dyplom pro bono poloniaeUroczystość ponownego otwarcia Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa "Adama" w Bondyrzu  była okazją do uhonorowania przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sławomira Zawiślaka jako Prezesa ŚZŻAK O/Zamość medalem "Pro Bono Poloniae".

Poseł Zawiślak, który od 19 lat jest członkiem i udziela się społecznie na rzecz  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość,  od 10 lat z woli Weteranów Armii Krajowej pełni także społeczną funkcję Prezesa Związku, za swoją wieloletnią działalność na rzecz krzewienia etosu AK oraz realizację licznych przedsięwzięć patriotycznych został dotychczas wyróżniony, na podstawie decyzji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, medalami PRO MEMORIA i PRO PATRIA.

W dniu 28 września 2018 roku, podczas uroczystości otwarcia ekspozycji "Niezłomni Zamojszczyzny - walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 - 1953", pod honorowym patronatem Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa "Adama" w Bondyrzu Poseł Zawiślak odebrał z rąk Szefa ww. Urzędu medal PRO BONO POLONIAE.

Medal PRO BONO POLONIAE ustanowiony został Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przyznawany jest przez Ministra osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.

Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  doceniając zasługi i starania Posła Zawiślaka na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i krzewienie etosu Armii Krajowej  czego namacalnym dowodem jest przeprowadzenie generalnego remontu obiektu Muzeum i jego otoczenia, konserwacji muzealiów, unowocześnienie ekspozycji, które po dokonanych zmianach, będzie służyć pełniej edukacji patriotycznej młodego pokolenia, uhonorował ww. okolicznościowym odznaczeniem.

Więcej informacji o efektach społecznej pracy Posła S. Zawiślaka i Członków ŚZŻAK O/Zamość na stronie internetowej www.akzamosc.pl

Informacje wraz ze zdjęciami z uroczystości otwarcia Muzeum dostępne są pod adresem: http://akzamosc.pl/2018/10/02/uroczyste-otwarcie-ekspozycji-pn-niezlomni-zamojszczyzny-walka-zbrojna-o-niepodleglosc-w-latach-1939-1953-28-09-2018-relacja-zdjecia/

 

medal pro bono poloniae1

medal pro bono poloniae2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010