20190619 1123410W dniu 19 czerwca br. Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie.

Uroczyste zakończenie nauki rozpoczęło się od powitania licznie zebranych gości, w tym przedstawicieli władz miasta, samorządowców, kuratorium oświaty oraz uczniów i nauczycieli II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera oraz pozostałych szkół w Chełmie. Ww. uroczystość swoją obecnością uświetnił także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Po odśpiewaniu hymnów państwowego oraz szkolnego miało miejsce m.in. wystąpienie Pana Premiera, który w swojej wypowiedzi nawiązał m.in. do patrona szkoły gen. Gustawa Orlicz-Dreszera oraz życzył wszystkim uczniom, aby odnosili w przyszłości same sukcesy i realizowali własne marzenia, przekazał również życzenia udanych i bezpiecznych wakacji. W trakcie oficjalnej części odbyło się także uroczyste wręczenie świadectw oraz wyróżnień i nagród  za wybitne osiągnięcia w nauce dla najzdolniejszych uczniów. Wręczenia ww. dokonali Dyrektor ww. liceum Zbigniew Niderla wspólnie z Prezydentem Miasta Chełm Jakubem Banaszkiem oraz  kuratorem oświaty Teresą Misiuk.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana i wykonana przez młodzież szkolną. Na zakończenie tego wyjątkowego wydarzenia wykonano pamiątkowe zdjęcie przed gmachem liceum.

http://2lochelm.pl/aktualnosci/zakonczenie_2018_2019.html

http://www.tvpparlament.pl/retransmisje-vod/inne/premier-mateusz-morawiecki-na-uroczystym-zakonczeniu-roku-szkolnego-w-szkole-w-chelmie/43138491

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010