Spotkanie z osobami reprezentującymi samorząd, organizacje społeczne, Biuro Poselskie w Hrubieszowie.

Poseł wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Gminy Skierbieszów, weteranami, członkami ŚZŻAK Okręg Zamość. W czasie spotkania została wręczona Panu Antoniemu Kropornickiemu Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Skierbieszowski Dom Kultury.

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku Oddział w Tomaszowie Lubelskim nt. polityki prorodzinnej państwa polskiego a jej faktyczną realizacją, sala UM w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczyste otwarcie Biura Poselsko-Senatorskiego Prawa i Sprawiedliwości w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32 (dawny Hotel Laureat).

Uczestnictwo w Wojewódzkiej Konferencji Rolnej na temat stanu polskiego rolnictwa i Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza część konferencji odbyła się w Metropolitalnym Centrum Caritas w Lubline, a  druga w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu. W czasie konferencji poseł wygłosił wykład pt.” Sytuacja gospodarstwa rodzinnego a ustrój rolny III RP".

Stanowisko
">

 

 

 

Poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Gminę Zamość z okazji Dnia Kobiet, Zespół Szkół w Żdanowie.
Udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XI Plebiscytu Piłkarskiego Kroniki Tygodnia 2010, Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu.

Spotkanie z mieszkańcami Zamościa i członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Uroczystości patriotyczno-religijne związane z 68. rocznicą rozstrzelania przez hitlerowców rodziny dowódcy oddziału Armii Krajowej Konrada Bartoszewskiego, pseudonim "Wir". Po Mszy Św. poseł złożył wieńce pod tablicą, znajdującą się w Rynku na domu, w którym mieszkała rodzina Bartoszewskich oraz na cmentarzu, gdzie znajduje się grób rodziny "Wira".

 

Udział w XXVII Plebiscycie Sportowym Tygodnika Zamojskiego  na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie w 2010 roku. W czasie gali poseł wręczył, ufundowany, puchar Pani Aleksandrze Jakubczak, zamojskiej biegaczce, Klub Stara Elektrownia w Zamościu.

Czytaj artykuł prasowy->

Na zaproszenie Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny poseł wziął udział w spotkaniu dotyczącym głównych problemów gospodarczych naszego regionu, Trybunał Koronny w Lublinie. W czasie spotkania poseł Sławomir Zawiślak podpisał Deklarację Lubelską 2011-zobowiązanie polityków i przedsiębiorców w celu wspierania projektów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego regionu.

 

Na zaproszenie Zrzeszenia Producentów Tytoniu "Lubelski Tytoń",  poseł wziął udział w spotkaniu z plantatorami tytoniu, Wywłoczka-Gmina Zwierzyniec.  

 

 

Msza św. z okazji 69-ej rocznicy utworzenia Armii Krajowej, kościół Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju. Po uroczystościach poseł złożył okolicznościowy wieniec przed pomnikiem AK.

 Udział w uroczystym otwarciu Biura Poselsko-Senatorskiego w Biłgoraju, ul. Bankowa 4a.

 

 

Spotkanie z radnymi powiatu zamojskiego zgrupowanymi w Klubie Radnych PiS.

Uczestnictwo w uroczystości 69. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, Zespół Szkół Zawodowch i Ogólnokształcących w Biłgoraju. W ramach uroczystości poseł Sławomir Zawiślak wygłosił prelekcję -Znaczenie dziedzictwa AK w wychowaniu współczesnych Polaków.

Na zaproszenie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" poseł Sławomir Zawiślak, jako jeden z nielicznych przedstawicieli parlamentarzystów województwa lubelskiego, wziął udział w wojewódzkiej debacie o edukacji.
Uczestnictwo w IV Sesji Rady Miejskiej VI kadencji w Zamościu, sala Consulatus.
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Płoskie oraz uczestnictwo w zebraniu członków OSP tej miejscowości.  
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu.