Uczestnictwo i współorganizacja corocznego Zjazdu Żołnierzy 9 Pułku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu, kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu.

Wsparcie organizacji Turnieju Piłkarskiego Straży Granicznej im. płka Dariusza Klimka. Poseł ufundował okolicznościowe  medale oraz puchar dla najstarszego uczestnika turnieju. W turnieju wzięły  udział drużyny reprezentujące Straż Graniczną m.in. z terenu powiatu chełmskiego, regionu podlaskiego, przemyskiego, stadion sportowy w Rejowcu pow. chełmski.

Udział w uroczystościach pogrzebowych śp. kpt. Henryka Nowińskiego, Prezesa Honorowego Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Józefowie, Kościół Parafialny w Józefowie.

Uczestnictwo w jubileuszu 25-lecia działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu.

Spotkanie z mieszkańcami, członkami Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego, siedziba Biblioteki Publicznej.

Poseł wziął udział w uroczystości obchodów Dnia Patrona Szkoły, zorganizowanej przez Zespół Szkół w Płoskiem, gmina Zamość.

Udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej,  której celem było wyłonienie laureatów V już edycji Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz powojenne losy" pod honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. bp Mariana Rojka oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, zorganizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, sala zamojskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Poseł uczestnikiem uroczystości obchodów Gminnego Dnia Strażaka połączonego z otwarciem strażnicy OSP w Wierzbie, Gmina Stary Zamość.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Szczebrzeszynie, sala szkoły nauki języków obcych.

Poseł uczestnikiem  obchodów 151. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz bitwy powstańców stoczonej z wojskami rosyjskimi pod Dąbrową, Dąbrowa koło Tyszowiec.

Organizacja i udział w spotkaniach posła na Sejm RP profesora Jana Szyszki, który przyjmując zaproszenie posła wraz z nim spotkał się z mieszkańcami  Zamościa (sala Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak"), Zwierzyńca (sala kina Skarb),  Aleksandrowa k. Biłgoraja (sala GOK).

IX Międzyszkolna Impreza Sportowa „Bieg Nadziei", zorganizowana w 94.rocznicę urodzin św. Jana Pawła II przez Zespół Szkół nr 3 w Zamościu. Poseł ufundował i wręczył nagrody zwycięzcom konkurencji.

Poseł  jako zaproszony gość wziął udział w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym NSZZ „Solidarność" Oddział w Zamościu, sala Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Zamościu.

Uroczystości Odpustowe ku czci św. Andrzeja Boboli, Kościół Rektoralny p.w. św. Katarzyny w Zamościu.

 

 

Konferencja prasowa podnosząca potrzebę kontynuacji realizacji projektu posła - zgłaszanego już wczesniej w trakcie pracy parlamentarnej - a dotyczącego konieczności wykorzystania możliwości  włączenia lotniska w Lublinie-Świdniku do unijnej sieci TEN-T, co da szansę na pozyskanie unijnych funduszy na rozwój infrastruktury lotniska, sala przylotów Portu Lotniczego Lublin-Świdnik.

Czytaj->

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/894bf49c21c28f40c1257639003b555a?OpenDocument

 

Zapytanie poselskie

Oglądaj->

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/15-maja-2014-g-1830/15213943

Panorama Lubelska

Spotkanie z przedstawicielami samorządów gmin Telatyn, Ulhówek , miasta i gminy Łaszczów oraz pozarządowych organizacji społecznych powiatu tomaszowskiego w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy  - podjętej  przez posła jako Prezesa ŚZŻAK O/Zamość - organizacji uroczystości 70. rocznicy bitwy oddziałów AK z UPA pod  Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem, Urząd Gminy Telatyn.

Spotkanie z mieszkańcami Hrubieszowa i powiatu hrubieszowkiego, członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Hrubieszowie, siedziba Związku w Hrubieszowie.

Uczestnictwo w uroczystości patriotyczno-religijnej zorganizowanej z okazji 140. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. W jej trakcie poseł wygłosił przemówienie podnoszące zasługi Witosa dla Rzeczypospolitej, zaapelował o przestrzeganie jego korzystnych dla narodu nauk  ( nazbyt często pomijanych przez współczesnych )  a następnie wraz z przedstawicielami PiS , samorządowcami z terenu powiatu złożył kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim.

Spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, organizacji społecznych z terenu Miasta i Gminy Biłgoraj, siedziba Biura Poselskiego w Biłgoraju.

Na zaproszenie Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej, poseł wziął udział w Walnym Zgromadzeniu LiR, które odbyło się w siedzibie Izby w Lublinie.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010