IMG 2388Wielomiesięczne przygotowania i zaangażowanie wielu osób, w tym Posła Sławomira Zawiślaka, wieloletniego partnera społecznej inicjatywy, zwieńczyły w ostatni weekend sierpnia, tj. 24-25 uroczyste obchody 99. Rocznicy Bitwy pod Komarowem. Uroczystości odbywające się w Wolicy Śniatyckiej (gmina Komarów) to hołd oddany polskim żołnierzom – bohaterom zwycięskiej Bitwy pod Komarowem, największej bitwy konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, w której jazda polska, pomimo nierównych sił, rozgromiła Armię Konną Siemiona Budionnego, pieczętując zwycięstwo nad Rosją sowiecką. Wielomiesięczne przygotowania i zaangażowanie wielu osób, w tym Posła Sławomira Zawiślaka, wieloletniego partnera społecznej inicjatywy, zwieńczyły w ostatni weekend sierpnia, tj. 24-25 uroczyste obchody 99. Rocznicy Bitwy pod Komarowem. Uroczystości odbywające się w Wolicy Śniatyckiej (gmina Komarów) to hołd oddany polskim żołnierzom – bohaterom zwycięskiej Bitwy pod Komarowem, największej bitwy konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, w której jazda polska, pomimo nierównych sił, rozgromiła Armię Konną Siemiona Budionnego, pieczętując zwycięstwo nad Rosją sowiecką. 

 MG 6867Od lat współpracujące ze sobą organizacje społeczne tj. Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, kierowany przez Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka,  Parafia Świętej Trójcy w Komarowie i zaproszone w tym roku Starostwo Powiatowe w Zamościu  tworzyły komitet organizacyjny tegorocznej rocznicy Bitwy pod Komarowem. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Prezydenta RP - Andrzeja Dudy, a współfinansowane zostało ze środków  Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Powiatu Zamojskiego. Sponsorami i Darczyńcami byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu oraz PKO BP.

1 plakat bitwa pod komarowem 2019Bogaty program uroczystości rozpoczęły mające miejsce w dniach 22 i 23 sierpnia X Manewry Kawalerii z udziałem wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej oraz członków grup kultywujących kawaleryjskie tradycje z całego kraju. 

W sobotę 24 sierpnia, w pierwszy dzień oficjalnych uroczystości, została odprawiona polowa Msza Św. celebrowana przez kapelana Komarowskiej Potrzeby ks. rtm. Błażeja Górskiego, kapelana 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego ks. płk. IMG 2384Bogusława Romankiewicza oraz kapelana 25. Batalionu Lekkiej Piechoty ks. por. Konrada Zalewskiego w intencji polskich kawalerzystów, poległych w walce z sowiecką 1 Armią Konną Siemiona Budionnego oraz miał miejsce tradycyjny capstrzyk kawaleryjski. Tegoroczne wydarzenie było szczególne ze względu na podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem  - Tomasz Dudek w towarzystwie m.in. wspierającego od początku budowę pomnika Posła Sławomira Zawiślaka, Prezesa ŚZŻ AK O/Zamość, Wiceministra ObronyIMG 2319 Narodowej - Marka Łapińskiego, Wojewody Lubelskiego - Przemysława Czarnka, Starosty Zamojskiego - Stanisława Grześko i dowódców wojskowych: gen. bryg. Adama Marczaka Dowódca 25. Kawalerii Powietrznej, płk. Tadeusza Nastarowicza Dowódcy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Leszka Szcześniaka Dowódcy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, ppłk. Sebastiana Grella Dowódcy Garnizonu Zamość, płk. Marka Dragana Prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, dokonali bitwa pod komarowem zawislakuroczystego podpisania dokumentu oraz jego wmurowania do kamienia węgielnego pod budowę ww. pomnika. Następnie głos zabrali Wiceminister Marek Łapiński, który m.in. odczytał list od Ministra Obrony Narodowej - Mariusza Błaszczaka oraz Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek. Prezes Tomasz Dudek wraz z ww. Ministrem i Wojewodą Lubelskim podziękowali również za szczególne zaangażowanie i realne wsparcie przy budowie pomnika, posłowi S. Zawiślakowi, który przyjmując podziękowanie wspominał, że jest ono jednocześnie podziękowaniem dla ŚZŻAK O/Z, którego jest prezesem. W tym miejscu przypominamy również, że dnia 30 lipca 2018 r. podczas konferencji prasowej w Zamojskim Klubie Batalionowym zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, dotyczące współpracy w zakresie podejmowanych działań związanych z budową Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej (gm. Komarów-Osada).

Poniżej link do tego wydarzenia: https://akzamosc.pl/2018/08/01/budowa-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-konferencja-prasowa/

list morawiecki bitwa pod komarowem 2019 dyrektor generalny lasow panstwowych list komarow 2019 list udskior list udskior 

 

 

 

 

 

Pomnik Komarów 3Budowa ww. monumentu ma zostać ukończona w przyszłym roku na przypadającą w 2020 roku jubileuszową, setną rocznicę Bitwy pod Komarowem. Ze środków pozyskanych z MKiDN została dotychczas przygotowana dokumentacja i projekt pomnika, na podstawie których Starosta Zamojski wydał pozwolenie na jego budowę. Jeszcze w tym roku planowane jest wylanie fundamentów oraz kontynuowanie dalszych prac rzeźbiarskich nad projektem odlewu. Głównym elementem zdobiącym monument mają być kilkunastometrowe skrzydła husarskie, pomiędzy którymi będą znajdować się sylwetki jeźdźców w galopie.

Więcej informacji na temat projektu Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej oraz współpracy ze ŚZŻAK O/Z można uzyskać na stronie Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”: www.bitwapodkomarowem.pl/budowa-pomnika oraz na stronie ŚZŻAK O/Zamość: akzamosc.pl.


IMG 2431Drugi dzień uroczystości, tj. oficjalna część 99. Rocznicy Bitwy Pod Komarowem, a tym samym  obchody Święta Kawalerii rozpoczęły się w niedzielne popołudnie, 25 sierpnia złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Następnym punktem programu było wręczenie nagród w kategorii najlepszy dowódca plutonu, najlepszej sekcji w tegorocznych manewrach kawalerii oraz przekazanie  nagród w Pucharze Polski Militarii, którego dokonali gen. bryg. Adam Marczak, płk. Leszek Szcześniak, płk. Jakub Garbowski oraz płk. Tadeusz Nastarowicz. 

Niedzielne uroczystości były także okazją do złożenia przez Posła Sławomira Zawiślaka podziękowań za dobrą współpracę głównemu organizatorowi, tj. Prezesowi Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” - Tomaszowi Dudkowi oraz członkom zrzeszonym w stowarzyszeniu, wielkim pasjonatom tradycji polskiej kawalerii. Tegoroczna 99. Rocznica Bitwy pod Komarowem, dzięki podjętym wspólnym staraniom, została godnie upamiętniona. Przypomnijmy, powyższa dobra współpraca przy organizacji uroczystości w Komarowie zarówno parlamentarzysty jak i członków Związku trwa od wielu lat. Wśród spływających licznie gratulacji i wyrazów uznania za podjęcie tak wielkiego przedsięwzięcia znalazł się również list okolicznościowy przesłany z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uczestników uroczystości od  Premiera Mateusza Morawieckiego, który odczytał, jeden ze współorganizatorów, Poseł Sławomir Zawiślak.    

IMG 2509Na zakończenie obchodów, jak co roku, na polach w Wolicy Śniatyckiej odbyła się wielka  inscenizacja epizodów wojny polsko – bolszewickiej i Bitwy pod Komarowem z udziałem wszystkich konnych poddziałów. Ta największa kawaleryjska bitwa XX wieku stoczona w dniu 31 sierpnia 1920 roku uznawana jest przez historyków za jedno z  największych zwycięstw jazdy polskiej (wymienianych m.in. obok Grunwaldu, Kircholmu, Chocimia, Wiednia i Somosierry). W tegorocznym odtworzeniu przebiegu słynnej bitwy wzięło udział ponad 250 rekonstruktorów z całej Polski, w tym rekonstruktorzy piesi w ramach polskiej piechoty z SRH 51 pułku piechoty Strzelców Kresowych, GRH „Wir”, grup z Tomaszowa Lub., Sandomierza, Zamościa i Parczewa. Wielkie widowisko historyczne, które było profesjonalnie przygotowane i dopracowane ze wszystkimi szczegółami zostało, przez licznie przybyłych gości, nagrodzone olbrzymimi brawami. Na  wzgórzu 255 w Wolicy Śniatyckiej, o które toczyła się bitwa, odbyły się również, w ramach Święta Kawalerii Polskiej, pokazowa musztra i współdziałania jednostek wojska m.in. z użyciem śmigłowców. Przypomnijmy, że w 2009 r. Minister Obrony Narodowej, dzięki staraniom Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, zasłużonego dla upowszechniania wiedzy na temat chwały polskich kawalerzystów, ustanowił Święto Kawalerii Polskiej w dzień Bitwy pod Komarowem. Od tego czasu w programie obchodów organizowane są efektowne pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego oraz jednostek Wojska Polskiego.

Wśród gości obecni byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, formacji wojskowych oraz mieszkańcy gminy Komarów i regionu.


IMG 2524Uczestnikami Komarowskiej Potrzeby 2019 byli: Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 1 Pułku Szwoleżerów z Warszawy, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 3 Pułku Ułanów Śląskich z Gliwic, Grupa Konna im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Lublina, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Zamościa, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Opola, Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych, Kawaleria Ochotnicza w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych, Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski w barwach w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Stowarzyszenie Jazdy Polskiej Obojna, Kresowa Stanica Pro Publico Szczutków, Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic, Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą im. 24 Pułku Ułanów z Kraśnika, Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. rtm. Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 Pułku ułanów, Roztoczańska Konna Straż ochrony Przyrody w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Szwadron Tomaszów Lubelski w barwach 1 PU KOP, Związek Kozaków w Polsce, Stowarzyszenie im. Ochotniczej Legii Kobiet z Zamościa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej WIR z Biłgoraja, SRH 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” oraz dowódcy i żołnierze: 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu oraz 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie.

 

https://lublin.tvp.pl/44094217/swieto-kawalerii-polskiej-rocznica-bitwy-pod-komarowem

https://32wog.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-08-24p-99-rocznica-bitwy-pod-komarowem/

https://kurierlubelski.pl/99-rocznica-bitwy-pod-komarowem-wielka-rekonstrukcja-w-wolicy-sniatyckiej-zobacz-zdjecia/ar/c1-14374307

https://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/pogonili-bolszewikow-zdjecia-inscenizacji-bitwy-pod-komarowem/

https://lublin.tvp.pl/44081660/rocznica-bitwy-pod-komarowem

https://www.radio.lublin.pl/news/18-metrowy-pomnik-upamietni-wielkie-polskie-zwyciestwo

https://www.radio.lublin.pl/news/film-99-rocznica-bitwy-pod-komarowem-wmurowanie-kamienia-wegielnego-pod-budowe-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-wola-sniatycka-24-08-2019-tomasz-spicyn

https://niezalezna.pl/285000-bedzie-pomnik-kawalerii-pod-komarowem

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/99-rocznica-bitwy-pod-komarowem-powstanie-pomnik-chwa%C5%82y-wideo

https://www.radiomaryja.pl/informacje/lubelskie-wmurowano-akt-erekcyjny-pod-budowe-pomnika-kawalerii-pod-komarowem/

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010