IMG 0581W dniu 4 czerwca br. Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w otwarciu wystawy prac pokonkursowych XXV Konkursu Plastycznego i Literackiego „Mocni Nadzieją” 20-lecie pobytu św. Jana Pawła II w Zamościu.

W tym roku  ww. konkurs zorganizowany został w ramach obchodów dwudziestej rocznicy historycznej wizyty  św. Jana Pawła II w Zamościu.  Głównym organizatorem i koordynatorem tego cyklicznego przedsięwzięcia jest Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - Maria Gmyz. Konkurs Plastyczny i Literacki „Mocni Nadzieją” skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół, świetlic i klubów oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ma on na celu przypomnienie młodym ludziom o wielkiej postaci, niekwestionowanym autorytecie dla wszystkich Polaków – św. Janie Pawle II. Dziedzictwo, które po Sobie pozostawił, wartości, które głosił, wszystko to ma wymiar ponadczasowy.

Tegoroczną edycję konkursu zakończyła wystawa zorganizowana w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, poprzedzona uroczystą Mszą świętą z udziałem JE Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Podczas ww. wydarzenia autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu okolicznościowe dyplomy. Starania i talent młodych ludzi docenił także Poseł Sławomir Zawiślak fundując kilkanaście nagród dla uzdolnionej młodzieży, które wręczył osobiście.

podz mocni nadzieja 2019

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/10294,podsumowanie-25-edycji-konkursu-plastycznego-i-literackiego-mocni-nadzieja

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010