konf 23 09 2019 banerDnia 23 września br. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. W konferencji udział wzięli Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko.

Tematem konferencji było przekazanie do wiadomości publicznej szczegółowych informacji dotyczących terenu lotniska w Mokrem, efektów podjętych na początku tego roku wspólnych starań o zmianę siedziby Starostwa Powiatowego oraz podsumowanie stanu realizacji tegorocznych zadań drogowych na terenie powiatu zamojskiego.

podz starosta zamojski 23 09 2019Po powitaniu uczestników konferencji i przedstawieniu jej tematyki przez Starostę Stanisława Grześko głos zabrał Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, który poinformował, że Starostwu Powiatowemu w Zamościu zostanie przekazana część budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu (parter) wraz z działką obok ww. budynku. Jak poinformował Starosta na ww. działce planowana jest budowa nowego budynku administracyjnego na potrzeby Starostwa, połączonego łącznikiem z parterem obecnej Delegatury LUW. W konsekwencji ww. działań obiekt przy ul. Partyzantów 3 będzie miał trzech współwłaścicieli, tj. Lubelski Urząd Wojewódzki, Zamojskie Starostwo Powiatowe oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

IMG 3815Kolejnym tematem poruszonym na konferencji było funkcjonowanie lotniska w Mokrem. Jak poinformował Wojewoda Lubelski, dotychczasowy właściciel nieruchomości – Gmina Zamość, nie wywiązała się z powierzonego jej zadania wybudowania tam pasa startowego dla tzw. taksówek powietrznych, wynikającego z umowy dzierżawy. Wojewoda odebrał więc jej prawo do zarządzania tym terenem i przekazał je Starostwu Powiatowemu w Zamościu.

Podczas spotkania podpisano stosowny list intencyjny w sprawie przekazania terenu Lotniska nowemu zarządcy. Zgodnie z umową na władzach Powiatu Zamojskiego spoczywa obowiązek : utwardzenia pasa startowego o powierzchni 800 x 30 m, rozbudowy pasa startowego do wymiarów 950 x 50 m, ogrodzenia części lotniczej lotniska, instalacji oświetlenia nawigacyjnego z systemem zdalnego sterowania, zapewnienie Aeroklubowi Ziemi Zamojskiej możliwości prowadzenia na terenie lotniska działalności statutowej oraz współuczestniczenia na poziomie koncepcyjnym i organizacyjnym w działaniach służących rozbudowie oraz prowadzeniu lotniska. Władze powiatu mają 6 lat na realizację przedmiotowych zadań.

IMG 3825Starosta Zamojski Stanisław Grześko podziękował Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi i Wojewodzie Lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi za pracę i zaangażowanie w rozwój powiatu oraz bezcenną pomoc w podjętych działaniach na rzecz poprawy dostępności i warunków obsługi mieszkańców przez administrację powiatową poprzez umożliwienie zmiany siedziby Starostwa. Starosta wręczył ww. pamiątkowe grawertony.

Poseł Sławomir Zawiślak w swojej wypowiedzi podziękował Wojewodzie za przychylne ustosunkowanie się do prośby Starostwa dotyczącej zmiany siedziby, którą jako parlamentarzysta znający oczekiwania społeczne aktywnie popierał. Z kolei dziękując Staroście za owocną współpracę poseł wspomniał także o innym sukcesie jakim jest podjęcie realizacji 100 km inwestycji drogowych na terenie powiatu zamojskiego, które stało się możliwe m.in. dzięki przekazaniu przez rząd PiS 580 mln zł na budowę lub przebudowę dróg na terenie województwa lubelskiego.

IMG 3817W dalszej części spotkania Starosta zadeklarował przystąpienie jeszcze w tym roku do opracowania dokumentacji technicznej budowy na przekazanej działce nowego skrzydła budynku Delegatury. Odnosząc się do kwestii lotniska zaznaczył, że musi ono służyć rozwojowi regionu. Podziękował również obecnemu na konferencji parlamentarzyście za zaangażowanie w rozwój infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie.

Z kolei Poseł Zawiślak przypominając podjęte z Wojewodą starania o modernizację i elektryfikację linii kolejowych na Zamojszczyźnie poinformował, że na początku października br. PKP PLK podejmie ostateczną, według jego wiedzy pozytywną decyzję, w sprawie rozpoczęcia modernizacji linii kolejowej nr 69 na odcinku Rejowiec-Zawada oraz linii nr 72 na odcinku od stacji kolejowej Zawada do Zamościa. Poseł wspomniał też o kolejnych etapach realizacji przebudowy drogi S17 z Piask do Hrebennego, której zakończenie planowane jest na rok 2025 oraz stwierdził, nawiązując do sprawy lotniska w Mokrem, że jest ono ważnie nie tylko ze względów turystycznych ale i gospodarczych.

https://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/lotnisko-w-mokrem-zarzadca-terenu-bedzie-powiat-zamojski/?sfns=mo

https://roztocze.net/pl/19_wiadomosci_z_regionu/680_powiat_zamojski/339811_lotnisko_w_rekach_powiatu_zamojskiego_znamy_szczegoly_umowy.html

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/starosta-zamojski-przejmuje-lotnisko-w-mokrem-i-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-budynku-luw

http://zyciezamoscia.pl/reportaze/lotnisko-w-mokrem-w-rekach-powiatu/

https://lublin.tvp.pl/44522801/23-wrzesnia-2019-g-2130

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010