IMG 7289Jednym z przykładów ww. aktywności parlamentarzysty jest organizowana – od kilku lat we współpracy z posłem, Patronem Honorowym  -   przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Octagon" Ogólnopolskiej Senioriady. W jej ramach odbywa się cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych osób starszych w wieku 60 +. Głównym celem ww. spotkań jest stworzenie sportowej atmosfery i integracji wśród środowisk osób starszych oraz pogłębienie wiedzy o zdrowym trybie życia, znaczeniu aktywności ruchowej i wszelkich jej form jako podstawowego elementu profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa w jego wszystkich grupach wiekowych.

W tym roku Senioriada wyszła poza Zamość ponieważ zostały zorganizowane zajęcia sportowo – rekreacyjne, wykłady i  lokalne zawody seniorów  także w Tomaszowie Lubelskim, Majdanie Nepryskim, Tyszowcach i Krasnobrodzie. Podstawową dyscypliną sportową, w której rywalizowali zawodnicy był nordic walking. Wyniki uzyskane w ww. konkurencji były podstawą do wyłonienia najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów w trakcie podsumowania, które nastąpiło podczas finału Senioriady 5 października 2018 roku w Zamościu.

Senioriadę w Tomaszowie  zorganizowano w dniu 15 września 2018 r. To pierwsze zawody z cyklu Pucharu Zamojszczyzny w nordic walking seniorów. Zawodnicy w wieku 60 + rywalizowali na świetnie przygotowanej i urokliwej trasie biegnącej Siwą doliną. Najlepsi pokonali 4 kilometrową trasę w czasie poniżej 30 minut. Po dekoracjach i wręczeniu nagród dla najlepszych był też czas na spotkanie integracyjne i rozmowy.

W  ramach Senioriady, zorganizowanej w dniu 16 września 2018 r. w Majdanie Nepryskim, odbyły się zawody seniorów będące kolejną edycją Pucharu Zamojszczyzny w  nordic walking. Uczestnicy z Józefowa, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa rywalizowali tym razem na trasie 3 kilometrowej. Wysiłek sportowy seniorzy regenerowali podczas Święta pieczonego ziemniaka i serwowanych tam potraw z ziemniaka. Liczna publiczność mogła  podziwiać najlepszych zawodników Zamojszczyzny w nordic walking i przekonać się że sport oraz aktywność ruchowa jest czynnikiem pozwalającym zachować sprawność i wigor nawet w późnej starości – najstarszy zawodnik liczył sobie 86 wiosen. Poseł Zawiślak podczas uroczystości nagradzania zwycięzców zmagań sportowych wraz z Prezesem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Octagon” w Zamościu - Wojciechem Adamczykiem, wręczyli uczestnikom nagrody i okolicznościowe medale. W ramach ww. projektu Poseł Zawiślak przekazał seniorom z Józefowa także sprzęt sportowy, m.in 15 kompletów kijków do nordic walkingu .

Krasnobród i świetna trasa wokół zalewu były areną trzeciej edycji zawodów nordic walking rozgrywanych w ramach Pucharu Zamojszczyzny. Około 100 zawodników rywalizowało ze sobą w miłej, sportowej atmosferze.

Poseł S. Zawiślak serdecznie dziękuje uczestnikom Senioriad i zapewnia, że we współpracy z członkami Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Octagon” zorganizuje w przyszłym roku kolejną edycje Senioriady. Wszystkim seniorom życzy dużo zdrowi, wigoru i zaprasza do współpracy.

Senioriada - Krasnobród

IMG 7465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41816474 471381126702908 3019038847158714368 nW ramach szerokiej. wielowątkowej współpracy ze szkołami poseł Sławomir Zawiślak zorganizował jednodniową, bezpłatną dla uczestników wycieczkę do Warszawy, dzięki której biorący w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem mieli okazję zwiedzić gmach Sejmu i Senatu, a także Belweder i Pałac Prezydencki.

Głównym celem wyjazdu było przybliżenie uczniom historii polskiego parlamentaryzmu, zasad funkcjonowania Sejmu i Senatu RP, zaznajomienie z zasadami pracy posłów i  senatorów, a  także rozwijanie poczucia świadomości obywatelskiej i przynależności narodowej.

W wyjeździe udział wzięła  grupa licząca 51 osób, w tym 45 uczniów, 5 opiekunów oraz Pani Jolanta Adamczuk - Dyrektor ww. Szkoły. Program wizyty w stolicy przebiegał według wcześniej wspólnie ustalonego planu. Ze względu na odbywające się w tym czasie posiedzenie, poseł Zawiślak przywitał grupę zwiedzających już na terenie Sejmu RP. Podczas zwiedzania parlamentu młodzi ludzie mieli szansę m.in. dzięki posłowi, pracownikom Wszechnicy Sejmowej poznać budynek Sejmu RP, dowiedzieć się więcej o polskim parlamentaryzmie oraz przyjrzeć się, jak faktycznie wygląda praca posłów. Na koniec wizyty Poseł Zawiślak zaprosił uczestników wycieczki na obiad w jednej z sejmowych restauracji.

Zdjęcia przesłane przez uczestników wycieczki.

dyplom pro bono poloniaeUroczystość ponownego otwarcia Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa "Adama" w Bondyrzu  była okazją do uhonorowania przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sławomira Zawiślaka jako Prezesa ŚZŻAK O/Zamość medalem "Pro Bono Poloniae".

Poseł Zawiślak, który od 19 lat jest członkiem i udziela się społecznie na rzecz  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość,  od 10 lat z woli Weteranów Armii Krajowej pełni także społeczną funkcję Prezesa Związku, za swoją wieloletnią działalność na rzecz krzewienia etosu AK oraz realizację licznych przedsięwzięć patriotycznych został dotychczas wyróżniony, na podstawie decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, medalami PRO MEMORIA i PRO PATRIA.

W dniu 28 września 2018 roku, podczas uroczystości otwarcia ekspozycji "Niezłomni Zamojszczyzny - walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 - 1953", pod honorowym patronatem Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa "Adama" w Bondyrzu Poseł Zawiślak odebrał z rąk Szefa ww. Urzędu medal PRO BONO POLONIAE.

Medal PRO BONO POLONIAE ustanowiony został Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przyznawany jest przez Ministra osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.

Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  doceniając zasługi i starania Posła Zawiślaka na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i krzewienie etosu Armii Krajowej  czego namacalnym dowodem jest przeprowadzenie generalnego remontu obiektu Muzeum i jego otoczenia, konserwacji muzealiów, unowocześnienie ekspozycji, które po dokonanych zmianach, będzie służyć pełniej edukacji patriotycznej młodego pokolenia, uhonorował ww. okolicznościowym odznaczeniem.

Więcej informacji o efektach społecznej pracy Posła S. Zawiślaka i Członków ŚZŻAK O/Zamość na stronie internetowej www.akzamosc.pl

Informacje wraz ze zdjęciami z uroczystości otwarcia Muzeum dostępne są pod adresem: http://akzamosc.pl/2018/10/02/uroczyste-otwarcie-ekspozycji-pn-niezlomni-zamojszczyzny-walka-zbrojna-o-niepodleglosc-w-latach-1939-1953-28-09-2018-relacja-zdjecia/

 

medal pro bono poloniae1

medal pro bono poloniae2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 7467W dniu 27 września 2018 r. w Galerii Sztuki Dziecka "Na Kamiennej" miało miejsce podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży - Zamość 2018”. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął m. in. Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

W/w przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz jubileuszu 70-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Na w/w konkurs wpłynęło 457 prac z 47 placówek oświatowych województwa lubelskiego.

Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w IV kategoriach:

  • I kategoriach – przedszkola;
  • II kategoria – uczniowie szkół podstawowych;
  • III kategoria – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
  • IV kategoria – ośrodki kultury i inne placówki.

Poseł S. Zawiślak, który również uczestniczył w obradach jury, ufundował 15 zestawów nagród dla laureatów oraz wręczył je osobiście wraz z okolicznościowymi dyplomami. Ze swojej strony Parlamentarzysta podziękował organizatorom oraz przede wszystkim kreatywnym dzieciom, które wykazały się niebywałymi zdolnościami plastycznymi.

 

zawody wedkarskie plakatDnia 23 września 2018 roku odbyły się Otwarte Zawody Wędkarskie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości pod patronatem Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka. Organizatorem zawodów było Koło PZW Krasnystaw-Miasto. Poseł S. Zawiślak wsparł inicjatywę wędkarzy i jako jeden ze sponsorów ufundował nagrody dla uczestników. Wydarzenie odbyło się przy Zbiorniku Tuligłowy k/Krasnegostawu. Zawody o miano najlepszych wędkarzy rozpoczęły się wczesnym rankiem w konkurencjach rozgrywanych metodą spławikową i gruntową. W zawodach uczestniczyło 23 zawodników, w kategorii senior. Poseł podziękował za sportową rywalizację i za wspaniale spędzony czas na łonie natury wszystkim uczestnikom i organizatorom ww. turnieju wędkarskiego.

Zwycięzcą wrześniowych zawodów został Tomasz Sadowski z łączną sumą punktów 3840. Drugie miejsce, z punktacją 3055, zajął  Maciej Woźniak natomiast trzecie, z punktacją 2490, Józef Głowala. W kategorii Największa Ryba (1835 gram) zwyciężył laureat pierwszego miejsca – Tomasz Sadowski.

W ramach współpracy Posła Sławomira Zawiślaka z Kołami Polskiego Związku Wędkarskiego od wielu lat organizowane są wspólne przedsięwzięcia. W tym roku udało się także zorganizować kolejną edycję dwudniowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, które miały miejsce w dniach 28-29.07.2018 r. na Zbiorniku w Tuligłowach. Organizatorem zawodów było również Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Krasnystaw-Miasto. Najlepsi wędkarze otrzymali ufundowane przez parlamentarzystę pamiątkowe puchary.

Spotkania Posła z wędkarzami to nie tylko rywalizacja o najwyższe trofeum, to także okazja do promowania wędkarstwa oraz  wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w gronie licznych pasjonatów wędkarstwa z naszego regionu.

 

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010