Uczestnictwo w uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej żołnierzy 1 plutonu Armii Krajowej 9 p.p. Ziemi Zamojskiej poległych w bitwie z niemieckim okupantem pod Małochwiejem, pow. krasnostawski.

Czytaj artykuł prasowy->

Źródło eZamosc

Czytaj artykuł prasowy->

Źródło Tygodnik Zamojski

Czytaj artykuł prasowy->

Źródło Nasze Miasto Krasnystaw

Organizacja i udział w uroczystości patriotyczno-religijnej z okazji 69. rocznicy pacyfikacji Chłaniowa i Władysławina, Gm. Żółkiewka

 

Czytaj->

Źródło Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Ostrówek-Dom Rodzinny oraz Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie poseł wziął udział w Pikniku Wakacyjnym. Przekazał także kilka pozycji wydawniczych dla uczestników festynu, Ostrówek-gm. Trzeszczany.

Poseł wziął udział w uroczystościach 50-lecia istnienia Cukrowni Werbkowice. Na ręce Dyrektora Cukrowni przekazał  okolicznościowy list oraz złożył byłym i obecnym pracownikom najserdeczniejsze życzenia.

Uczestnictwo w konferencji podczas której debacie został poddany projekt aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r.  W trakcie swojego wystąpienia poseł podniósł szereg wątpliwości dotyczących zawartości w/w dokumentu i poprosił o ich wyjaśnienie oraz zgłosił szereg wniosków do jego treści.  Zwrócił się także się z prośbą o przekazanie mu do wiadomości opinii środowisk przedsiębiorców i świata nauki Lubelszczyzny na temat jakości przygotowywanego dokumentu. Zauważył jednocześnie, że głos tych środowisk powinien być bardzo brany pod uwagę podczas prac nad dokumentem bardzo ważnym dla tak potrzebnego rozwoju gospodarczego naszego regionu, Lublin-sala konferencyjna Lubelskiego Parku Naukowo-Technicznego.

Udział w IV Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, Katowice-Sosnowiec.

Poseł uczestniczył w uroczystych obchodach Światowego Dnia Inwalidy, zorganizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Zamościu.
Z okazji tak znamienitego święta poseł złożył wszystkim emerytom, rencistom i inwalidom najlepsze życzenia oraz wsparł finansowo organizację uroczystości. W swoim wystąpieniu przypominając własny projekt, ważnej także dla Inwalidów ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym (niestety odrzuconej głosami koalicji PO-PSL) zadeklarował chęć dalszej współpracy z zasłużonym dla Rzeczypospolitej środowiskiem, sala Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Poseł oglądał walki zawodniczek i zawodników, które odbywały się w ramach II Noworocznej Gali MMA, OSiR w Zamościu.

 

Czytaj->

 

Udział w sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, podczas której radni głosowali m.in. przyjęcie projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Poseł w czasie swojego wystąpienia w sposób merytoryczny i krytyczny odniósł się do w/w projektu i przypomniał aktywne uczestnictwo swoje i reprezentowanego przez niego środowiska w nazbyt krótkim procesie konsultacji społecznych. Przypomniał, że merytoryczne uwagi dotyczące w/w dokumentu były składane w formie pisemnej do Pana Marszałka oraz podnoszone na konferencji podsumowującej konsultacje społeczne.
Zdaniem radnych wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości a także posła w/w dokument jest m.in. zbyt ogólnikowy, brak w nim wizji rozwoju naszego województwa oraz  określenia sposobu osiągania celów strategicznych. W związku z tym należy  stwierdzić, że przyjęta głosami radnych PO-PSL Strategia Województwa Lubelskiego nie daje szans rozwoju gospodarczego naszego regionu, sala Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Czytaj artykuł prasowy->

Źródło Gazeta Miasta

Współorganizacja oraz udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z odsłonięciem tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej, Kościół Garnizonowy p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.

Czytaj artykuł prasowy->

Źródło LubieHrubie

Udział w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwoju Polski Wschodniej, z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pani Iwony Wendel. Tematem spotkania był stan prac nad Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020, Sejm RP.
W czasie swojego wystąpienia poseł zwrócił uwagę, iż na stronie internetowej MRR  ukazała się informacja o propozycji podziału Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Zgodnie z tą propozycją całkowita alokacja PO Polska Wschodnia na nową perspektywę miałaby wynieść zaledwie 1713.1 mln euro, a więc znacznie mniej (o 668.9 mln euro tj. około 2.8 mld zł ) wobec 2.382 mln euro przyznanych decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości na ten program  na lata 2007-2013.
Zauważył, że realizacja takich zamierzeń rządu nie będzie sprzyjać szansom wyrównania rozwoju regionów naszego kraju. Dla pięciu województw Polski Wschodniej, w tym i województwa lubelskiego - tradycyjnie pomijanych przez ten rząd w finansowaniu rozwoju także w ramach istotnych kwot wydanych z innych programów - taka niesprawiedliwa polityka przyniesie negatywne skutki gospodarcze nie tylko dla w/w regionów, ale i dla całego kraju.
Poseł zaapelował o podjęcie przez rząd PO-PSL aktywnych działań na rzecz doinwestowania  Lubelszczyzny. Podkreślił, że zmniejszenie wysokości funduszy w przyszłej perspektywie finansowej także w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej może skutkować osłabieniem  rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego, ponieważ z tego właśnie programu operacyjnego były realizowane ważne inwestycje. Niepokoi to tym bardziej, że celem utworzenia tego programu było dążenie do przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Oglądaj->

Poseł uczestniczył w posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Pana Mariana Nagórnego oraz Samorządowców Lubelszczyzny, dotyczącym zapoznania się z rządowymi planami w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa lubelskiego w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
W trakcie dyskusji poseł podniósł potrzebę zwiększenia ilości prorozwojowych inwestycji  na terenie Lubelszczyzny, regionu- za decyzją rządzących - bardzo słabo wspieranego środkami na rozwój  tak z puli krajowej jak i unijnej, Sejm RP.

Na zaproszenie J.E. ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II poseł wziął udział  w spotkaniu Władz uczelni, w czasie którego podnoszone były sprawy dotyczące możliwości wsparcia Uczelni, aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju oraz przygotowań do obchodów jubileuszu 100-lecia KUL, Rektorat KUL w Lublinie.     

Uroczystości patriotyczno – religijne przy Pomniku „PAMIĘCI POMORDOWANYCH POLAKÓW W LATACH 1939-1947 PRZEZ FASZYSTÓW NIEMIECKICH I UKRAIŃSKICH ORAZ  NKWD I UB", miejscowość Staszic, gm. Uchanie.

 

Poseł wziął udział w otwarciu Ogólnopolskich Zawodach Spinningowych Puchar Nielisza, Zbiornik Wodny Nielisz.

Oglądaj zdjęcia->

 

 

Spotkanie Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego połączone z wizytą studyjną w „PZL-Świdnik" S.A.

Udział w miedzypokoleniowym spotkaniu weteranów AK- członków ŚZŻAK Okręg Zamość z młodzieżą II LO w Zamościu- dyskusja na temat historii Polski, projekcja filmu historycznego Wyrok śmierci poświęconego mjr. Z. Jachymkowi. 

 

 

 

Uczestnictwo w uroczystości z okazji obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej, Zamojska Rotunda.  

Uczestnictwo w spotkaniu z Cezarym Gmyzem, dziennkarzem tygodnika Do RZECZY, zorganizowanym przez Klub Gazety  Polskiej w Zamościu, Zamojska Książnica.  

Poseł jako patron honorowy Mistrzostw Polski w Biegu na Orienatację, na Rynku Wielkim w Zamościu wręczał medale jego zwycięzcom. Mistrzowstwa zostały zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Azymunt Siedliska, Lubelski Związek Orientacji Sportowej i Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu.

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010