konferencja kolej 09 10 2019 banerRozwój gospodarczy województwa lubelskiego w tym Zamojszczyzny zależy m.in. od tego jak dbamy się o rozbudowę nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej, która może połączyć nasz region z resztą kraju i Europą. Ten zaniedbany temat przez lata rządów koalicji PO-PSL w kraju i rządów w Sejmiku Województwa Lubelskiego przyczynił się do osłabienia roli gospodarczej  naszego województwa, które jest aktualnie najuboższym w kraju. Za rządów byłej koalicji PO-PSL w naszym regionie w niewielkim zakresie dokonywane były remonty linii kolejowych ponadto zostały zlikwidowane wszystkie dalekobieżne połączenia kolejowe z Zamojszczyzną. Po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość te wieloletnie zaniedbania są nadrabiane, m.in. poprzez budowę dróg ekspresowych i krajowych na terenie województwa ponadto z wielkim rządowym wsparciem finansowym podjęto budowę i remonty, podobnie zaniedbanych, dróg gminnych i powiatowych. Podejmowane nowe zadania inwestycyjne dotyczą także realizacji równie ważnych inwestycji kolejowych.

Informacja prasowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - szybsze podróże z Lublina do Zamościa i nowe perony:

PLK informacja prasowa z Zamościa koleją szybciej do Lublina 2019. PLK informacja prasowa z Zamościa koleją szybciej do Lublina 2019.

Działania na rzecz unowocześniania infrastruktury drogowej i sprawnego funkcjonowania kolei  także na Zamojszczyźnie to od początku pracy parlamentarnej jeden z priorytetów pracy posła Sławomira Zawiślaka. W trosce o rozwój regionu parlamentarzysta od lat zabiega o pozyskiwanie na ten cel funduszy, a także o podejmowanie dobrych decyzji służących przyśpieszeniu odbudowy naszej infrastruktury komunikacyjnej. Poseł S. Zawiślak wielokrotnie podnosił ww. potrzebę, uwzględniając głos zainteresowanej społeczności lokalnej, podobnie w temacie konieczności przywrócenia dalekobieżnych połączeń kolejowych z Zamojszczyzną. Aktywne działania w tym  zakresie, podjęte jako wsparcie głosu strony społecznej za czasów rządów PO-PSL, parlamentarzysta skutecznie zintensyfikował po zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Efektem powyższych wspólnych starań z mieszkańcami regionu i zwolennikami kolei, za które poseł S. Zawiślak przy każdej okazji dziękuje, jest przywrócenie przez rząd PiS kolejowych połączeń dalekobieżnych z Wrocławiem, Warszawą i Szczecinem. Po zakończeniu remontu linii kolejowej nr 7 Lublin-Warszawa nasz region na pewno uzyska połączenie ze stolicą kraju.

1 szkolenia osp kgwObok wspomnianych działań podjęte zostały przez posła S. Zawiślaka także ważne starania  na rzecz podjęcia decyzji o remontach linii kolejowych zwłaszcza na Zamojszczyznę. W 2016 roku, zaraz po wyborach parlamentarnych, poseł S. Zawiślak wystosował pisemne wnioski o remont linii kolejowych na trasie Rejowiec-Zamość oraz dodatkowo o podjęcie remontu torów do Hrubieszowa. W odpowiedzi na pismo posła już w październiku 2016r (w załączeniu) członkowie Zarządu PKP PLK przychylając się do wniosku parlamentarzysty wyrazili zgodę na ogłoszenie przetargu na opracowanie ważnego dla podjęcia inwestycji dokumentu jakim jest „Studium wykonalności na modernizacje i elektryfikację linii kolejowych nr 69 i 72”,  która to deklaracja podniosła potrzebę remontu linii kolejowej do Zamościa na właściwy, ważny poziom.  W grudniu 2016 r.  w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Sławomira Zawiślaka, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka i Prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela podczas której ww. Prezes PKP PLK potwierdził zainteresowanie spółki remontem linii kolejowych na Zamojszczyźnie i decyzji o opracowaniu ww. strategicznego studium. Była to kolejna odpowiedź na konsekwentne działania posła popartego przez  Wojewodę Lubelskiego P. Czarnka, który wspólnie z ww. podpisywał kolejne pisma do Zarządu PKP PLK, w których domagano się podjęcia inwestycji modernizacji, jednej z ważniejszych linii kolejowych Rejowiec-Zamość (w załączeniu). Inwestycji koniecznej dla zwiększenia możliwości  rozwojowych regionu oraz modernizacji przestarzałej technicznie infrastruktury kolejowej w tej części województwa, która poprawi, nie tylko jakość przewozów, ale i znaczne skróci  czas podróży.

W odpowiedzi na interwencję w tej sprawie, członkowie Zarządu uznając jej słuszność, ogłosili przetarg i wybrali firmę, która podjęła się przygotowania studium wykonalności dla ww. projektu modernizacji i elektryfikacji kolejowej do Zamościa.

PLK Zaproszenie na briefing prasowy Z Zamościa koleją szybciej do Lublina 09Ostatecznym, pozytywnym podsumowaniem skutecznych starań parlamentarzysty oraz Wojewody Lubelskiego było przekazanie opinii publicznej informacji o decyzji wykonania remontu ww. linii kolejowych i ostatecznym wyborze przez Zarząd PKP PLK dnia 08.10.2019 wariantu wykonania inwestycji zapisanego w ww. studium wykonalności. Powyższe pozytywne informacje zostały ogłoszone podczas konferencji zorganizowanej w środę 9 października br. z udziałem posła S. Zawiślaka oraz przedstawicieli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe - członkiem Zarządu Arnoldem Breschem i Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie PKP PLK Andrzejem Matysiewiczem. Przekazana w trakcie ww. spotkania potwierdzająca informacja oznacza, że będzie wykonany remont linii kolejowych Rejowiec-Zamość wraz z budową łącznicy kolejowej w Zawadzie. Wykonanie inwestycji planowane jest do 2025 r. Łączny koszt zadania to około 420 mln złotych.

Powyższa inwestycja zakłada modernizacje 53 km torów od Rejowca do Zawady i 12,5 kilometrów torów od Zawady do Zamościa i Szopinka. Kluczowa będzie budowa łącznicy kolejowej w Zawadzie oraz modernizacja dwóch linii kolejowych na odcinkach Rejowiec - Zawada oraz Zawada - Zamość Szopinek. W efekcie prędkość pociągów ma się zwiększyć do 120 kilometrów na godzinę, na niektórych odcinkach do 160 km, a czas podróży z Lublina do Zamościa będzie krótszy, tylko dzięki łącznicy w Zawadzie i Rejowcu,  o ok. 30 minut. Do tego należy doliczyć znacznie szybszy przejazd pociągów po wyremontowanym torze. W planach zadania jest także przebudowa peronów na ośmiu stacjach i przystankach oraz remont 59 przejazdów kolejowo-drogowych, z których 32 będą wyposażone w nowe urządzenia przejazdowe. W ramach projektu planowana jest również budowa nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym - Lokalnego Centrum Sterowania w Zawadzie, które obejmie stacje Krasnystaw Fabryczny, Krasnystaw, Izbica, Ruskie Piaski, Zawada, Zamość.

Wszystko wskazuje na to, że po zainicjowanych przez posła Sławomira Zawiślaka działaniach pasażerowie połączeń kolejowych, jak i turyści z całej Polski będą mogli niebawem nie tylko wygodnie, ale i krócej podróżować pociągiem.

Dziękując za spotkanie członkom PKP PLK, jak i Wojewodzie Lubelskiemu za współpracę oraz  stronie społecznej, poseł jest przekonany, że wkrótce będzie mógł przekazać kolejne dobre informacje dotyczące przywracania na Zamojszczyźnie sieci regularnych i komfortowych połączeń kolejowych.

 

Źródło: roztocze.net

W załączeniu  pisma interwencyjne w sprawach kolejowych.

https://radio.lublin.pl/news/koleja-krotsze-podroze-z-zamoscia-do-lublina

https://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/szybsze-podroze-z-lublina-do-zamoscia-powstana-nowe-perony-i-lacznica-kolejowa-w-zawadzie/

https://roztocze.net/pl/691_motoryzacja/339965_kolej_z_zamo_cia_do_lublina_l_cznica_w_zawadzie.html

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010