1konkurs sejm werbkowiceW dniu 26 września br. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, z inicjatywy Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadziło Konkurs wiedzy o Sejmie. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Elżbieta Witek.

Konkurs wiedzy o Sejmie, organizowany od lat z inicjatywy ww. parlamentarzysty na terenie całej Zamojszczyzny pozwala biorącej w nim młodzieży poszerzyć wiedzę o współczesnym polskim parlamentaryzmie. Ww. konkurs składał się z dwóch części - wykładowej i konkursowej.

Przed konkursowymi zmaganiami poseł S. Zawiślak podziękował Dyrekcji szkoły oraz Wójt Gminy Werbkowice A. Rafalskiej za przygotowanie możliwości przeprowadzenia konkursu na terenie szkoły, uczestniczącej w konkursie młodzieży za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie. Podziękowania zostały tez skierowane do Pani Marszałek Sejmu RP   i przeprowadzających konkurs pracowników Wszechnicy Sejmowej. Poseł podkreślił też wielką wagę wiedzy o polskim parlamentaryzmie, która pomaga w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i realizowana m.in. poprzez akt uczestnictwa w wyborach jest podstawą demokracji w Polsce. Poseł S. Zawiślak jako organizator, przypominając tradycje  konkursu, podkreślił znaczenie wiedzy o Sejmie dla każdego świadomego, młodego Polaka, jednocześnie gratulując uczestnikom decyzji przystąpienia do konkursu i obszernej wiedzy na temat funkcjonowania władzy ustawodawczej jaką jest polski parlament.

2konkurs sejm werbkowiceW pierwszej części spotkania odbyły się wykłady, wraz z prezentacją multimedialną dotyczącą m.in. architektury, historii i funkcji Sejmu i Senatu RP, przeprowadzone przez pracowników Wszechnicy Sejmowej.

Po prezentacji poświęconej historii i współczesności parlamentu, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego, w ramach którego zmierzyli się z 30 pytaniami sprawdzającymi wiedzę z zakresu współczesnego polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i licealiści z terenu powiatu hrubieszowskiego. Do konkursu przystąpiło 29 uczniów z siedmiu szkół z tego terenu (tj. I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, SP nr 1 w Hrubieszowie, SP w Moniatyczach, SP im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i siedmiu wychowanków w Sahryniu, Publiczna SP im. Armii Krajowej w Malicach, SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach oraz SP w Hostynnem).

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Krystian Młynarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
II miejsce – Sebastian Radomiński z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
III miejsce –Maciej Rząd ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie

IMG 4006Dla ww. zwycięzców konkursu przekazane zostały nagrody i dyplomy ufundowane przez Marszałka Sejmu. Z kolei poseł Sławomir Zawiślak ufundował nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu. Ponadto wszyscy wszyscy uczniowie, wraz z przedstawicielami szkół otrzymali również okolicznościowe dyplomy. Dodatkowo członkowie komisji otrzymali ufundowane przez parlamentarzystę nagrody książkowe oraz wyprodukowany przez kierowany przez posła ŚZŻAK Okręg Zamość film dokumentalny „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”. Także obecni na konkursie przedstawiciele samorządu, szkół oraz występująca po konkursie w części artystycznej młodzież otrzymali ww. film dokumentalny o Powstaniu Zamojskim.

Na zakończenie spotkania poseł jeszcze raz podziękował uczniom i nauczycielom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie, z kolei Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, przedstawicielom Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie wyraził wdzięczność za pomoc w organizacji konkursu.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010