Poseł S. Zawiślak jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania otrzymał decyzją Rady Gminy Izbica tytuł „Zasłużony dla Gminy Izbica”. Aktem nadania tytułu wraz z pamiątkowym medalem parlamentarzysta został wyróżniony przez Wójta Gminy Izbica Pana Jerzego Lewczuka podczas uroczystego Jubileusz 95-lecia Klubu Sportowego Ruch Izbica  połączonego z oddaniem zmodernizowanego boiska sportowego oraz nadaniem stadionowi imienia zasłużonego zawodnika Klubu - Adama Suszka.

W ramach działalności poselskiej poseł S. Zawiślak aktywnie współpracuje z licznymi samorządami z naszego regionu. Celem tej współpracy jest efektywne współdziałanie na rzecz realizacji oczekiwanych przez mieszkańców ważnych prospołecznych i prorozwojowych projektów i inwestycji. Jednym z przykładów dobrego współdziałania z samorządem dla dobra społeczności lokalnej jest Gmina Izbica.

Poseł S. Zawiślak, wspierający od lat inicjatywy władz tej gminy, serdecznie dziękuję Panu Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy za zauważenie i docenienie zaangażowania na rzecz rozwoju gminy i realizacji oczekiwanych przez mieszkańców wspólnych, ważnych projektów i inwestycji. Fakt nadania zaszczytnego wyróżnienia  stanowi zobowiązanie do kontynuacji dalszej, owocnej współpracy.

https://www.dziennikwschodni.pl/sport/pilka-nozna/chelmska-klasa-okregowa/ruch-izbica-swietowal-jubileusz-95-lecia-istnienia,n,1000292570.html,n,1000292570.html

 

zasluzony izbica 0

zasluzony izbica 1   zasluzony izbica 3 

zasluzony izbica 4   zasluzony izbica 4 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010