Wsi”. W trakcie spotkania dokonano symbolicznego uruchomienia nowoczesnego magazynu do przechowywania cukru, kolejnej ważnej inwestycji Krajowej Spółki Cukrowej w naszym regionie. Wydane przez rządową spółkę 11,5 mln zł wzmacnia potencjał techniczny spółki, jej pozycję na rynku. Umocnienie pozycji spółki, uratowanej przez polskich plantatorów przed dziką prywatyzacją służy dzisiaj także ochronie interesów polskich plantatorów buraka cukrowego.

Po uroczystości wraz z parlamentarzystami PiS z naszego okręgu wyborczego (działaczami partii), w biurze poselskim Posła Zawiślaka w Zamościu, odbyła się konferencja prasowa podczas której, zostały przekazane informacje dotyczące „Planu dla wsi”. Poseł wierzy, że rząd PiS, który zastał bardzo złą sytuację w rolnictwie podniesie z upadku tę jakże ważną gałąź narodowej gospodarki. Uczyni to m.in dzięki wprowadzeniu licznych, korzystnych rozwiązań prawnych, zaangażowaniu na rzecz rolnictwa dużych środków finansowych, odbudowę zniszczonego przez poprzedników, sprzedanego w obce ręce przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego. W efekcie doprowadzi do podniesienia opłacalności produkcji rolnej, co w sposób sprawiedliwy wynagrodzi ciężką pracę rolnika.

MEDIA

http://www.lublin.tvp.pl/38199880/plan-dla-wsi-spotkania-z-politykami-pis

https://lublin.tvp.pl/38196401/inwestycja-ksc-w-cukrowni-krasnystaw

http://beatamazurek.pl/minister-ardanowski-przedstawia-plandlawsi/

lista drogW dniu 11 lipca br. w gminie Nielisz miało miejsce spotkanie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, radnych powiatu zamojskiego: Krzysztofa Gałaszkiewicza i Mieczysława Antoszka oraz radnego gminy Nielisz Sebastiana Paula z mieszkańcami Gminy Nielisz a także powiatu zamojskiego.

Tematem spotkania było przekazanie do wiadomości jego uczestników informacji o kolejnym przyznanym rządowym dofinansowaniu remontu/rozbudowy samorządowej infrastruktury drogowej na terenie Zamojszczyzny, w tym również w gminie Nielisz. Po spotkaniu jego uczestnicy wraz z mieszkańcami udali się do siedziby Gminy Nielisz, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie przedmiotowej umowy. Obok drogi powiatowej Krzak - Stary Zamość i drogi gminnej w Zarudziu droga w Nawozie to już trzecia inwestycja drogowa na terenie gminy Nielisz, realizowana ze środków rządowego programu rozwoju dróg lokalnych. Spotkanie zakończyło się wizytacją ww. nowo położonej drogi w Zarudziu oraz rozmowami z mieszkańcami miejscowości.

Poseł S. Zawiślak wyraża zadowolenie, że przez okres nieco ponad dwu lata wojewoda P. Czarnek przekazał na infrastrukturę drogową tylko w powiecie zamojskim kwotę ponad 18 mln zł. Kwota ta niemal dwukrotnie przewyższająca nakłady przekazane na ten cel w ciągu 5 lat przez rząd PO-PSL doskonale ilustruje skalę obecnego, bardzo dużego wsparcia na ten cel ze strony rządu PiS.
Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące poprzednich aktywności Posła w temacie wspierania władz samorządowych w działaniach na rzecz pozyskania środków na budowę i remont infrastruktury drogowej na Zamojszczyźnie:

https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740941915954552&id=175489039166522

http://www.slawomirzawislak.pl/aktualnosci/90-aktualnosci-2018/3242-wsparcie-dzialan-na-rzecz-pozyskania-srodkow-na-rozwoj-infrastruktury-drogowej-wreczenie-umow-dotyczacych-tzw-schetynowek-samorzadom-zamojszczyzny

Cieszy solidarna aktywność na rzecz pozyskania ww. środków, która objawia się poprzez solidarne wspieranie złożonych wniosków także przez posła S. Zawiślaka, uzasadnionych niestety, także poprzez prezentowanie zawinionych przez poprzedników opóźnień w tym zakresie. Poniżej zamieszczamy stanowiska w tej sprawie złożone przez posła a wspierające ww. potrzeby infrastrukturalne na terenie gminy Nielisz i miasta Zamościa.

Należy przypomnieć, że w przypadku miasta Zamościa poseł S. Zawiślak jeszcze na sesjach Rady Miasta Zamość – XXIV-tej 28 listopada 2016 r. oraz XXV-tej 29 grudnia 2016 r. oraz na XXX-tej 29 maja 2017 roku zachęcał władze miasta do złożenia wniosku do tego ważnego rządowego programu, podnosząc wówczas m.in. pozytywne przykłady miast uzyskujących w jego ramach znaczną pomoc zewnętrzną.

Ostatecznie Miasto Zamość złożyło wniosek na przebudowę dróg (m.in. ul. Łanowa), który znalazł się na liście rezerwowej PRGiPID 2018 roku z wnioskowana kwotą dofinasowania na rozwój infrastruktury miejskiej ponad 2 mln 479 tys. zł. Dzięki uruchomieniu przez rząd Mateusza Morawieckiego dodatkowych pieniędzy z dotacji celowej budżetu państwa na inwestycje w drogi lokalne w naszym kraju zamojski wniosek w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" otrzymał kwotę 1 846 050,00 zł dotacji celowej BP. To pierwsze od wielu lat tak duże pieniądze rządowe na inwestycje drogowe w naszym mieście.

Poseł podjął działania popierające udzielenie wsparcia w przedmiocie podobnych wniosków także na terenie innych powiatów. Parlamentarzysta liczy że wspólna praca dla dobra mieszkańców przyniesie oczekiwane efekty.

pismo wojt gminy nielisz

pismo prezydent zamosc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA:

ZDJĘCIA na www.lublin.uw.gov.pl

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/nowe-drogi-w-gminie-nielisz-przy-wsparciu-rz%C4%85dowych-program%C3%B3w 

 

http://zamosc.tv/aktualnosci/14235-nowe-drogi-w-gminie-nielisz-przy-wsparciu-rzadowych-programow/

https://radio.lublin.pl/news/drogi-szansa-na-rozwoj-nielisz-wkrotce-bez-wybojow

Od wielu lat szeroko pojęty temat powrotu i rozwoju kolei na Zamojszczyźnie jest jednym z priorytetów w działalności poselskiej S. Zawiślaka. Ostatnio - realizując społeczne oczekiwania - zdecydował się zwrócić do PKP Intercity z prośbą o obniżenie cen biletów na przejazd pociągiem z Hrubieszowa. Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że Spółka PKP Intercity zdecydowała się rozpatrzyć pozytywnie zgłoszony przez Posła mnie wniosek o objęcie ofertą „Bilet Taniomiastowy" pociągu relacji Rzeszów – Hrubieszów. Decyzja Zarządu Spółki rozszerza ww. ofertę ( już obowiązującą na pozostałej trasie pociągu ) o odcinek Rzeszów - Hrubieszów tj. wydłuża o odcinek Stalowa Wola - Hrubieszów, wraz ze stacjami pośrednimi, w szczególności: Zamościem, Szczebrzeszynem i Biłgorajem. Obniżka wejdzie w życie z dniem dzisiejszym. Średni opust cenowy udzielony w ramach rozszerzenia „Biletu Taniomiastowego” o ww. pociąg będzie wynosił ok. 33% względem ceny bazowej. Pismo w tej sprawie wraz tabelą ilustrującą poziom opłat za „Bilety Taniomiastowe” na tej kolejowej trasie w załączeniu. Powyższa decyzja potwierdza gotowość Spółki do podjęcia współpracy na rzecz utrzymania i rozwoju kolejowych połączeń dalekobieżnych także na terenie Zamojszczyzny. Doceniając zdecydowany ukłon spółki wobec mieszkańców regionu, pasażerów, wprowadzony w atrakcyjnym okresie wakacyjnym, liczymy, że zachęci on mieszkańców oraz inne osoby odwiedzające nasz region do częstszego korzystania z połączeń kolejowych oferowanych przez PKP Intercity.

 

pkp1

pkp2 pkp3 pkp4 pkp5

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA:

Rok 2018 jako ten upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę jest rokiem szczególnym. Liczni obywatele RP także zrzeszeni w różnych jednostkach organizacyjnych, którym bliskie sercu są sprawy Ojczyzny, w ramach tegorocznych obchodów, tworzą i realizują projekty upamiętniające to bardzo ważne w dziejach naszego narodu wydarzenie. Jest to czas w którym czcimy i upamiętniamy wszystkich, którym zawdzięczamy wartość najwyższą - własne, suwerenne państwo. Musimy pamiętać jak ogromny wysiłek ponieśli nasi przodkowie, Ojcowie Niepodległości, byśmy dziś po 100 latach od tamtych wydarzeń mogli cieszyć się największym dobrem jakim jest niepodległa Rzeczypospolita Polska. Pamiętajmy, iż dzisiejsza wolność okupiona jest krwią walczących za Ojczyznę Bohaterów, a powinnością obecnych pokoleń jest szacunek i kontynuacja tradycji narodowych, w tym wieczna pamięć o minionych dziejach Polski.

Zauważalny i wzmożony udział ŚZŻAK Okręg Zamość w organizacji wydarzeń podyktowany jest zatem szczególnie silną w tym wyjątkowym okresie potrzebą  kultywowania i promowania pamięci polskich Bohaterów wśród naszych mieszkańców.

zaproszenie trasy

 

Wykaz wydarzeń zrealizowanych w ramach tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości:

 

Sławomir Zawiślak jako poseł na Sejm RP, jednocześnie pełniący od 19 lat społeczną funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość aktywnie angażuje się w ww. obchody jubileuszowe, m.in. poprzez tworzenie i realizowanie w naszym mieście i regionie, wspólnie  z członkami Związku, licznych projektów. Zazwyczaj mają one formułę bezpłatnych i dostępnych dla wszystkich mieszkańców inicjatyw, takich jak koncerty patriotyczne, konkursy historyczne dla młodzieży, czy wzbogacone o rekonstrukcje uroczystości patriotyczno-religijne. Poseł S. Zawiślak, w ramach swojej społecznej działalności na rzecz Związku, z poczuciem misji od wielu lat promuje postawy i wartości patriotyczne przy okazji szlachetnych inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, zwłaszcza tych nastawionych na kultywowanie tradycji i pamięci historycznej oraz idee krzewienia postaw patriotycznych, zachęcając do włączania się w nie przedstawicieli lokalnego społeczeństwa.

Realizując cele przyświecające tegorocznym obchodom stulecia zapraszamy Państwa także do aktywnego udziału w realizowanym jeszcze projekcie:

festiwal baner 

„Pieśni Niepodległości – Festiwalu Piosenki Partyzanckiej”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z 13. Drużyną Starszoharcerską POCHODNI, pragnąc włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, zapraszają solistów, duety i zespoły na eliminacje powiatowe Pieśni Niepodległości – Festiwalu Piosenki Partyzanckiej (…) 

http://akzamosc.pl/2018/06/25/zaproszenie-na-eliminacje-powiatowe-do-festiwalu-piesni-partyzanckich/

Jednocześnie już teraz serdecznie zapraszamy na otwarcie planowanego na początek września bieżącego roku nowo wyposażonego i nowo wyremontowanego  Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

DSCF4357Dodatkowo informujemy, iż wskutek przeprowadzonych intensywnych i skutecznych działań jeszcze w tym roku rozpocznie działalność Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu z siedzibą w  budynku ww. Muzeum.

Będzie to Instytucja, której głównym celem byłaby popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród lokalnego społeczeństwa, dostępnej dla wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie. Program wykładów uniwersyteckich obejmie kilka przedmiotów, takich jak promocja zdrowia, ekologia, wychowanie obywatelskie, bezpieczeństwo i ratownictwo. Wiodącym kierunkiem będzie jednak historia Zamojszczyzny, głównie II wojny światowej i okresu powojennego ze szczególnym uwzględnieniem mało rozpowszechnionych tematów dotyczących bohaterskich czynów żołnierzy Niezłomnych oraz ochotników walczących w obronie Ojczyzny w czasie Powstania Zamojskiego. Obok wykładów teoretycznych, zaplanowane są również ćwiczenia praktyczne. Kadrę naszych wykładowców stanowić będą w większości specjaliści i pasjonaci poszczególnych dziedzin m.in. historyk, lekarz, leśnik. Okres funkcjonowania Uniwersytetu w okresie realizacji projektu obejmuje 3 semestry mieszczące się w okresie od 1 września 2018 r. do 20 grudnia 2019 r. Jedną z form planowanej działalności Uniwersytetu, będą także, skierowane do młodzieży szkolnej, wykłady historyczne prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu informacji historycznej, tj. prezentacji multimedialnej, e-booków, aplikacji mobilnych itp. Przebieg prac możecie Państwo śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Szczegółowe informacje na temat wszelkich projektów prowadzonych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, zawsze znajdą Pańśtwo na stronie internetowej www.akzamosc.pl

 

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010