Poseł S. Zawiślak wraz z grupą posłów, członków sejmowej Podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła wystosowali pismo popierające przedstawiony przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postulat dotyczący korekty do zmian podatkowych wdrożonych w Polskim Ładzie. Podczas ostatniego posiedzenia Rzecznik MŚP zaproponował korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, aby podstawa składka na ubezpieczenie zdrowotne miała charakter stały i była ustalana w taki sposób, w jaki ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) określa minimalną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, to znaczy jako kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Ta drobna, choć znacząca zmiana przyniosłaby korzyść dla właścicieli firm w postaci uproszczenia systemu rozliczeń. Członkowie Podkomisji popierając powyższą propozycję, skierowali apel o przeprowadzenie analizy przedstawionego rozwiązania i podjęcie odpowiednich działań do Ministra Zdrowia, Prezes ZUS, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg — treść w załączeniu.

https://www.rp.pl/podatki/art32592651-adam-abramowicz-polski-lad-uderzy-w-firmy-z-pierwsza-skladka

 pismo malag 2022 1 pismo malag 2022 2 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010