Uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 67 rocznicy Bitwy pod Lasowcami, jaką stoczyły z Niemcami oddziały AK.
  • Na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH oraz Wójta Gminy Krynice, Poseł wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z 67 rocznicą Bitwy pod Zaborecznem.
  • Konferencja prasowa członków Zarządu, Rady i Rady Programowej Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie informujące o jej powołaniu, przedstawienie planów bieżącej działalności oraz celu, sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

    Pobierz dokument
Na zaproszenie lokalnych struktur PiS, Poseł wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami miasta i gminy Biłgoraj, sympatykami i członkami Prawa i Sprawiedliwości z terenu Powiatu Biłgorajskiego, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
  • Spotkanie z członkami oraz sympatykami Zamojskiego Stowarzyszenia Samorządowego.
  • Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Centrum Zdrowia „Puls”, Zamość Zobacz więcej ->

Pismo do Zarządu Województwa Lubelskiego w kwestii dotyczącej problemu pozbawieniem Zamojszczyzny osobowych połączeń kolejowych, będące kolejnym - po pismach do PKP Intercity S.A, Ministerstwa Infrastruktury, Premiera RP, Prezesa NIK ( wniosek o kontrolę), Rzecznika Praw Obywatelskich (wniosek o kontrolę)- podniesieniem tej krzywdzącej decyzji oraz oczekiwaniem podjęcia działań mających na celu jej zmianę.

Pobierz dokument

Uczestnictwo w kolejnym spotkaniu oraz rozmowach pomiędzy władzami Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu a władzami Ministerstwa Środowiska na temat planowanych inwestycji, siedziba Ministerstwa Środowiska.
Spotkanie z mieszkańcami Gminy Stary Zamość oraz członkami Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Starym Zamościu.
Noworoczno-opłatkowe spotkanie Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość z udziałem J.E. Ks. Biskupa Wacława Depo, Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, siedziba Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
  • Spotkanie opłatkowe organizowane przez Biuro Radia Maryja przy Parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju.
  • Uroczystości patriotyczno-religijne związane z 147 rocznicą wybuchu powstania styczniowego, Zwierzyniec.
Na zaproszenie zamojskich władz NSZZ „Solidarność” , Poseł uczestniczył w spotkaniu z członkami i sympatykami tej organizacji związkowej.
Uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami ambasady Indii w Polsce oraz członkami Polsko-Indyjskiej Grupy Gospodarczej.
Zebranie członków Zarządu i Rady Programowej Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, Biuro Poselskie w Zamościu.
  • Spotkanie z mieszkańcami Gminy Stary Zamość, rolnikami, członkami NSZZ „Solidarność” RI , Dom Kultury w Starym Zamościu.
  • Na zaproszenie lokalnych struktur PiS, Poseł wziął udział w spotkaniu z członkami oraz sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z terenu Powiatu Krasnostawskiego, siedziba Starostwa Powiatowego. 

Spotkanie opłatkowe środowiska Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu zamojskiego i miasta Zamość z udziałem Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ekscelencji Ks. Biskupa Wacława Depo, Kościół Ojców Redemptorystów pw. Św. Mikołaja w Zamościu oraz Motel Polak.

Galeria zdjęć ->

 Uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 68 rocznicy wysiedleń Zamojszczyzny w Sitańcu, Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła, Zespół Szkół w Sitańcu.

 Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwołane na wniosek Posłów Prawa i Sprawiedliwości, poświęcone dramatycznej sytuacji w sektorze tytoniowym. Posłowie wsłuchali informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyczyn i skutków odrzucenia przez Komisję Europejską wniosku dotyczącego wsparcia specjalnego plantatorów tytoniu zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady nr 73/2009. Efektem dyskusji, która potwierdziła skalę zagrożeń dla przyszłości uprawy tytoniu w Polsce było przyjęcie opracowanego przez Posłów PiS Sławomira Zawiślaka i Jarosława Żaczka Dezyderatu skierowanego do Prezesa Rad Ministrów.

Zobacz więcej ->

Zobacz więcej -> 

 Zebranie członków Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Podsumowanie dotychczasowych działań, która zaowocowała zarejestrowaniem przez sąd dnia 23.12. 2009r. Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Określenie planu pracy na 2010 rok, Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka.

Spotkanie opłatkowe członków ŚZŻAK Okręg Zamość z udziałem Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Ekscelencji Ks. Biskupa Wacława Depo, duchowieństwa, licznych przedstawicieli Wojska Polskiego oraz organizacji patriotyczno-niepodległościowych, Kościół pw. Św. Jana Bożego, Klub Garnizonowy w Zamościu.

Galeria zdjęć ->

Spotkanie członków Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, Katedra Zamojska.

Udział w Noworocznym Spotkaniu Samorządowym Gminy Zamość, Zespół Szkół w Żdanowie.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010