image2Dnia 1 marca 2018 r. w sali im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D) odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu, którego przewodniczącym jest poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk.

Głównym tematem w/w posiedzenia była prezentacja strat wojennych poniesionych przez Polskę z winy hitlerowskich Niemiec podczas II wojny światowej. Podczas obrad zaprezentowany został m. in. materiał filmowy z archiwum Telewizji Polskiej oraz zdjęcia lotnicze pokazujące zniszczenia wojenne na terytorium Polski. Swoje stanowisko w w/w kwestiach przedstawili również przedstawiciele m.in. Instytutu Pamięci Narodowej i Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz inni eksperci zajmujący się tym tematem.

Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej powołany został we wrześniu 2017 r. z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. W skład zespołu wchodzi  kilkunastu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości – m. in. Poseł Sławomir Zawiślak.

Poseł Sławomir Zawiślak w trakcie swojej pracy parlamentarnej już wcześniej podjął problem krzywd osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej. Efektem tych działań było nawiązanie na początku 2016 r. współpracy z Fundacją Reduta Dobrego Imienia z Warszawy, która na własny koszt podjęła się reprezentowania poszkodowanych Polaków przed sądami niemieckimi, celem uzyskania odszkodowań od rzadu niemieckiego.

Podczas zorganizowanych przez biuro poselskie spotkań z udziałem Macieja Świrskiego - Prezesa ww. Fundacji ogłoszono inicjatywę zbierania udokumentowanych świadectw krzywd obywateli naszego kraju, Zamojszczyzny poniesionych z winy hitlerowskich Niemiec. Podczas spotkań oraz za pośrednictwem biura posła S. Zawiślaka zebrano i przekazano Fundacji Reduta Dobrego Imienia około 120 zestawów dokumentów poświadczających krzywdy poszczególnych mieszkańców naszego regionu poniesione za sprawą Niemiec. Fundacja aktualnie zajmuje się analizą otrzymanej dokumentacji z zamiarem przygotowania pierwszych procesów o odszkodowania. Wygrane pierwsze sprawy (w trudnym do przeprowadzenia prawnym projekcie) w wybranych przez Fundację, najcięższych przypadkach otworzą możliwości szerszego wystąpienia o odszkodowania przez pozostałych zainteresowanych, pokrzywdzonych obywateli naszego kraju.

Poseł popierając ideę powołania Zespołu, angażując się w jego pracę liczy na zebranie dowodów przedstawiających wielkość strat wojennych Polski, w tym obywateli Zamojszczyzny i na ich skuteczne wyegzekwowanie od państwa niemieckiego.

 

Transmisja z obrad zespołu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=890CA32A251E0155C12582420059FBFB

Linki do artykułów:

http://telewizjarepublika.pl/w-czwartek-rusza-dyskusja-ws-reparacji-wojennych-niemcy-wciaz-niewzruszeni,61357.html

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1104289,powolano-parlamentarny-zespol-ds-odszkodowan-wojennych-od-niemiec.html

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/194979,liczymy-straty.html

http://www.tvp.info/36231700/mularczyk-szacunkowe-reparacje-wojenne-od-niemiec-850-mld-dolarow

http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/mularczyk-szacunkowe-reparacje-wojenne-od-niemiec-850-mld-dolarow/36231563

https://www.pch24.pl/polska-liczy-straty-wojenne--mularczyk--raport-komisji-to-kwestia-miesiecy,58630,i.html

https://wpolityce.pl/polityka/384017-mularczyk-zespol-ds-reparacji-przygotuje-raport-oraz-rekomendacje-do-dalszych-dzialan

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010