Udział w 78 posiedzeniu Sejmu RP

Poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczył  w posiedzeniu Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość, które odbyło się w sali Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Spotkanie z wyborcami miasta i gminy Szczebrzeszyn, sala Domu Kultury

 

Udział w uroczystościach upamiętniających 30 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza J. Popiełuszko, Tomaszów Lubelski.

Poseł uczestniczył w zebraniu wiejskim w Sołectwie Zawada, zorganizowanym w Remizie OSP w Zawadzie.

W tym dniu Poseł Sławomir Zawiślak, Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Wyborczego  PiS  spotkał się z wyborcami z powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego. Podczas spotkań odbyły się wykłady prof. Glińskiego a także przedstawieni zostali kandydaci startujący na funkcje w wyborach bezpośrednich oraz kandydaci na radnych. Spotkanie w Hrubieszowie poprzedził Briefing kandydata na Burmistrza Miasta Hrubieszów, zorganizowany pod pomnikiem Bolesława Prusa w Parku Miejskim w Hrubieszowie. Podczas spotkania w Zamościu, które zorganizowano w Sali hotelu Koronny, przy ul. Koszary 7 odbyła się krótka konferencja prasowa na której zaprezentowano program samorządowy PiS, sylwetkę kandydata na Prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka oraz kandydatów na radnych Rady Miasta Zamościa. Przed zamojskim spotkaniem złożono kwiatów pod tablicą upamiętniającą wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu w 94 rocznicę wejścia w życie rozejmu w Rydze, kończącego wojnę polsko-bolszewicką 1920 r.

Udział w spotkaniach z wyborcami z powiatów biłgorajskiego i tomaszowskiego zorganizowanych przez Posła Sławomira Zawiślaka, jako Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Wyborczego PiS. Przybyli na spotkania mieszkańcy wysłuchali - zaproszonego przez posła na Zamojszczyznę - Przewodniczącego Rady Programowej PiS prof. Glińskiego oraz zapoznali się z sylwetkami kandydatów na wójtów, burmistrzów i radnych powiatowych.

Spotkania miały miejsce w Strażnicy OSP Tereszpol-Kukiełki oraz Tomaszowskim Domu Kultury na ul. Lwowskiej 7.

Przyjmując zaproszenie Rodziny Poseł był uczestnikiem uroczystości Jubileuszu 100 urodzin Pana Franciszka Radlińskiego, Skierbieszów.

Poseł organizatorem i uczestnikiem spotkania kandydatów PiS do Sejmiku Województwa Lubelskiego z terenu  całego województwa odbytego w Świdniku.

W CKF „Stylowy" w Zamościu odbyła się także premiera nowego filmu Adama Sikorskiego "Jeżeli zapomnimy o nich...", przedstawiającego historię masowej akcji ludobójstwa ludności polskiej przeprowadzonej przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu. Poseł S. Zawiślak był jednym z gości uczestniczących w pokazie filmu.

 

Poseł uczestniczył w posiedzeniu Prezydium NSZZ Solidarność Region Środkowowschodni - Oddział Zamość i Komisji Zawodowych, które odbyło się z siedzibie Związku na ul. Bazyliańskiej 3/3 w Zamościu.

Udział w konferencji prasowej podczas której Pan Andrzej Wnuk został przedstawiony jako kandydat PiS na urząd Prezydenta Miasta Zamościa, biuro poselskie w Zamościu.

Poseł uczestniczył w spotkaniu Władz Wydziału i studentów z Prorektorem UP Lublin ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Krzysztofem A. Gołackim. Spotkanie odbyło się na Wydziale Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu. Tematem ww. spotkania była przyszłość Wydziału Biogospodarki, który zgodnie z zamiarem władz uczelni prawdopodobnie zostanie zamknięty.

Poseł poparł postulaty studentów i pracowników walczących o utrzymanie Wydziału w jego obecnym kształcie oraz zobowiązał się do przeprowadzenia analizy prawnej umowy zawieranej między studentem a uniwersytetem. Postanowił również nagłośnić sprawę wśród lokalnych władz i innych parlamentarzystów oraz przekazał list do Rektora UP.

Spotkanie z wyborcami- mieszkańcami Zamościa i regionu, sala Hotel Mercury w Zamościu.

Udział w uroczystych obchodach Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. Poseł Sławomir Zawiślak w trakcie wystąpienia przekazał na rzecz miejscowej biblioteki szkolnej ufundowane przez siebie publikacje historyczne.

Poseł spotkał się z wyborcami – mieszkańcami miasta Biłgoraj i powiatu biłgorajskiego, sala  na ul. Kościuszki w Biłgoraju.

Poseł S. Zawiślak jako członek władz Fundacji "Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie"  w trakcie posiedzenia jej Zarządu został wyróżniony medalem Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju za działalność i zasługi w pielęgnowaniu pamięci Dzieci Zamojszczyzny - ofiar terroru hitlerowskiego. Uroczystego wręczenia medalu dokonał Prezes w/w stowarzyszenia Pan Bolesław Szymanik.

 

Poseł spotkał się z  Mieszkańcami Sołectwa Wieprzec, Wychody i Zarzecze, uczestnikami Zebrania Wiejskiego, które odbyło się w Świetlicy wiejskiej w Wychodach ( budynek byłej Szkoły Podstawowej ).

Uczestnictwo w 77. posiedzeniu Sejmu VII kadencji.

Poseł uczestnikiem konferencji prasowej podczas której Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata na urząd burmistrza Miasta Biłgoraj oraz kandydatów na radnych Rady Miasta Biłgoraj, plac przed UM w Biłgoraju.

Czytaj ->
Biłgoraj zasługuje na więcej
gazetabilgoraj.pl

Tego dnia odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia powstania Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Udział w nich wzięli parlamentarzyści, miedzy innymi Poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiciele samorządu województwa, powiatu biłgorajskiego, miasta Biłgoraj, leśniczowie, dyrektorzy jednostek, ale także uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Leśnych. Jednym z punktów uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz posadzenie drzewa przez honorowych gości w tym i posła S. Zawiślaka.

 

50 lat „leśnika"
kronikatygodnia.pl

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010