Podczas uczestnictwa w sesji Rady Powiatu Zamojskiego poseł m.in pytał o opinię władz samorządowych n/t zmian ustawy o dochodach samorządu terytorialnego ( tzw. “janosikowe” )                       , siedziba Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Udział w konferencji radnych i członków władz powiatowych PiS w Biłgoraju, której tematem był m.in. apel skierowany do władz samorządowych powiatu o wsparcie podjętych przez posła działań na rzecz powstrzymania decyzji koalicji PO-PSL o zmniejszeniu subwencji wyrównawczej  tzw. „janosikowego” dla samorządu wojewódzkiego Lubelszczyzny, siedziba NSZZ Solidarność w Biłgoraju.

 

Na zaproszenie  przewodniczącego RM Zamość poseł uczestniczył w XXXV  sesji Rady Miasta Zamość,  podczas swojego wystąpienia poruszył problem zmian w ustawie o tzw janosikowym oraz podniósł kwestie dotyczące potrzeby - uzgodnianych społecznie- działań na rzecz m.in. prorozwojowej aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zamościa na lata 2014-2029, Sala Consulatus Urząd Miasta Zamość.

Czytaj->

Źródło roztocze.net

 

Poseł pośród osób obchodzących 71. rocznicę Wysiedlenia Skierbieszowa i okolic. W czasie uroczystości poseł m.in. złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary wysiedleń dokonanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, Skierbieszów.

Udział w uroczystej inauguracji projektu kulturalno-szkoleniowo- integracyjnego pod nazwą Akademia Nowego Samorządu, zorganizowaną przez Fundację Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie, aula widowiskowa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Uczestnictwo w konferencji - Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej "Polski Cukier ". Doświadczenie, przyszłość, Sala Kolumnowa Sejmu RP.

 Poseł wśród gości uczestniczących w rozstrzygnięciu XIX Konkursu Plastyczno-Literackiego " Wierze w Ciebie Boże Żywy " zorganizowanego przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. J. Pawła II pod Patronatem J. E Ks. biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dr. Mariana Rojka.

Poseł ufundował nagrodę główną w konkursie tj. dużego misia, który został wręczony  osobie wylosowanej spośród kilkuset uczestników konkursu, kościół OO. Franciszkanów w Zamościu.

 

 Konferencja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, podczas której poseł wraz z pozostałymi jej uczestnikami przekazał zaproszenie na organizowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość- przy wsparciu współorganizatorów - obchody 70 rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość.

W czasie konferencji poinformowano także o decyzji Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość o przygotowywaniu pozwu sądowego przeciwko wydawcy publikacji „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”, który zamieścił w niej nieprawdziwą  informację o jakoby mordzie  na 80 Żydach na terenie Uchań w lipcu 1944r przez partyzantów i mieszkańców Uchań, a następnie nie zrealizował w pełni oczekiwań środowiska ŚZŻAK mających na celu oczyszczenie z fałszywego oskarżenia w/ w środowisk, sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Spotkanie uczniów Zespołów Szkół w TereszpoluZaorendzie i Tereszpolu-Kukiełkach z posłem S. Zawiślakiem i weteranami Armii Krajowej połączone z prezentacją filmu " Wyrok śmierci " o żołnierzu AK mjr. Zenonie Jachymku ps. „Wiktor”. Dyskusja z uczniami na tematy dotyczące najnowszej historii Polski, sale Zespołów Szkół w Tereszpolu- Zaorendzie i Tereszpolu- Kukiełkach.

 

Na zaproszenie księdza prałata Andrzeja Puzona, proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy poseł wysłuchał koncertu, który odbył się w ramach zorganizowanego XVIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego.Podczas uroczystości poseł pełniący społecznie funkcję Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Wiceprezesem Związku A. Jaroszyńskim i weteranem AK mjr. Antonim Wiechem wręczył Odznakę Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość Zastępcy Dowódcy 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie ppłk Marcinowi Frączkowi, Hrubieszowski  Dom Kultury.

 

Spotkanie młodzieży Liceum dla Dorosłych w Zamościu z posłem S. Zawiślakiem i weteranami Armii Krajowej połączone z prezentacją filmu " Wyrok śmierci " o żołnierzu AK mjr. Zenonie Jachymku ps. „Wiktor”. Dyskusja z uczniami na tematy dotyczące najnowszej historii Polski, sala LO dla Dorosłych w Zamościu.

 

 

Na zaproszenie Prezesa Koła Diabetyków w Tarnogrodzie poseł uczestniczył w Obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą połączonych z X rocznicą powstania w/w Koła. W czasie swojego wystąpienia poseł podziękował władzom oraz członkom Koła za prowadzoną działalność mającą na celu m.in. przekazywanie lokalnej społeczności informacji o zapobieganiu i leczeniu przewlekłej choroby, jaką jest cukrzyca. W czasie uroczystości poseł, wraz z prezesem ZGPSD Andrzejem Baumanem oraz wiceprezes ZW PSD Teresą Bronikowską, najbardziej zasłużonym członkom stowarzyszenia, osobom wspierającym chorych na cukrzycę, wręczył Złote Odznaki "Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków", Tarnogrodzki Dom Kultury. 

Czytaj->

Źródło bilgoraj.com

 

 

Jako Patron Honorowy poseł wziął udział w II Zamojskim Marszu Niepodległości, zorganizowanym przez Klub Gazety Polskiej w Zamościu. 

 

Czytaj->

Źródło eZamosc

 

Czytaj i oglądaj->

Źródło naszemiasto

Na zaproszenie ks.prałata płk Andrzeja Puzona poseł uczestniczył w uroczystej Mszy św. z okazji Święta Niepodległości, która była transmitowana przez TV POLONIA, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.

 

Czytaj->

LubieHrubie

Poseł w składzie polskiej delegacji wziął udział w VII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy odbytej w przededniu Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Efektem sesji było przyjęcie przez polityków obu krajów stanowiska wspierającego wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. 
W trakcie pobytu poseł razem z wicemarszałkiem Sejmu RP M. Kuchcińskiem dokonał otwarcia w kijowskiej Cytadeli wystawy upamiętniającej  polskich bohaterów powstania styczniowego 1863r. walczących na terenie obecnej Ukrainy, Kijów.

GALERIA ZDJĘĆ

Na zaproszenie władz Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu poseł po raz kolejny wziął udział w VII Kweście na rzecz odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Celem jest pozyskanie środków na odnowienie ważnych zamojskich nekropolii wskazanych przez komisję historyczną powołaną przez w/w Społeczny Komitet.

Udział w XXXVIII sesji Rady Gminy Zamość, świetlica wiejska w Mokrem.

Spotkanie młodzieży zamieszkującej Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu z posłem S. Zawiślakiem i Weteranami Armii Krajowej połączone z prezentacją filmu " Wyrok śmierci " o żołnierzu AK mjr. Zenonie Jachymku ps. " Wiktor ". Dyskusja z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w Zamościu na tematy dotyczące najnowszej historii Polski, sala Bursy nr 1.

Poseł uczestnikiem XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Podczas swojego wystąpienia nawiązującego do prowadzonej debaty n/t efektów realizacji polityki regionalnej w województwie lubelskim i wykorzystania środków unijnych poprosił Marszałka m.in o pisemną informację o efektach działań inwestycyjnych w ramach RPO dotyczących obiektów infrastruktury szkół i wyższych uczelni oraz dróg, budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
Zauważył przy tym, że niekorzystne dla Lubelszczyzny dane o efektach wykorzystania w/w  środków ( także w porównaniu do województw ościennych tj. Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego) zostały opublikowane w raporcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z września br.
Jednocześnie w obliczu faktu przegłosowania przez posłów PO i PSL  ( także z Lubelszczyzny ) wniosków o skierowanie do prac w komisjach sejmowych dwu projektów ustaw dotyczących zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tzw. janosikowe ) grożących dużym zmniejszeniem wpłat z tego tytułu dla samorządu województwa lubelskiego, jako poseł głosujący przeciw w/ w wnioskom- poprosił władze i radnych Sejmiku o przygotowanie ich stanowiska w tej sprawie tj.  informację czy samorząd wojewódzki popiera te ustawy i jak rekomenduje głosowanie posłów z Lubelszczyzny.

Udział w spotkaniu Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z mieszkańcami gminy Fajsławice, sala Urzędu Gminy w Fajsławicach.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010