DSC 0054Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 marca 2018 roku na stacji Zamość-Bortatycze LHS miało miejsce uroczyste otwarcie Lokalnego Centrum Sterowania (LCS), którego praca zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość Linii Hutniczej Szerokotorowej. Nowy obiekt i jego nowoczesne wyposażenie pozwoli z jednego miejsca sterować ruchem na 47-kilometrowym odcinku linii nr 65.

Powyższa inwestycja, warta 24 mln zł netto to jedno z ważniejszych pod względem gospodarczym dla Zamojszczyzny zadań, zapisanych w planie inwestycyjnym spółki PKP LHS, o której ujęcie w ww. planie, szukając wsparcia dla pobudzenia rozwoju gospodarczego miasta Zamościa i regionu, skutecznie zabiegał poseł S. Zawiślak. Wyrażając zadowolenie, że ww. plan jest realizowany, poseł podziękował w swoim wystąpieniu za dobrą pracę spółki, jednocześnie przypomniał potrzebę wykonania innych regionalnych inwestycji.

Szczegóły zaplanowanych przez spółkę do realizacji inwestycji  m.in na terenie LHS Majdan i LHS Hrubieszów przedstawione zostały na konferencji LHS z udziałem posła S. Zawiślaka już w końcu grudnia 2016 r. Tematem przewodnim konferencji była znacząca rola PKP LHS dla rozwoju miasta Zamość i województwa lubelskiego. Zapowiedziano na niej m.in. właśnie modernizację systemów sterowania ruchem kolejowym na stacjach Zamość-Bortatycze LHS oraz wartą  33 mln zł netto na stacji Sławków LHS. Zadeklarowano też, że spółka będzie rozbudowywać stację Hrubieszów LHS (wartości inwestycji ok. 53 mln zł) oraz zbuduje nową stację Zamość Majdan LHS z mijanką szerokotorową i placem przeładunkowym, który zwiększy możliwości przeładunkowe w Zamościu i może być szansą rozwoju dla lokalnych firm.

Jak wiemy spółka rozpoczęła już działania mające na celu włączenie linii w Nowy Jedwabny Szlak. Jako pierwsza polska firma PKP LHS przystąpiła do Międzynarodowego Transkaspijskiego Korytarza Transportowego TMTM. Jest to szansa na zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy UE i Chinami w tranzycie przez terytorium Polski i poszerzenie możliwości dla terminala PKP LHS w Sławkowie, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej, oferującym kontrahentom bardzo szerokie możliwości spedycyjne, wraz z usługą „door to door”.

W swojej wypowiedzi poseł podkreślił, że podjęte i kontynuowane intensywne działania na rzecz realizacji ww. regionalnych inwestycji przyczynią się  m.in. do poprawy sytuacji lokalnych przedsiębiorców, którzy dzięki tym inwestycjom zdobędą większe szanse na samorozwój. Nowe inwestycje mają kluczowe znaczenie w tworzeniu  nowych miejsc pracy, a wspólne działania przysłużą się więc do poprawy sytuacji na lokalnym rynku.

 

Linki do artykułów:

http://roztocze.net/zamosc-nowe-centrum-sterowania-usprawni-ruch-na-47-kilometrowym-odcinku-lhs/

http://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/nowoczesne-centrum-sterowania-ruchem-otwarte-pod-zamosciem-zdjecia,n,1000214647.html

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/lubelskie:-w-pkp-lhs-otwarto-nowoczesne-centrum-sterowania-ruchem.html

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-lhs-nowy-lcs-zamosc-boratycze-zdjecia-86053.html

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/6127,lcs-na-miare-xxi-w

 

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010