W związku ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców i samorządowców z terenu Zamojszczyzny o podjęcie poselskiej interwencji przeciwstawiające się planom oszczędnościowej reorganizacji Urzędów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. na terenie województwa lubelskiego, poseł Sławomir Zawiślak podjął skuteczne działania w tej sprawie, czego efektem było powstrzymanie ww. planów dotyczących UP w Łabuniach a wcześniej UP w  Dołhobyczowie.

Możliwością pogorszenia jakości świadczonych usług przez Pocztę Polską szczególnie zaniepokojeni byli mieszkańcy gmin Dołhobyczów i Łabunie, którzy podczas rozmów z posłem Zawiślakiem poprosili o pomoc w sprawie. Zainteresowani, podkreślili, że aktualna praca Urzędów Pocztowych spełnia ich wszelkie potrzeby i oczekiwania.

W piśmie interwencyjnym skierowanym do Dyrektora RS w Lublinie Artura Janczarka oraz Managera HR PKL Lublin Marka Drączkowskiego parlamentarzysta, podzielając zaniepokojenie mieszkańców, podniósł problem możliwości pogorszenia świadczonych usług pocztowych, będących wynikiem planowanych zmian w pracy placówek Poczty Polskiej. Jednocześnie poseł Zawiślak zwrócił się z prośbą o pozostawienie dotychczasowej formuły pracy urzędów, ponowne przeanalizowanie planów reorganizacji i przedstawienie ostatecznych decyzji co do przyszłości placówek Poczty Polskiej na Zamojszczyźnie.

W wyniku zainteresowania się problemem i podjęcia przez posła działań zmierzających do zapobieżenia tej niekorzystnej sytuacji, Wydział Regionalny Pionu Kapitału Ludzkiego w Lublinie zawiesił proces przekształcania ww. Urzędów Pocztowych, pozostawiając z korzyścią dla lokalnej społeczności, ich prace w dotychczasowej formule – w załączeniu skany pism dotyczących interwencji.

Należy wskazać, iż podjęta ostatnio interwencja dotyczącą UP w Łabuniach jest kontynuacją wcześniejszych działań, które podobnie pozwoliły odstąpić od planów przekształcenia UP w Dołhobyczowie.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2956222631363327&id=100009268585962

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo_i_patriotyzm/345857_posel-przeciwko-reorganizacji-urzedow-pocztowych-na-zamojszczyznie.html

https://zamosc.tv/aktualnosci/19224-interwencja-przeciwko-planowanej-reorganizacji-urzedow-pocztowych-poczty-polskiej-s-a-na-zamojszczyznie/

https://zamosc.naszemiasto.pl/skuteczna-interwencja-posla-bo-poczta-dba-o-poziom-uslug/ar/c5-8388801

01Interwencja UP Łabunie skan 02interwencja Poczta Łabunie odp 03pismo w sprawie funkcjonowanoa Placówki w Łabuniach

 

Interwencja Poczta Łabunie odp.3 podz gmina labunie 2021

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010