Poseł Sławomir Zawiślak w nawiązaniu do wcześniejszych interwencji, dotyczących potrzeby modernizacji linii kolejowych na terenie województwa lubelskiego, wizyt wraz z przedstawicielami kolei w Urzędzie Marszałkowskim oraz dokonanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podziału środków dla poszczególnych regionów na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego WL i kontynuację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia nowej perspektywy finansowania na lata 2021 - 2027, wystosował do Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego pismo w sprawie pilnego podjęcia skutecznych decyzji włączenia do tych programów poniższych projektów:

  • linia kolejowa nr 69 Rejowiec – Hrebenne – modernizacja całości odcinka linii wraz z elektryfikacją ok. 139 km,
  • linia kolejowa nr 72 Zawada Hrubieszów Miasto na odcinku Zawada – Zamość Szopinek – modernizacja linii wraz z elektryfikacją ok. 12 km oraz budową łącznicy kolejowej nr 630 w stacji Zawada na długości ok. 2 km.

Parlamentarzysta w piśmie zwraca uwagę na fakt, że Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowała „Studium Wykonalności” dla tych projektów w ramach środków własnych, co umożliwia realizację projektów linii nr 69 i 72 bezpośrednio po dokonaniu alokacji środków nowej perspektywy z programu RPO WL lub POPW bez konieczności opracowywania kolejnego studium programowo prognostycznego (w ramach „Kolej+”).

Interwencja Marszalek kolej 2021 1  Interwencja Marszalek kolej 2021 2

CZYTAJ PISMO 

Pismo stanowi kontynuację wcześniejszego zaangażowania parlamentarzysty w sprawy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie, w tym zainicjowanych jeszcze w 2016 roku działań, które dzięki którym Zarząd Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w odpowiedzi na wniosek posła S. Zawiślaka w piśmie z dn. 24.10.2016 r. zadecydował o podjęciu prac nad ww. Studium obejmującym modernizację i elektryfikację linii kolejowych nr 69 i 72 Rejowiec – Zawada - Zamość Szopinek oraz budowę łącznicy w Zawadzie.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrana firma już opracowała i przekazała PKP PLK ww. dokument.

Więcej na temat wcześniejszej działalności Posła S. Zawiślaka na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie tutaj:

https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2019/3468-pozytywne-efekty-staran-posla-s-zawislaka-na-rzecz-podjecia-remontu-linii-kolejowej-na-zamojszczyzne-ogloszona-podczas-konferencji-prasowej-decyzja-zarzadu-pkp-plk-potwierdzajaca-wykonanie-remontu-linii-kolejowych-na-trasie-rejowiec-zamosc

Poseł Zawiślak oczekuje przyspieszenia realizacji ww. projektów z uwagi na konieczność poprawy stanu technicznego linii kolejowej Warszawa - Lublin - Hrebenne - Lwów. Jednocześnie oczekuje realizacji modernizacji linii kolejowej na Zamojszczyźnie z koniecznym wykonaniem jej elektryfikacji.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010