IMG 9028
Uroczystości wręczenia decyzji przyznania świadczenia ratowniczego dla Druhów OSP z zostały zorganizowane w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie. Parlamentarzysta, składając serdeczne gratulacje finansowo wyróżnionym za lata strażackiej służby, jednocześnie podziękował wszystkim Druhom OSP za ofiarną, społeczną pracę na rzecz mieszkańców regionu. Złożył również deklarację kontynuacji, wieloletniej współpracy z jednostkami OSP i PSP w naszym regionie.  
Powyższa, kolejna już uroczystość na którą zaproszono parlamentarzystę, związana jest z wejściem w życie z dn. 1 stycznia tego roku ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Poseł Zawiślak jako - przez 5 kadencji Sejmu RP - członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków, po podjęciu pozytywnej, politycznej decyzji Prawa i Sprawiedliwości, razem z innymi posłami poparł ustawę o OSP. Ustawa ta spełnia, zgłaszane przez Strażaków OSP od kilkudziesięciu lat postulaty o ustalenie finansowych dodatków do emerytury dla najbardziej zasłużonych Druhów. Parlamentarzysta zachęca do zapoznania się z ustawą, której najważniejszymi założeniami są m.in.: pieniężne świadczenie ratownicze dla strażaków ochotników, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych, legitymacja strażacka ochotnika, ochrona prawna Druhów, odznaczenie – Krzyż Św. Floriana, dla szczególnie zasłużonych, nadawane przez Prezydenta RP, uregulowanie kwestii odszkodowań dla strażaków – ratowników OSP i ich rodzin, pomoc organizacyjna na rzecz OSP ze strony rządowej, wiele rozwiązań umożliwiających rozwój ruchu strażackiego.
Parlamentarzysta zachęca Druhów do składania wniosków.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010