MG 8340W dniu  26 kwietnia br. w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak - Prezes ŚZŻAK O/Z, członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z Wiceprezes por. Andrzej Jaroszyński, Wiceprezes Marian Derkacz oraz Sekretarz Witold Marucha, współautor dokumentacji architektonicznej rozbudowy Muzeum Tomasz Dudek, koordynator projektu Wojciech Adamczyk, wspierający także przedsięwzięcia patriotyczne Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek oraz Starosta Zamojski - Stanisław Grześko.

Tematem konferencji było przekazanie do wiadomości publicznej szczegółowych informacji na temat podjętej przez ŚZŻAK O/Z nowej inicjatywy rozbudowy wyremontowanego w ubiegłym roku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Planowana budowa dodatkowego skrzydła muzeum pozwoli na ekspozycję większej ilości muzealiów oraz intensywniejsze wykorzystane muzeum do celów wystawienniczo-dydaktyczno-kulturalnych. W wybudowanych salach planowane jest umieszczenie będących w zasobach muzeum muzealiów, które nie zostały wykorzystane do wystawy stałej w budynku głównym. Budowa nowych sal pozwoli także na wyeksponowanie innych pozyskanych od właścicieli zbiorów. Planowany  termin zakończenia ww. inwestycji planowany jest na  listopad br. Dodatkową, ważną kwestią poruszoną podczas konferencji było także przedstawienie aktualnej, kompleksowej oferty bezpłatnego zwiedzania Muzeum wraz z harmonogramem godzin jego pracy. Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. oferty można zapoznać się na stronie internetowej https://akzamosc.pl 

WP 20190426 15 26 41 ProWP 20190426 15 51 08 ProWP 20190426 15 54 01 Pro MG 8333

1Poseł Sławomir Zawiślak - Prezes ŚZŻAK O/Z, w trakcie piątkowej konferencji, podziękował stronie rządowej, sponsorom i członkom Związku za dotychczasową współpracę na rzecz odbudowy muzeum. Ww. poinformował także, że ŚZŻAK O/Z przygotował dokumentację projektową rozbudowy muzeum o nowe sale ekspozycyjne i uzyskał już pozwolenie na budowę. Aktualnie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych. Ww. ogłoszenie dostępne jest również na ww. stronie Związku. Jednocześnie Prezes S. Zawiślak wraz z członkami Prezydium ŚZŻAK O/Z zwrócił się z apelem do firm budowlanych o wzięcie udziału w przetargu, także do sponsorów/darczyńców z prośbą o wsparcie podjętej inwestycji. Ww. w celu jeszcze szerszego udostępniania muzeum zaprosił do wzajemnie korzystnej współpracy lokalne firmy, działające na szeroko rozumianym rynku turystycznym. Podziękował również za już nawiązaną współpracę właścicielom restauracji „Chata Rybaka”, która znajduje się w sąsiedztwie muzeum w Bondyrzu. W trakcie konferencji przedstawiona została także prezentacja multimedialna autorstwa  Sekretarza ŚZŻAK O/Z Witolda Maruchy ukazująca zakres dotychczas wykonanych prac przy muzeum oraz przedstawiająca wizualizację obiektu po zrealizowaniu dobudowy sal ekspozycyjnych.

Podczas ww. konferencji nie zabrakło także gratulacji i życzeń. Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek pogratulował m.in mieszkańcom województwa lubelskiego, zwłaszcza Zamojszczyzny i Bondyrza, możliwości korzystania z tak unowocześnionego muzeum. Podziękował również za aktywność  Prezesowi Zamojskiego Okręgu ŚZŻAK oraz za wszystko to, co na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zostało zrobione, podkreślając, że ww. muzeum jest symbolem prężnej aktywności.

3Po ww. konferencji, tego samego dnia, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zorganizował spotkanie integracyjne we wspomnianym wyżej Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. W ramach spotkania dla zaproszonych gości, w tym od lat współpracujących ze Związkiem i wspierających jego aktywne działania przyjaciół, zaplanowano m.in. poczęstunek i partyzanckie ognisko. Ww. spotkanie było też doskonałą okazją do zwrócenia się do przyjaciół z apelem o poinformowanie przedsiębiorców budowlanych o możliwości złożenia oferty na rozbudowę muzeum oraz do zaprezentowania planów tej rozbudowy. Zaproszono również do bezpłatnego zwiedzania muzeum oraz omówiono tegoroczne plany pracy Związku, w tym ww. projektu rozbudowy.

MUZEUM PRZED REMONTEM, DZISIAJ ORAZ ROZBUDOWA - PREZENTACJA

3

czołg1

 

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/muzeum-armii-krajowej-w-bondyrzu-zostanie-rozbudowane/

http://roztocze.net/bondyrz-muzeum-historyczne-bedzie-rozbudowane/

https://www.zamojska.pl/wiadomosci/4481,pamietajmy-o-bohaterach-muzeum-historycznym-ak-w-bondyrzu

https://www.radio.lublin.pl/news/muzeum-w-bondyrzu-bedzie-mialo-nowe-sale-ekspozycyjne

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010