Przyjmując zaproszenie dowódcy Garnizonu Zamość, poseł wziął udział w Spotkaniu Wielkanocnym kadry oficerskiej, żołnierzy i pracowników cywilnych. Sala GKO w Zamościu.

Jako kandydat do PE, poseł wziął udział w konferencji prezentującej wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z terenu województwa lubelskiego w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, Hotel Europa w Lublinie.

Poseł gościem programu Radia eR w Lublinie, rozgłośni Archidiecezji Lubelskiej.

Organizacja i udział w spotkaniach z mieszkańcami regionu wraz z senatorem RP Grzegorzem Wojciechowskim i b. europosłem Z. Podkańskim,  które odbyły się w Radecznicy (sala OSP), Krasnobrodzie ( sala Centrum Szkolenia i Rekreacji Elbest Sp. z o.o. ,dawny Energetyk, oraz w Hrubieszowie (Hrubieszowski Dom Kultury).

Ze względu na ważne obowiązki, niestety w w/w spotkaniach nie uczestniczył poseł do PE Janusz Wojciechowski- w załączeniu treść jego listu.

Przyjmując skierowane zaproszenie, poseł wysłuchał koncertu Orkiestry Kameralnej Symfoników Zamojskich w programie „Mały Jubileusz", sala Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Organizacja, udział oraz patronat honorowy  nad III Zamojską Spartakiadą Dzieci i Młodzieży- Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

W tym roku w Spartakiadzie udział wzięło ponad 950 osób z 36 szkół. W ramach Spartakiady zostało przeprowadzonych 16 konkurencji biegowych oraz rozegrano turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (na obiektach Zespołu Szkół Nr2), piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (na obiektach OSiR oraz Szkoły Podstawowej Nr 2) oraz turniej szachowy. Po ceremonii otwarcia delegacja reprezentująca uczestników Spartakiady udała się na cmentarz parafialny w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej, gdzie odmówiono modlitwę za tragicznie zmarłych polskich patriotów, w tym również ofiary Katastrofy Smoleńskiej oraz uroczyście złożono wieńce i kwiaty, zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych na Wschodzie. Modlitwie przewodniczył ks. Grzegorz Świtalski proboszcz parafii p.w. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim, a pod pomnikiem wartę honorową wystawili członkowie Związku Strzeleckiego.

Zawody sportowe odbyły się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasovia w Tomaszowie Lubelskim i w/w szkół.

Komunikat prasowy

Poseł uczestnikiem uroczystości patriotyczno-religijnych w Tomaszowie Lubelskim, związanych z 74 rocznicą Zbrodni Katyńskiej oraz 4. rocznicą Katastrofy Smoleńskiej. Poseł wziął udział w uroczystej Mszy św. oraz zapalił znicze pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Po uroczystościach poseł zapoznał się - wspólnie z Burmistrzem Wojciechem Żukowskim oraz Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomaszem Zielińskim- ze stanem prac remontowanej w.w biblioteki.

Spotkanie z mieszkańcami Włodawy i powiatu włodawskiego oraz udział w konferencji TV Włodawa, której uczestnikami byli także Wiesław Holaczuk starosta włodawski oraz Mariusz Zańko, członek Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Nr7-Chełm.

Uczestnictwo w konferencji „Relacje międzyludzkie w środowisku pracy na tle nauki Papieża Jana Pawła II", zorganizowanej w ramach Zamojskiego Partnerstwa na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Zdrowego Stylu Życia   m.in. przez Okręgową Inspekcję Pracy, RZ FSNT NOT w Zamościu,  Sala Consulatus UM Zamość.

Poseł wraz ze Starostą Powiatu Janowskiego odwiedził Bibliotekę Pedagogiczną w Janowie Lubelskim. Warto przypomnieć, iż wskutek podjętej przez posła - na początku tego roku- interwencji biblioteka ta może nadal prowadzić swoją statutowa działalność, wbrew zgłoszonym w listopadzie 2013r. przez radnych koalicji PO-PSL  w Sejmiku Województwa Lubelskiego planom  jej likwidacji.

Udział w sesji Rady Miasta i Gminy Tarnogród w trakcie której poseł wypowiadał się - w podniesionym przez stronę społeczną - problemie braku zabezpieczenia świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej dla mieszkańców. W swoim wystąpieniu poseł przypomniał, iż już od kilku lat stale monitoruje problem niewywiązywania się stron umowy wydzierżawiającej biłgorajski i tarnogrodzki szpital oraz podejmuje w tym zakresie stosowne działania. Zwrócił m.in. uwagę na społeczne konsekwencje, jakie wynikają z nierespektowania zapisów umowy podpisanej przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ze spółką Arion Szpitale z.o.o. Prowadzą one do zagrożenia zabezpieczenia właściwej opieki zdrowotnej także dla mieszkańców Miasta i Gminy Tarnogród i okolicznych gmin.

W związku z zaistniałą sytuacją poseł zaapelował do obecnego na sesji Starosty Powiatu Biłgorajskiego o podjęcie skutecznych działań przeciwstawiających się łamaniu przez spółkę zapisów umowy, która gwarantowała mieszkańcom, jakość usług świadczonych przez SPZOZ szpital.

Poinformował, że w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców skierował do Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka pismo interwencyjne z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli respektowania zapisów w.w umowy.

Na zaproszenie Redakcji Telewizji Trwam, poseł uczestniczył w programie "Wieś to też Polska", siedziba TV Trwam w Toruniu.

Udział w 65. posiedzeniu Sejmu RP.

Poseł wziął udział w XXXIX sesji Rady Miejskiej w Zamościu.

Przekazał do wiadomości radnych i opinii publicznej treść swojej odpowiedzi, na skierowany do niego list otwarty Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego opublikowany w mediach dnia 19 marca br. Poseł ponadto zwrócił się publicznie z prośbą do Pana Prezydenta o odpowiedź na pisma złożone w miesiącu lutym br., w których poseł przedstawiając informacje ze swoich działań jednocześnie zwrócił się z wnioskiem o przekazanie przez Prezydenta Zamościa informacji o podjętych przez władze miasta działaniach:

- przeciwko likwidacji kursowania pociągu dalekobieżnego „Hetman"  na trasie Zamość- Rzeszów

- złożonych przez samorząd Zamościa uwagach do - przygotowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie - projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim zakładającego likwidację licznych linii szynobusowych do Zamościa i na Zamojszczyznę, Sala Consulatus.

Udział w sesji Rady Miasta Zamość. W trakcie wystąpienia poseł przekazał m.in. Radnym RM Zamość odpowiedź na list otwarty Prezydenta M. Zamoyskiego; ponadto zdecydowanie  zadeklarował chęć współpracy z każdym kto pragnie pracować dla dobra mieszkańców miasta Zamościa, sala Consulatus UM w Zamosciu

Organizacja i udział w spotkaniach wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości poseł Beaty Szydło, zorganizowanych przez struktury PiS powiatu biłgorajskiego i zamojskiego, które odbyły się w Biłgoraju, Szczebrzeszynie i Zamościu.

Poseł uczestnikiem otwartego spotkania z mieszkańcami Gminy Werbkowice, Dom Kultury w Werbkowicach.

Spotkanie z przedstawicielami Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu powiatu hrubieszowskiego, Restauracja Szałas.

Wykład dotyczący Konstytucyjnej odpowiedzialności politycznej w świetle praktyki ustawowej dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Tomaszowie Lubelskim, siedziba filii Biblioteki Pedagogicznej.

Poseł uczestnikiem debaty dotyczącej funkcjonowania Unii Europejskiej zorganizowanej przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Zamościu, sala szkolna.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010