Wizyta Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP w Brukseli, w czasie której Poseł spotkał się m.in. z Komisarzem odpowiedzialnym za programowanie budżetowe i finanse Panem Januszem Lewandowskim, Sekretarzem Generalnym Parlamentu Europejskiego Klausem Welle, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Panem Jerzym Buzkiem, Sekretarz Generalną Komisji Europejskiej Panią Catherine Day.

Udział w debacie publicznej zorganizowanej przez Senatora RP Pana Stanisława Gogacza oraz środowisko kolejarzy Lubelszczyzny. Poseł poparł wspólny  sprzeciw wobec podejmowanych przez Zarząd Spółki PKP Intercity S.A. prób likwidacji Sekcji Napraw i Utrzymania Taboru PKP IC w Lublinie oraz  zamiarów Zarządu PKP Cargo S.A. wyprowadzenia ze swoich struktur Wschodniego Zakładu Spółki w Lublinie. W czasie spotkania podniósł również temat likwidacji pasażerskich  połączeń kolejowych z Zamościem i Zamojszczyzną oraz problemy PKP LHS Sp. z o.o. Zgłoszony przez Posła wniosek stał się podstawą uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego spraw kolejowych Zamojszczyzny, które w najbliższym zostanie przesłane do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka.

 

Zobacz więcej->

Konferencja z okazji 30-ej rocznicy powstania NSZZ RI "Solidarność", Zamek w Lublinie.

Spotkanie z mieszkańcami Zamościa w  III Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida

Na prośbę Zarządu Osiedla im. J. Kilińskiego Poseł wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami naszego miasta. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodnicząca Osiedla Pani Marta Bojarczuk-Pfeifer oraz Radny Rady Miejskiej w Zamościu Pan Artur Piaseczny, siedziba III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zamościu.  

Zobacz więcej->

 

 

 

Uroczystości związane z objęciem przez ks.prał. dr Eugeniusza Derdziuka funkcji proboszcza pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.

 

 

 

Uroczystości związane z objęciem przez ks. prał. Adama Firosza funkcji proboszcza Zamojskiej Katedry pw. Zmartychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła.

Inauguracja roku szkolnego dla słuchaczy licealnych szkół zaocznych i policealnych zamojskiego oddziału Centrum Nauki i Biznesu "Żak", siedziba Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

Spotkanie z członkami Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu.

 

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych kolejarzy. Tematem spotkania  było omówienie problemu likwidacji połączeń kolejowych z Zamościem i Zamojszczyzną oraz ustalenie wspólnego planu działań w zakresie ich  przywrócenia.  

Uczestnictwo w proteście pracowników kolei przeciwko zamierzeniom PKP Intercity o likwidacji Sekcji Naprawy Taboru w Lublinie. Poseł jako jedyny parlamentarzysta naszego regionu uczestniczył w proteście lubelskich kolejarzy.

Uroczyste obchody  Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Zamościu.

Zobacz więcej->

Zobacz więcej->

Zobacz więcej->

Zobacz więcej->

Zobacz więcej->

Zobacz więcej->

 

 

Uroczysty Wernisaż XVI Konkursu Plastyczno-Literackiego „Bądźmy Świadkami Miłości”, Kościół Zwiastowania NMP w Zamościu. Poseł ufundował i wręczył jedną z przyznanych nagród laureatowi  tego konkursu.  

XVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej- "Bądźmy Świadkami Miłości", Kościół Rektoralny św. Katarzyny w Zamościu.

Uczestnictwo w festynie-Dni Suchowoli.

Inauguracja roku szkolnego dla słuchaczy zamojskiego oddziału Centrum Nauki i Biznesu "Żak", siedziba Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

Obchody 71-ej rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę,  Zamojska Rotunda.

Konferencja prasowa przedstawiająca zakres przygotowań i program organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość we współpracy z innymi podmiotami uroczystych obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, świetlica Zakładu Karnego w Zamościu.

 

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu z okazji 30-lecia Wydziału, Sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Koncert Galowy w ramach IV Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty, Rynek Wielki  w Zamościu.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010