dyplom uznania akW dniu 18 kwietnia 2018 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych. W ramach w/w wydarzenia miały miejsce targi pod hasłem „Cudze chwalicie, swojego nie znacie”, podczas których organizacje z województwa lubelskiego mogły przedstawić swoją ofertę oraz promować usługi i wyroby. Głównym punktem Kongresu było uhonorowanie osób i organizacji działających na terenie naszego regionu.

Poseł Sławomir Zawiślak wspólnie z Wojewodą Lubelskim  - Przemysławem Czarnkiem wręczyli Odznaki Honorowe Primus in Agendo nadane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu oraz Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Dyplomy uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju województwa lubelskiego oraz poprawy jakości życia mieszkańców, a także za upowszechnianie dobrych praktyk i umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych otrzymały: Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem, Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Gminna Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Nieliszu, Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu, Fundacja Szczebrzeszyn Kultur, Ochotnicza Straży Pożarnej w Źrebcach, Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Lokalnego Mokrelipie oraz Marta Piotrowska -Lackowska i Halina Szpula.

 

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010