Na zaproszenie władz związkowych plantatorów tytoniu i członków grup producenckich Poseł wziął udział w spotkaniu dotyczącym oceny możliwości podjęcia działań zmierzających do poprawy dramatycznej sytuacj w sektorze tytoniowym. W spotkaniu udział wzięli również Poseł na Sejm RP Jarosław Żaczek oraz Senator RP Jerzy Chróścikowski. Przedstawiciele związków m.in. z terenu Lubelszczyzny przekazali niepokojące informacje, z których wynika, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mimo wcześniejszych monitów, nie przesłał na czas do UE wniosku o dopłaty dla produkcji tytoniu, skutkiem czego Polska w przyszłym roku może nie uzyskać pomocy specjalnej w tym zakresie. Posłowie Sławomir Zawiślak oraz Jarosław Żaczek poinformowali, że już podjęli czynności i wraz z posłami klubu PiS złożyli wniosek o zwołanie w trybie pilnym na dzień 7 stycznia 2010 r. posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ma ona zająć się wyjaśnieniem słusznie podnoszonego przez plantatorów, członków grup producenckich tytoniu problemu braku skutecznych działań MRiRW, co może spowodować sytuację, iż od przyszłego roku ok. 60 tyś. osób pracujących w tym sektorze rolnym m.in z terenu Lubelszczyzny może stracić źródło utrzymania. Siedziba Zrzeszenia Producentów Tytoniu„Lubelski Tytoń”, ul. Krochmalna 4 w Lublinie.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010