IMG 7289Jednym z przykładów ww. aktywności parlamentarzysty jest organizowana – od kilku lat we współpracy z posłem, Patronem Honorowym  -   przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Octagon" Ogólnopolskiej Senioriady. W jej ramach odbywa się cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych osób starszych w wieku 60 +. Głównym celem ww. spotkań jest stworzenie sportowej atmosfery i integracji wśród środowisk osób starszych oraz pogłębienie wiedzy o zdrowym trybie życia, znaczeniu aktywności ruchowej i wszelkich jej form jako podstawowego elementu profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa w jego wszystkich grupach wiekowych.

W tym roku Senioriada wyszła poza Zamość ponieważ zostały zorganizowane zajęcia sportowo – rekreacyjne, wykłady i  lokalne zawody seniorów  także w Tomaszowie Lubelskim, Majdanie Nepryskim, Tyszowcach i Krasnobrodzie. Podstawową dyscypliną sportową, w której rywalizowali zawodnicy był nordic walking. Wyniki uzyskane w ww. konkurencji były podstawą do wyłonienia najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów w trakcie podsumowania, które nastąpiło podczas finału Senioriady 5 października 2018 roku w Zamościu.

Senioriadę w Tomaszowie  zorganizowano w dniu 15 września 2018 r. To pierwsze zawody z cyklu Pucharu Zamojszczyzny w nordic walking seniorów. Zawodnicy w wieku 60 + rywalizowali na świetnie przygotowanej i urokliwej trasie biegnącej Siwą doliną. Najlepsi pokonali 4 kilometrową trasę w czasie poniżej 30 minut. Po dekoracjach i wręczeniu nagród dla najlepszych był też czas na spotkanie integracyjne i rozmowy.

41816474 471381126702908 3019038847158714368 nW ramach szerokiej. wielowątkowej współpracy ze szkołami poseł Sławomir Zawiślak zorganizował jednodniową, bezpłatną dla uczestników wycieczkę do Warszawy, dzięki której biorący w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem mieli okazję zwiedzić gmach Sejmu i Senatu, a także Belweder i Pałac Prezydencki.

Głównym celem wyjazdu było przybliżenie uczniom historii polskiego parlamentaryzmu, zasad funkcjonowania Sejmu i Senatu RP, zaznajomienie z zasadami pracy posłów i  senatorów, a  także rozwijanie poczucia świadomości obywatelskiej i przynależności narodowej.

dyplom pro bono poloniaeUroczystość ponownego otwarcia Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa "Adama" w Bondyrzu  była okazją do uhonorowania przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sławomira Zawiślaka jako Prezesa ŚZŻAK O/Zamość medalem "Pro Bono Poloniae".

Poseł Zawiślak, który od 19 lat jest członkiem i udziela się społecznie na rzecz  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość,  od 10 lat z woli Weteranów Armii Krajowej pełni także społeczną funkcję Prezesa Związku, za swoją wieloletnią działalność na rzecz krzewienia etosu AK oraz realizację licznych przedsięwzięć patriotycznych został dotychczas wyróżniony, na podstawie decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, medalami PRO MEMORIA i PRO PATRIA.

W dniu 28 września 2018 roku, podczas uroczystości otwarcia ekspozycji "Niezłomni Zamojszczyzny - walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 - 1953", pod honorowym patronatem Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa "Adama" w Bondyrzu Poseł Zawiślak odebrał z rąk Szefa ww. Urzędu medal PRO BONO POLONIAE.

IMG 7467W dniu 27 września 2018 r. w Galerii Sztuki Dziecka "Na Kamiennej" miało miejsce podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży - Zamość 2018”. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął m. in. Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak.

W/w przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz jubileuszu 70-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Na w/w konkurs wpłynęło 457 prac z 47 placówek oświatowych województwa lubelskiego.

zawody wedkarskie plakatDnia 23 września 2018 roku odbyły się Otwarte Zawody Wędkarskie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości pod patronatem Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka. Organizatorem zawodów było Koło PZW Krasnystaw-Miasto. Poseł S. Zawiślak wsparł inicjatywę wędkarzy i jako jeden ze sponsorów ufundował nagrody dla uczestników. Wydarzenie odbyło się przy Zbiorniku Tuligłowy k/Krasnegostawu. Zawody o miano najlepszych wędkarzy rozpoczęły się wczesnym rankiem w konkurencjach rozgrywanych metodą spławikową i gruntową. W zawodach uczestniczyło 23 zawodników, w kategorii senior. Poseł podziękował za sportową rywalizację i za wspaniale spędzony czas na łonie natury wszystkim uczestnikom i organizatorom ww. turnieju wędkarskiego.

Zwycięzcą wrześniowych zawodów został Tomasz Sadowski z łączną sumą punktów 3840. Drugie miejsce, z punktacją 3055, zajął  Maciej Woźniak natomiast trzecie, z punktacją 2490, Józef Głowala. W kategorii Największa Ryba (1835 gram) zwyciężył laureat pierwszego miejsca – Tomasz Sadowski.

Dnia 24.07.2018 roku miała miejsce konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu stanu prac na rzecz realizacji odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Konferencja podczas której, przedstawiono m.in. bardzo dobrą dla ww. inicjatywy odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na pismo interwencyjne posła S. Zawiślaka, odbyła się na trenie Klubu 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

W konferencji wzięli udział: Poseł na Sejm RP - Sławomir Zawiślak, Zastępca Dowódcy 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego - mjr Radosław Krawiec, Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu - Tomasz Włodarczyk, Architekt - Jan Radzik, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie - płk Krzysztof Kołb-Sielecki, Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ppłk Jerzy Muzyka, Kierownik Klubu 3 Zamojskiego Batalionu  Zmechanizowanego - Agnieszka Biernacka.

Podczas konferencji przypomniano, że ponad dwa lata temu w Zamościu zawiązał się Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wystąpił z inicjatywą odbudowy pomnika wielkiego Polaka. Przewodniczący ww. Komitetu wystąpił pisemnie z oficjalną prośbą do posła na Sejm RP S. Zawiślaka - Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość o wsparcie budowy ww. pomnika.

Poseł  Sławomir Zawiślak, członek Związku od 19 lat, a od ponad 10 lat społecznie pełniący społecznie funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, objął to przedsięwzięcie honorowym patronatem. Parlamentarzysta, wspierając zasadność podjętej przez społeczeństwo inicjatywy, m.in. wystosował do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka pismo interwencyjne. Pismo zawierało prośbę o wyrażenie zgody na zaangażowanie się Wojska Polskiego na rzecz wsparcia budowy pomnika poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu utwardzenie, oświetlenie, oraz zabezpieczenie placu na którym będzie ustawiony ww. pomnik. Wnioskowało ono aby to było zadanie inwestycyjne realizowane na koszt MON.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010