IMG 3750Parlamentarzysta po rozmowie z Rodzicami uczniów ww. szkoły, podobnie jak w roku ubiegłym, przychylając się do argumentów strony społecznej zaproponował kompleksową pomoc prawną oraz swoje zaangażowanie w sprawie.

Do Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka zgłosili się mieszkańcy miejscowości Tworyczów w gminie Sułów z prośbą o interwencję w sprawie planów przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tworyczowie, poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. Rodzice dzieci uczących się w tej szkole nie zgadzają się z uchwałą intencyjną Rady Gminy Sułów w ww. sprawie i twierdzą, że w przypadku pozytywnej opinii Kuratorium odnośnie przeniesienia klas IV-VIII do Sułowa, w roku następnym nastąpi faktyczna likwidacja pozostałych klas. 

IMG 3759Według Rodziców uczniów nauczyciele szkoły w Tworyczowie posiadają pełne kwalifikacje do nauczania. Kadra pedagogiczna nie szczędzi czasu i siły, by dzieci rozwijały swoje zainteresowania i pasje. Nauczyciele znają także potrzeby dzieci. Wychowawcy dysponują dużą wiedzą na temat środowiska rodzinnego uczniów, co wpływa na wieloaspektowe stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. W szkole panuje przyjacielska atmosfera. Uczniowie nie boją się przyjść i porozmawiać z nauczycielami o problemach, nawet osobistych. Nikt tu nie jest pozostawiony sam sobie. Rodzice mają zaufanie do wychowawców i nauczycieli. Mimo różnic wieku w szkole nikt nie zauważa znęcania się nad młodszymi. Rodzice nie obawiają się, że ich dzieci zetkną się w szkole z używkami, wymuszeniami, zastraszeniami i zgodnie to podkreślają. Dzięki dobrym kontaktom ze szkołą nauczyciele mają doskonałe rozeznanie środowiska rodzinnego, wspierają uczniów dydaktycznie, wychowawczo, by miały silne poczucie bezpieczeństwa. W szkole dzieci  osiągają wysokie wyniki w edukacji,  biorą udział  w różnorodnych konkursach i osiągają w nich sukcesy. Warto wspomnieć, że na egzaminie szóstoklasisty przez wiele lat szkoła przodowała w gminie i wyróżniała się na tle powiatu. W zeszłorocznym egzaminie  ósmoklasisty, uczniowie szkoły bardzo dobrze wypadli na tle powiatu i województwa oraz nie odbiegają od wyników średniej krajowej.

IMG 3761Poseł S. Zawiślak przyjął zaproszenie mieszkańców na spotkanie, które odbyło się dnia 2.03.2021 r. przy budynku szkoły. Niestety w wydarzeniu tym nie uczestniczyła strona samorządowa. Podczas dyskusji Rodzice uczniów zaznaczyli, że nie zostali poinformowani o zamiarze zmian w funkcjonowaniu tej 50-letniej placówki oświatowej, która jest też ważnym ośrodkiem życia społecznego mieszkańców. Wśród wielu podnoszonych argumentów za pozostawieniem obecnej formy pracy szkoły, które też przekazali do wiadomości Kuratorium Oświaty, władz samorządowych, mediów podkreślali m.in., że szkoła posiada nowo wyremontowany budynek będący w dobrym stanie technicznym. W szkole poczynione zostały inwestycje, w 2017 roku w ramach termomodernizacji w budynku szkoły wykonano ocieplenie ścian i dachów oraz wykonana została nowa elewacja, wymieniono okna i drzwi, kotłownię szkolną zmodernizowano poprzez zamontowanie pieca ekologicznego na pelet. Zainteresowani stwierdzili, że Rada Gminy w dziwny sposób szuka oszczędności skoro budynek i tak będzie dalej utrzymywany, a nauczyciele mają być dalej zatrudnieni. Według Rodziców  oznacza to, że nie będzie żadnych oszczędności. Co więcej, jak informują mieszkańcy nie przedstawiono im żadnych ekonomicznych wyliczeń, uzasadniających podjęte plany zmian organizacyjnych w pracy szkoły.  

IMG 3754Według Rodziców także dane demograficzne nie przemawiają za likwidacją klas IV- VIII. Do  oddziału przedszkolnego uczęszcza aktualnie 15 dzieci, w klasach I- VIII uczy się 50 uczniów. Jak podkreślają obwód szkolny jest najmniejszy obszarowo. Przekształcenie Szkoły Podstawowej w filię i przeniesienie uczniów klas IV-VIII do Szkoły Podstawowej w Sułowie oznaczałoby dla 39 uczniów, że nie będą mogli oni realizować obowiązku szkolnego najbliżej miejsca zamieszkania. Ponadto spowoduje to rozdzielenie rodzeństwa, które będzie realizować obowiązek szkolny w różnych placówkach. Obecność starszego rodzeństwa w szkole ma ogromny wpływ na socjalizację młodszego i przyczynia się do rozwoju inteligencji emocjonalnej. Pozostawienie w Tworyczowie tylko oddziału przedszkolnego oraz klas I-III, pozbawi dzieci kontaktu z rodzeństwem i ze starszymi kolegami. Rodzice mają również wątpliwości w jaki sposób Władze Gminy chcą skrócić czas dojazdu dzieci do szkół, skoro nie ma w planach zwiększenia liczby autobusów ani busów. W dalszym ciągu te same środki transportu będą musiały przewieźć młodsze dzieci do Tworyczowa a starsze do Sułowa.

Poseł Sławomir Zawiślak liczy, że w zaistniałej sytuacji przeważy dobro dziecka, które zawsze jest najważniejsze i ta perspektywiczna szkoła, także i w tym roku, zostanie uchroniona przed nieakceptowanymi społecznie zmianami. Jednocześnie poseł gratuluje odważnej, a jednocześnie uzasadnionej merytorycznie postawy Rodziców uczniów w obronie ważnej dla dzieci szkoły.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010