Rok 2018 jako ten upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę jest rokiem szczególnym. Liczni obywatele RP także zrzeszeni w różnych jednostkach organizacyjnych, którym bliskie sercu są sprawy Ojczyzny, w ramach tegorocznych obchodów, tworzą i realizują projekty upamiętniające to bardzo ważne w dziejach naszego narodu wydarzenie. Jest to czas w którym czcimy i upamiętniamy wszystkich, którym zawdzięczamy wartość najwyższą - własne, suwerenne państwo. Musimy pamiętać jak ogromny wysiłek ponieśli nasi przodkowie, Ojcowie Niepodległości, byśmy dziś po 100 latach od tamtych wydarzeń mogli cieszyć się największym dobrem jakim jest niepodległa Rzeczypospolita Polska. Pamiętajmy, iż dzisiejsza wolność okupiona jest krwią walczących za Ojczyznę Bohaterów, a powinnością obecnych pokoleń jest szacunek i kontynuacja tradycji narodowych, w tym wieczna pamięć o minionych dziejach Polski.

Zauważalny i wzmożony udział ŚZŻAK Okręg Zamość w organizacji wydarzeń podyktowany jest zatem szczególnie silną w tym wyjątkowym okresie potrzebą  kultywowania i promowania pamięci polskich Bohaterów wśród naszych mieszkańców.

zaproszenie trasy

Wykaz wydarzeń zrealizowanych w ramach tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości:

 

Sławomir Zawiślak jako poseł na Sejm RP, jednocześnie pełniący od 19 lat społeczną funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość aktywnie angażuje się w ww. obchody jubileuszowe, m.in. poprzez tworzenie i realizowanie w naszym mieście i regionie, wspólnie  z członkami Związku, licznych projektów. Zazwyczaj mają one formułę bezpłatnych i dostępnych dla wszystkich mieszkańców inicjatyw, takich jak koncerty patriotyczne, konkursy historyczne dla młodzieży, czy wzbogacone o rekonstrukcje uroczystości patriotyczno-religijne. Poseł S. Zawiślak, w ramach swojej społecznej działalności na rzecz Związku, z poczuciem misji od wielu lat promuje postawy i wartości patriotyczne przy okazji szlachetnych inicjatyw i przedsięwzięć społecznych, zwłaszcza tych nastawionych na kultywowanie tradycji i pamięci historycznej oraz idee krzewienia postaw patriotycznych, zachęcając do włączania się w nie przedstawicieli lokalnego społeczeństwa.

Realizując cele przyświecające tegorocznym obchodom stulecia zapraszamy Państwa także do aktywnego udziału w realizowanym jeszcze projekcie:

festiwal baner 

„Pieśni Niepodległości – Festiwalu Piosenki Partyzanckiej”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z 13. Drużyną Starszoharcerską POCHODNI, pragnąc włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, zapraszają solistów, duety i zespoły na eliminacje powiatowe Pieśni Niepodległości – Festiwalu Piosenki Partyzanckiej (…) 

http://akzamosc.pl/2018/06/25/zaproszenie-na-eliminacje-powiatowe-do-festiwalu-piesni-partyzanckich/

Jednocześnie już teraz serdecznie zapraszamy na otwarcie planowanego na początek września bieżącego roku nowo wyposażonego i nowo wyremontowanego  Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

DSCF4357Dodatkowo informujemy, iż wskutek przeprowadzonych intensywnych i skutecznych działań jeszcze w tym roku rozpocznie działalność Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu z siedzibą w  budynku ww. Muzeum.

Będzie to Instytucja, której głównym celem byłaby popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród lokalnego społeczeństwa, dostępnej dla wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie. Program wykładów uniwersyteckich obejmie kilka przedmiotów, takich jak promocja zdrowia, ekologia, wychowanie obywatelskie, bezpieczeństwo i ratownictwo. Wiodącym kierunkiem będzie jednak historia Zamojszczyzny, głównie II wojny światowej i okresu powojennego ze szczególnym uwzględnieniem mało rozpowszechnionych tematów dotyczących bohaterskich czynów żołnierzy Niezłomnych oraz ochotników walczących w obronie Ojczyzny w czasie Powstania Zamojskiego. Obok wykładów teoretycznych, zaplanowane są również ćwiczenia praktyczne. Kadrę naszych wykładowców stanowić będą w większości specjaliści i pasjonaci poszczególnych dziedzin m.in. historyk, lekarz, leśnik. Okres funkcjonowania Uniwersytetu w okresie realizacji projektu obejmuje 3 semestry mieszczące się w okresie od 1 września 2018 r. do 20 grudnia 2019 r. Jedną z form planowanej działalności Uniwersytetu, będą także, skierowane do młodzieży szkolnej, wykłady historyczne prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu informacji historycznej, tj. prezentacji multimedialnej, e-booków, aplikacji mobilnych itp. Przebieg prac możecie Państwo śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Szczegółowe informacje na temat wszelkich projektów prowadzonych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, zawsze znajdą Pańśtwo na stronie internetowej www.akzamosc.pl

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010