baner podziekowania samorzadyW ramach działalności poselskiej Poseł S. Zawiślak aktywnie współpracuje także z samorządami naszego regionu. Celem ww. współpracy jest efektywne współdziałanie na rzecz realizacji ważnych prospołecznych i prorozwojowych zadań, praca dla dobra mieszkańców regionu.

Parlamentarzysta w czasie całej kadencji starał się, aby ta współpraca była jak najbardziej owocna. Dla parlamentarzysty ważna jest jak najlepsza, uczciwa relacja z samorządowcami, która zwiększa szanse na skuteczne zabieganie o rozwój naszego regionu. Uzyskaną podczas spotkań i licznych rozmów wiedzę na temat potrzeb i problemów mieszkańców regionu poseł przekazuje także stronie rządowej. Efektem przedstawianych a popieranych przez posła wniosków i społecznych oczekiwań są m.in. przekazane przez rząd PiS wielkie środki finansowe na budowę dróg lokalnych.

Od lat realizowana współpraca przynosi wiele sukcesów w postaci doprowadzenia do pozytywnego zakończenia ważnych projektów. W ostatnim czasie udało się m.in. we współpracy ze Starostą Zamojskim uzyskać decyzję Wojewody Lubelskiego o przekazaniu Starostwu Powiatowemu w Zamościu części budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu (parter) wraz z działką obok ww. budynku na którym  planowana jest budowa nowego budynku administracyjnego na potrzeby Starostwa. Z kolei wynikiem współpracy z Burmistrzem Krasnobrodu jest doprowadzenie do realizacji ważnej inwestycji służącej rewitalizacji rzeki Wieprz. Współpraca z Burmistrzem Zwierzyńca doprowadziła do solidnego, ale i zdecydowanie korzystniejszego finansowo remontu mostu na rzece Wieprz w miejscowości Żurawnica, który wykonują w ramach ćwiczeń poligonowych żołnierze jednostki inżynieryjnej WP.

Parlamentarzysta za chęć efektywnej współpracy otrzymuje liczne podziękowania, ostatnio przekazane m.in. od Starosty Powiatu Zamojskiego, Wójtów Gmin Grabowiec, Izbica, Werbkowice - wybrane podziękowania w załączeniu.

Poseł dziękując za dotychczas zrealizowane wspólne projekty służące spełnianiu społecznych oczekiwań, rozwojowi regionu deklaruje kontynuowanie takiego kierunku współpracy z każdym samorządowcem.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010