Rok 2018 jako ten upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę jest rokiem szczególnym. Liczni obywatele RP także zrzeszeni w różnych jednostkach organizacyjnych, którym bliskie sercu są sprawy Ojczyzny, w ramach tegorocznych obchodów, tworzą i realizują projekty upamiętniające to bardzo ważne w dziejach naszego narodu wydarzenie. Jest to czas w którym czcimy i upamiętniamy wszystkich, którym zawdzięczamy wartość najwyższą - własne, suwerenne państwo. Musimy pamiętać jak ogromny wysiłek ponieśli nasi przodkowie, Ojcowie Niepodległości, byśmy dziś po 100 latach od tamtych wydarzeń mogli cieszyć się największym dobrem jakim jest niepodległa Rzeczypospolita Polska. Pamiętajmy, iż dzisiejsza wolność okupiona jest krwią walczących za Ojczyznę Bohaterów, a powinnością obecnych pokoleń jest szacunek i kontynuacja tradycji narodowych, w tym wieczna pamięć o minionych dziejach Polski.

Zauważalny i wzmożony udział ŚZŻAK Okręg Zamość w organizacji wydarzeń podyktowany jest zatem szczególnie silną w tym wyjątkowym okresie potrzebą  kultywowania i promowania pamięci polskich Bohaterów wśród naszych mieszkańców.

zaproszenie trasy

 

Wykaz wydarzeń zrealizowanych w ramach tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości:

 

Sławomir Zawiślak jako poseł na Sejm RP, jednocześnie pełniący od 19 lat społeczną funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość aktywnie angażuje się w ww. obchody jubileuszowe, m.in. poprzez tworzenie i realizowanie w naszym mieście i regionie, wspólnie  z członkami Związku, licznych projektów. Zazwyczaj mają one formułę bezpłatnych i dostępnych dla wszystkich mieszkańców inicjatyw, takich jak koncerty patriotyczne, konkursy historyczne dla młodzieży, czy wzbogacone o rekonstrukcje uroczystości patriotyczno-religijne. Poseł S. Zawiślak, w ramach swojej społecznej działalności na rzecz Związku, z poczuciem misji od wielu lat promuje postawy i wartości patriotyczne przy okazji szlachetnych inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, zwłaszcza tych nastawionych na kultywowanie tradycji i pamięci historycznej oraz idee krzewienia postaw patriotycznych, zachęcając do włączania się w nie przedstawicieli lokalnego społeczeństwa.

Realizując cele przyświecające tegorocznym obchodom stulecia zapraszamy Państwa także do aktywnego udziału w realizowanym jeszcze projekcie:

festiwal baner 

„Pieśni Niepodległości – Festiwalu Piosenki Partyzanckiej”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z 13. Drużyną Starszoharcerską POCHODNI, pragnąc włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, zapraszają solistów, duety i zespoły na eliminacje powiatowe Pieśni Niepodległości – Festiwalu Piosenki Partyzanckiej (…) 

http://akzamosc.pl/2018/06/25/zaproszenie-na-eliminacje-powiatowe-do-festiwalu-piesni-partyzanckich/

Jednocześnie już teraz serdecznie zapraszamy na otwarcie planowanego na początek września bieżącego roku nowo wyposażonego i nowo wyremontowanego  Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

DSCF4357Dodatkowo informujemy, iż wskutek przeprowadzonych intensywnych i skutecznych działań jeszcze w tym roku rozpocznie działalność Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu z siedzibą w  budynku ww. Muzeum.

Będzie to Instytucja, której głównym celem byłaby popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród lokalnego społeczeństwa, dostępnej dla wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie. Program wykładów uniwersyteckich obejmie kilka przedmiotów, takich jak promocja zdrowia, ekologia, wychowanie obywatelskie, bezpieczeństwo i ratownictwo. Wiodącym kierunkiem będzie jednak historia Zamojszczyzny, głównie II wojny światowej i okresu powojennego ze szczególnym uwzględnieniem mało rozpowszechnionych tematów dotyczących bohaterskich czynów żołnierzy Niezłomnych oraz ochotników walczących w obronie Ojczyzny w czasie Powstania Zamojskiego. Obok wykładów teoretycznych, zaplanowane są również ćwiczenia praktyczne. Kadrę naszych wykładowców stanowić będą w większości specjaliści i pasjonaci poszczególnych dziedzin m.in. historyk, lekarz, leśnik. Okres funkcjonowania Uniwersytetu w okresie realizacji projektu obejmuje 3 semestry mieszczące się w okresie od 1 września 2018 r. do 20 grudnia 2019 r. Jedną z form planowanej działalności Uniwersytetu, będą także, skierowane do młodzieży szkolnej, wykłady historyczne prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu informacji historycznej, tj. prezentacji multimedialnej, e-booków, aplikacji mobilnych itp. Przebieg prac możecie Państwo śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Szczegółowe informacje na temat wszelkich projektów prowadzonych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, zawsze znajdą Pańśtwo na stronie internetowej www.akzamosc.pl

 

P7019177Poseł Sławomir Zawiślak przez lata angażował się w działania na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców polskiej wsi. W sytuacji kiedy bliskie są mu wszelkie tematy dotyczące wsi, z przyjemnością przyjął zaproszenie na XXXII Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, która odbyła w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2018 r. 

Podczas Wystawy, największego takiego rodzaju wydarzenia w naszym regionie, swoją ofertę dla rolników prezentowało ponad 400 podmiotów. W jej trakcie odbyły się m. in. pokazy maszyn i urządzeń rolniczych, wystawy zwierząt hodowlanych, kiermasze sztuki ludowej, podsumowania konkursów oraz naukowe seminaria tematyczne. Organizatorami Wystawy corocznie są Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie.

Jednym z priorytetów polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości jest kreowanie działań na rzecz podniesienia pozycji naszego rolnictwa i produkcji żywności do rangi strategicznej gałęzi gospodarki naszego kraju. Podjęto już wiele działań mających na celu poprawienie sytuacji ekonomicznej rolników. Praca polskiego rolnika jest ważna dla rozwoju gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców Polski. Ponadto odgrywa szczególnie istotną rolę w kultywowaniu tradycji i dziedzictwa narodowego. Jest ona wyjątkowo ciężka, narażona na liczne zagrożenia np. kaprysy pogody, choroby roślin i zwierząt, a jej wyniki są niszczone z powodu występujących licznych problemów, powstałych w wyniku złych decyzji poprzednich rządów, które m.in. wprowadziły polskie rolnictwo na gorszych zasadach ekonomicznych do Unii Europejskiej, praktycznie zniszczyły lub oddały w obce ręce zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Dlatego tak ważne jest aby polski rolnik mógł zapoznać się z najnowszymi zdobyczami techniki rolniczej celem wykorzystania jej dla ulżenia wykonywanej pracy, pokonania trudności i wreszcie uzyskania jak najlepszej dochodowości z gospodarstwa.  

Poseł S. Zawiślak wyraża słowa uznania dla Dyrekcji i Pracowników LODR w Końskowoli oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie za po raz kolejny podjęty owocny trud organizacji tak wielkiego rolniczego przedsięwzięcia oraz ofiarne wspieranie rolników w ich codziennej pracy na roli. Dziękuje wystawcom, przedsiębiorstwom za przygotowaną bogatą ofertę – dzięki której rolnicy, mieli możliwość zapoznania się i skorzystania z nowości pomagających w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Szczególnie serdeczne słowa podziękowania poseł kieruje do rolników, dzięki których pracy na nasze stoły trafia bochen chleba – symbol dostatku i pomyślności. 

Celem pracy przedstawicieli każdej władzy w Polsce ( też Sejmu RP ) musi być wprowadzenie skutecznej zmiany polityki państwa, która ma skutkować tym, że sektor rolniczy stanie się jeszcze bardziej dochodowy i szanowany. Produkcja, też promocja polskiej, zdrowej żywności musi być wspierana, także poprzez jej eksport na kolejne, nowe rynki zagraniczne. 

Poseł  deklaruje wszelaką pomoc i  kontynuację współpracy z rolnikami, wszystkimi osobami i instytucjami, które chcą działać na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.  

Media:

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/7247,wystawa-sitno-2018-jedyna-taka-wystawa

thttp://roztocze.net/region-wystawa-w-sitnie-trwa-foto/

http://www.kurierlubelski.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/wystawa-rolnicza-w-sitnie-2018-gratka-dla-rolnikow-ktorzy-ida-z-duchem-czasu-zdjecia,13304529/

http://www.ezamosc.pl/wiadomosci/item/2709-wystawa-sitno-2018-trwa-wielka-imreza-rolnicza-zdjecia

 

kolej06 06 186 czerwca, w siedzibie PKP Intercity w Warszawie, odbyło się spotkanie poświęcone dalekobieżnym połączeniom kolejowym Hrubieszowa i Zamościa. Wzięli w nim udział obok pracowników przewoźnika poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz zaproszeni przez posła przedstawiciele strony społecznej, reprezentujący osoby korzystające z połączeń kolejowych.  

Dzięki rzeczowej, szczerej dyskusji, udało się potwierdzić utrzymanie (mimo taborowych trudności) obecnej oferty przewozowej w niezmienionej formie oraz poznać propozycje na jej rozwijanie, które wydają się być bardzo obiecujące. M.in. potwierdzono uruchomienie od 09.12. br codziennego połączenia Zamość-Lublin-Warszawa-Szczecin.

Co nie mniej ważne, w odpowiedzi na uzasadniony przez posła wniosek otrzymał on obietnicę objęcia naszych połączeń taryfą promocyjną. Może to nastąpić już we wrześniu, na co liczy i czego będzie pilnował.

Podczas spotkania przedstawiciele przewoźnika zwracali uwagę na stan infrastruktury między Rzeszowem i Hrubieszowem, która (z powodu zwiększonego obciążenia wynikającego z realizacji programu modernizacji sieci kolejowej) nie jest do końca zadawalająca. Będzie to przedmiotem interwencji posła u zarządcy infrastruktury, o której poinformuje on osobno.

Dziękując za spotkanie zarówno PKP Intercity, jak przedstawicielom strony społecznej, poseł jest przekonany, że niebawem będzie mógł przekazać kolejne dobre informacje dotyczące przywracania na Zamojszczyźnie sieci regularnych, tanich i komfortowych połączeń kolejowych.

W załączeniu kolejne pisma interwencyjne w sprawach kolejowych.

kolej06 1 kolej06 1 kolej06 1 kolej06 1


Facebook PKP Intercity. Pociąg do podróżyhttps://www.facebook.com/PKP.Intercity/
Facebook Pociągiem do Hrubieszowahttps://www.facebook.com/PociagiemDoHrubieszowa/

Poseł S. Zawiślak zaprasza do zapoznania się z artykułem z Tygodnika Zamojskiego, na temat potrzeby rozbudowy nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej, tak ważnej dla połączenia naszego regionu z resztą kraju i Europy. Poseł liczy na wspólne działanie w celu wsparcia inwestycji kolejowych oraz innych projektów mających na celu rozwój naszego regionu.

 

tz 23 05

Tekst ukazał się 23 maja 2018 r.

konkurs ak plakat smallUprzejmie informujemy, iż dnia 29 maja 2018 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość IX edycji Konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp dr Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.Tegoroczną edycję konkursu historycznego dofinansował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatkowo realizowano ją w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski.

Zasadnicze cele konkursu to m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło 21 szkół z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski). Złożono 15 prac – 15 uczestników z 11 szkół podstawowych, 9 prac – 9 uczestników z 7 szkół gimnazjalnych oraz 6 prac – 6 uczestników z 4 szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 30 prac złożonych przez uczniów z następujących szkół : Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Gimnazjum Nr 1 w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, Szkołę Podstawową Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,Gimnazjum w Komarowie – Osadzie, Zespół Szkół  im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, Szkołę Podstawową im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Ulhówku, Szkołę Podstawową w Suchowoli, Szkołę Podstawową im. Wydarzeń Września w Czartowczyku, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Majdanie Sopockim Pierwszym, Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, Zespół Szkół Leśnych Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010