• Obchody 60-lecia powołania Zastępczej Służby Wojskowej. Uroczystość została zorganizowana przez Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Okręgowy Zarząd w Zamościu, Kościół Garnizonowy w Zamościu. Poseł otrzymał od władz Związku dyplom uznania oraz podziękowanie za okazaną pomoc i współpracę.
  • Udział w konferencji .” Fundusze strukturalne-stan, perspektywy, wnioski, zorganizowanej przez Państwową Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, sala Consulatus UM Zamość.
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zorganizowanej przez Wojewodę Lubelskiego Panią Genowefę Tokarską z udziałem m.in parlamentarzystów, władz samorządowych Województwa Lubelskiego pt.” Przyszłość rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa lubelskiego. W trakcie spotkania Poseł wystąpił w temacie oceny stanu realizacji zadań infrastrukturalnych oraz inwestycji drogowych i kolejowych na Lubelszczyźnie. Zaapelował do przedstawicieli rządzącej koalicji PO-PSL, o podjęcie działań mających na celu skuteczne przywrócenie Zamojszczyzny i Roztocza na mapę połączeń kolejowych. Poseł przedstawił także dotychczasowe działania protestacyjne w tej sprawie, podejmowane wspólnie z Grupą Obrony Kolei na Roztoczu m.in. wystosowanie pism do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o podjęcie działań kontrolnych w spółce PKP Intercity, sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010