Organizacja i współuczestnictwo w spotkaniu Prezesa Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie Pana Ryszarda Wichrowskiego i Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Pana Zdzisława Strupieniuka, którego efektem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie możliwości zlokalizowania siedziby Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego "Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie" w budowanym obecnie Roztoczańskim Centrum Naukowo-Dydaktycznym Zwierzyniec-Biały Słup.

  • Konferencja prasowa z udziałem członków Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, dotycząca prezentacji honorowej "Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  Okręg Zamość", siedziba Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

  • Posiedzenie komisji konkursu historycznego, zorganizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, pt. "Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP- ZWZ- AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy", składającej się z nauczycieli szkół, które zgłosiły się do tego konkursu. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, komisja obradowała nad wyborem najlepszych prac.

Uroczyste obchody święta Straży  Granicznej w Lublinie.

Spotkanie Posła z młodzieżą szkolną Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. Młodzież zwiedzała wspólnie z Posłem pomieszczenia Sejmu oraz miała możliwość bezpośredniego zapoznania się z procedurami pracy Wysokiej Izby.

  • Udział w uroczystym przekazaniu aparatury medycznej przez Polsko - Włoską Fundację Promocji Zdrowia im. św. Rafała w Krakowie- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

    Zobacz więcej ->
  • Konferencja pt. "Przyszłość Krajowej Spółki Cukrowej", poświęcona polskiemu cukrownictwu, siedziba Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

    Zobacz więcej ->
Otwarcie wystawy "Na łów, na łów, na łowy… Kultura łowiecka, Muzeum Barwy i Oręża "Arsenał" w Zamościu.
Spotkanie z mieszkańcami Biłgoraja , Gminy Biłgoraj oraz członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Urząd Gminy w Biłgoraju.

Na zaproszenie Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Miasta Zamość, Poseł wziął udział w spotkaniu z uczniami w ramach Sejmiku Samorządowego Szkół Podstawowych Miasta Zamość pt." Od demokracji do samorządności", Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

Zobacz podziękowanie ->

Uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 65 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanego przez NKWD dla żołnierzy AK.

Na zaproszenie władz Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, Poseł wziął udział w Zamojskim Festynie Lotniczym na lotnisku w Mokrem.

Zobacz więcej ->

Zobacz więcej ->

Uczestnictwo w miejskich obchodach 219 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Sala Consulatus oraz Rynek Wielki w Zamościu.

Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru dla OSP Skierbieszów oraz włączenia OSP w Dębowcu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zobacz więcej ->

  • Spotkanie z mieszkańcami oraz członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz przedstawicielami innych organizacji kombatanckich z terenu Gminy Grabowiec, Gminny Ośrodek Kultury.
  • Sesja absolutoryjna Rady Miasta Zamość, Sala Consulatus. 
Udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych poświeconych 28 rocznicy śmierci mjra Józefa Śmiecha ps. "Ciąg", oraz żołnierzom jego batalionu, Skierbieszów.
Spotkanie członków Zamojskiej Rodziny Katyńskiej związane z 70 rocznicą Zbrodni Katyńskiej, siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu.
Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Zamojskiego, sala PSP w Zamościu.

Udział w żałobnym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, uroczystościach pogrzebowych, mszach św. organizowanych w związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, w wyniku której tragicznie zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką Marią Kaczyńską oraz wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, Wojska Polskiego, instytucji i urzędów, Warszawa, Zamość, Kraków.

Zobacz więcej ->

Zobacz więcej ->

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Żółkiewka i członkami Koła ŚZŻAK w Żółkiewce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

Udział w audycji Radia Eska Zamość-przedstawienie działań podejmowanych w związku z procesem prywatyzacji ZCB Markowicze S.A.

Pobierz dokument

Udział w spotkaniu dyrektorów szpitali- członków Konwentu Szpitali Zamojszczyzny. Rozmowa na temat aktualnych problemów służby zdrowia na terenie Lubelszczyzny, uzgodnienie przedstawienia wspólnego apelu do Wojewody Lubelskiego, Pani Genowefy Tokarskiej o zorganizowanie pilnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, osób kierujących służbą zdrowia na terenie naszego województwa. Celem w/w posiedzenia komisji byłyby wspólne pilne działania zmierzające do poprawy sytuacji skandalicznie traktowanej przez NFZ służby zdrowia Lubelszczyzny, Łaszczówka k. Tomaszowa Lubelskiego.

Pobierz dokument

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010