Poseł Sławomir Zawiślak, mając na uwadze przedłużające się zamknięcie gospodarki, a co za tym idzie pojawiające się trudności w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, dnia 01.02.2021 r. złożył interpelację poselską do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie pozbawienia części przedsiębiorców wsparcia z tarcz pomocowych i rozważenia stopniowego łagodzenia obostrzeń. Obecna sytuacja w związku z istniejącym stanem epidemii w odczuwalny sposób źle wpływa na kondycję polskich przedsiębiorców.

W interpelacji poruszony został m.in. problem branż nieobjętych w wykazie PKD i możliwość skorzystania przez nie z pomocy obu tarcz w przypadku drastycznego spadku obrotów, np. 70-90 %, o co wnosił też współpracujący z zamojskim Parlamentarzystą Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ponadto w/w zwrócił uwagę, że wartym rozważenia pod kątem pomocy przedsiębiorcom (głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) byłoby również skierowanie wytycznych do organów podatkowych oraz zakładów ubezpieczeń społecznych, mających na celu przychylne podejście do składanych przez przedsiębiorców wniosków o umorzenia zaległości lub przynajmniej rozłożenie zaległości na raty czy odroczenie terminów zapłaty.

Jak podkreślił Poseł Zawiślak utrzymywanie blokady części branż, przy jednoczesnym zezwalaniu na aktywność pozostałych, budzi wśród przedsiębiorców uczucia frustracji oraz poczucie niesprawiedliwości. 

Parlamentarzysta jest przekonany, że polityka wspierania przedsiębiorców obejmie również te firmy, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej i nie zostały objęte pomocą poprzez wypracowanie szeregu działań ułatwiających przedsiębiorcom przezwyciężenie tej sytuacji kryzysowej.

Poseł Sławomir Zawiślak liczy, że przedstawiona w Ministerstwie interpelacja, poparta przez posła Jerzego Bieleckiego przyniesienie pomocne rozwiązanie dla licznie zgłaszających się do parlamentarzysty poszkodowanych przedsiębiorców z tego sektora gospodarki, którzy deklarując zapewnienie reżimu sanitarnego w swoich firmach oczekują na pomoc, najlepiej na jak najpilniejsze umożliwienie im otwarcia działalności.

Poseł dziękuje Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamowi Abramowiczowi za dobrą współpracę. Ważne dla sprawy będzie także wystąpienie w dniu 28.01.2021 r. Rzecznika, który m.in. na wniosek posła przedstawi na sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju propozycje pomocy dla przedsiębiorców.

Interpelacja poselska złożona jako wynik rozmów z polskimi przedsiębiorcami, którzy deklarując zabezpieczenie reżimu sanitarnego w swoich firmach oczekują na pomoc oraz dobrego kontaktu z aktywnym w tym temacie Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

interpelacja tarcze baner2

CZYTAJ CAŁOŚĆ

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18814

 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010