lista drogW dniu 11 lipca br. w gminie Nielisz miało miejsce spotkanie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, radnych powiatu zamojskiego: Krzysztofa Gałaszkiewicza i Mieczysława Antoszka oraz radnego gminy Nielisz Sebastiana Paula z mieszkańcami Gminy Nielisz a także powiatu zamojskiego.

Tematem spotkania było przekazanie do wiadomości jego uczestników informacji o kolejnym przyznanym rządowym dofinansowaniu remontu/rozbudowy samorządowej infrastruktury drogowej na terenie Zamojszczyzny, w tym również w gminie Nielisz. Po spotkaniu jego uczestnicy wraz z mieszkańcami udali się do siedziby Gminy Nielisz, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie przedmiotowej umowy. Obok drogi powiatowej Krzak - Stary Zamość i drogi gminnej w Zarudziu droga w Nawozie to już trzecia inwestycja drogowa na terenie gminy Nielisz, realizowana ze środków rządowego programu rozwoju dróg lokalnych. Spotkanie zakończyło się wizytacją ww. nowo położonej drogi w Zarudziu oraz rozmowami z mieszkańcami miejscowości.

Poseł S. Zawiślak wyraża zadowolenie, że przez okres nieco ponad dwu lata wojewoda P. Czarnek przekazał na infrastrukturę drogową tylko w powiecie zamojskim kwotę ponad 18 mln zł. Kwota ta niemal dwukrotnie przewyższająca nakłady przekazane na ten cel w ciągu 5 lat przez rząd PO-PSL doskonale ilustruje skalę obecnego, bardzo dużego wsparcia na ten cel ze strony rządu PiS.
Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące poprzednich aktywności Posła w temacie wspierania władz samorządowych w działaniach na rzecz pozyskania środków na budowę i remont infrastruktury drogowej na Zamojszczyźnie:

https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740941915954552&id=175489039166522

http://www.slawomirzawislak.pl/aktualnosci/90-aktualnosci-2018/3242-wsparcie-dzialan-na-rzecz-pozyskania-srodkow-na-rozwoj-infrastruktury-drogowej-wreczenie-umow-dotyczacych-tzw-schetynowek-samorzadom-zamojszczyzny

Cieszy solidarna aktywność na rzecz pozyskania ww. środków, która objawia się poprzez solidarne wspieranie złożonych wniosków także przez posła S. Zawiślaka, uzasadnionych niestety, także poprzez prezentowanie zawinionych przez poprzedników opóźnień w tym zakresie. Poniżej zamieszczamy stanowiska w tej sprawie złożone przez posła a wspierające ww. potrzeby infrastrukturalne na terenie gminy Nielisz i miasta Zamościa.

Należy przypomnieć, że w przypadku miasta Zamościa poseł S. Zawiślak jeszcze na sesjach Rady Miasta Zamość – XXIV-tej 28 listopada 2016 r. oraz XXV-tej 29 grudnia 2016 r. oraz na XXX-tej 29 maja 2017 roku zachęcał władze miasta do złożenia wniosku do tego ważnego rządowego programu, podnosząc wówczas m.in. pozytywne przykłady miast uzyskujących w jego ramach znaczną pomoc zewnętrzną.

Ostatecznie Miasto Zamość złożyło wniosek na przebudowę dróg (m.in. ul. Łanowa), który znalazł się na liście rezerwowej PRGiPID 2018 roku z wnioskowana kwotą dofinasowania na rozwój infrastruktury miejskiej ponad 2 mln 479 tys. zł. Dzięki uruchomieniu przez rząd Mateusza Morawieckiego dodatkowych pieniędzy z dotacji celowej budżetu państwa na inwestycje w drogi lokalne w naszym kraju zamojski wniosek w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" otrzymał kwotę 1 846 050,00 zł dotacji celowej BP. To pierwsze od wielu lat tak duże pieniądze rządowe na inwestycje drogowe w naszym mieście.

Poseł podjął działania popierające udzielenie wsparcia w przedmiocie podobnych wniosków także na terenie innych powiatów. Parlamentarzysta liczy że wspólna praca dla dobra mieszkańców przyniesie oczekiwane efekty.

pismo wojt gminy nielisz

pismo prezydent zamosc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA:

ZDJĘCIA na www.lublin.uw.gov.pl

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/nowe-drogi-w-gminie-nielisz-przy-wsparciu-rz%C4%85dowych-program%C3%B3w 

 

http://zamosc.tv/aktualnosci/14235-nowe-drogi-w-gminie-nielisz-przy-wsparciu-rzadowych-programow/

https://radio.lublin.pl/news/drogi-szansa-na-rozwoj-nielisz-wkrotce-bez-wybojow

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010