Poseł uczestnikiem spotkania opłatkowego członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z terenu Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego, Zajazd Arkadia.

 

Spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich  Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej i Fundacji Dom III Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Szkoła Podstawowa w Babicach.

 

Czytaj->

bilgoraj.com

 

Przyjmując zaproszenie władz Fundacji im. Bernardo Morando, poseł wziął udział w Gali Morando, podczas której ogłoszono wyniki  plebiscytu na zamojską osobowość 2013r. Hotel Artis w Sitańcu.

 

Czytaj->

zamosc.naszemiasto.pl

 

Na zaproszenie Zarządu Powiatowego PiS i członków struktur powiatowych PiS we Włodawie, poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym środowiska, sala Domu Weselnego Oliwia.

 

Na zaproszenie władzWydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim poseł - jako jedyny przedstawiciel Sejmu RP- wziął udział w spotkaniu opłatkowym, w którym uczestniczył m.in. biskup dr Marian Rojek-Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, wykładowcy, pracownicy, studenci i przyjaciele wydziału. 

W trakcie rozmów z władzami wydziału poseł przekazał informację, że z jego inicjatywy odbędzie się z początkiem lutego w Lublinie spotkanie z Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem - w którym uczestniczył będzie także Burmistrz W. Żukowski.  Podczas spotkania podjęty zostanie trudny temat  powstrzymania skutków uchwały Senatu KUL dotyczącej wygaszenia działalności Wydziału KUL w Tomaszowie Lubelskim, sala WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim.

 

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia HandlowcówKupiec w Zamościu, reprezentującymi zamojskich kupców, prowadzących działalność gospodarczą na Rynku Nowego Miasta w Zamościu. Dyskusja na temat przedstawionych problemów powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na podmiot administrujący punktami handlowymi na Rynku Nowego Miasta oraz uzgodnienie działań mających na celu ich pokonanie, biuro poselskie w Zamościu.

Udział w zebraniu sprawozdawczym Koła Terenowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Skierbieszowie, a następnie spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków związku, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie.

Na zaproszenie posła J. Rębka oraz  członków struktur powiatowych PiS w Radzyniu Podlaskim poseł wziął udział w spotkaniu mieszkańców powiatu z byłym Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego posłem K. Ujazdowskim i innymi parlamentarzystami PiS, sala Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim

Przyjmując zaproszenie posła Adama Abramowicza, a także członków  struktur powiatowych PiS w powiecie bialskim, poseł wziął udział w spotkaniu mieszkańców miasta Biała Podlaska i powiatu z byłym Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego posłem K. Ujazdowskim i innymi parlamentarzystami  PiS, sala Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia im. F. Chopina w Białej Podlaskiej.

Po w.w spotkaniu poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym członków PiS powiatu bialskiego, sala Hotelu Skala w Białej Podlaskiej.

Poseł uczestnikiem spotkania opłatkowego członków NSSZ Solidarność Rolników Indywidualnych zrzeszonych w związku na terenie województwa lubelskiego, Restauracja Kanclerz w Zamościu.

Uczestnictwo w Spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości powiatu zamojskiego i miasta Zamość, zorganizowane wspólnie z opłatkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Restauracja Nowe Miasto w Zamościu.

Zobacz zdjęcia

Poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym członków Oddziału NSSZ Solidarność w Hrubieszowie,  Restauracja Szałas w Hrubieszowie.

 

Organizacja i udział w opłatku członków i sympatów PiS z terenu powiatu zamojskiego oraz członków ŚZŻAK Okręg Zamość, m.in. z udziałem Ordynariusza Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej ks. biskupa dra Mariana Rojka, senatora Jerzego Chróścikowskiego, samorządowców, przedsiębiorców, radnych miejskich, powiatowych, gminnych, przedstawicieli organizacji społecznych i patriotycznych, Restauracja Nowe Miasto w Zamościu.

 

Czytaj->

LubieHrubie

Czytaj->

Kronika Tygodnia

 

Udział w 58. posiedzeniu Sejmu RP.

 

 

Udział w nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej sytuacji przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie publicznej komunikacji samochodowej (PKS-ów z terenu województwa lubelskiego), zwołanej na wniosek Klubu Radnych PiS. W trakcie sesji poseł jako Przewodniczący LRR PiS - w swoim wystąpieniu - przypominając długotrwałą aktywność partii m.in. LRR PiS, ZO PiS oraz Klubu Radnych PiS w Sejmiku na rzecz obrony funkcjonowania kołowego transportu publicznego ( przejętych przez Zarząd Sejmiku PKS-ów ) w województwie lubelskim, krytycznie odniósł się do dotychczasowych działań Zarządu Województwa, oraz poparł postulaty obecnych na sesji przedstawicieli załóg i członków NSZZ Solidarność wygłoszone  m.in.  przez występującego w ich imieniu Przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego Mariana Króla; uwagi te były zresztą zbieżne ze zgłaszanymi dotychczas wnioskami i postulatami Prawa i Sprawiedliwości, sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Opłatek członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości działających na terenie powiatu hrubieszowskiego. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się uroczystą mszą św. odprawioną przez proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, ks. prałata     A. Puzona. Dalsza część spotkania odbyła się w Restauracji Szałas.

Spotkanie opłatkowe PiS

Czytaj->

Źródło LubieHrubie

Udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków NSZZ "Solidarność" Oddział w Zamościu, Bar Aspirant w Zamościu.

Udział w Spotkaniu Opłatkowym Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św., którą w Zamojskiej Katedrze odprawił J.E. ks. Bp. Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Przekazanie przez posła i współpracowników darów zebranych podczas -zorganizowanej zbiórki przez biura na terenie 5 powiatów - Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę dla wychowanków Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, prowadzonego przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach, powiat Krasnystaw.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010