10lat WOG 2022 6

Przyjmując zaproszenie dowództwa 32. Zamojskiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego Poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w uroczystości obchodów 10- lecia działalności 32. WOG.

Świętowanie rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy i pracowników 32. WOG w Kościele Garnizonowym pw. św. Jana Bożego w Zamościu. Po nabożeństwie na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel z udziałem licznych gości m.in. Komendanta 3. Regionalnej Bazy Logistycznej – płk. Mirosława Molika, przedstawicieli Prezydenta Miasta, Starosty Powiatu Zamojskiego, przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych, służb mundurowych z terenu województwa lubelskiego oraz żołnierzy i pracowników 32.WOG.

Przypomnijmy, że w efekcie zaangażowania i interwencji podjętej przez Posła S. Zawiślaka w 2011 r., ówczesny Minister Obrony Narodowej zdecydował o utworzeniu w Zamościu Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Decyzja ta miała ważne także gospodarcze znaczenie dla naszego regionu. Fakt powstania m.in. w Zamościu kilkuset miejsc pracy, zwiększenie zapotrzebowania na usługi daje pozytywny efekt ekonomiczny, ważny nie tylko dla świadczących różnego rodzaju usługi firm, ale i dla budżetu miasta Zamościa. Więcej tutaj: https://slawomirzawislak.pl/interwencje/1367-wog-w-zamociu-

W trakcie obu punktów uroczystości Poseł S. Zawiślak za zasługi na rzecz powstania w Zamościu 32. WOG, wsparcie jego działalności otrzymał publiczne podziękowanie oraz okolicznościowe grawertony. Otrzymali je także m.in. byli Komendanci WOG: ppłk Grzegorz Pytlak (2012 – IX.2017), cz. p.o. ppłk Stanisław Figiel (IX.2017 - 6.XII.2017) oraz ówczesny Dowódca Garnizonu Zamość płk Leszek Winogrodzki.

Parlamentarzysta, dziękując za wyróżnienie, wieloletnią dobrą współpracę na ręce obecnego Komendanta 32. WOG ppłk. Jerzego Muzyki złożył podziękowanie kadrze jednostki — wszystkim oficerom, żołnierzom oraz pracownikom cywilnym MON za wzorowo wykonywaną pracę i dotychczasową działalność. Jednocześnie podkreślił, że fakt bardzo dobrego zaspokajania oczekiwań materiałowych, logistycznych jednostek WP stacjonujących na terenie działalności 32. WOG, jest dowodem słuszności decyzji o przekazaniu ww. obowiązków kadrze wojskowej i pracownikom MON, związanym z Garnizonem Zamość. Poseł Zawiślak, pełniący jednocześnie społeczną funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość podziękował równiez Panu Pułkownikowi za wspieranie działalności patriotycznej na rzecz krzewienia wartości patriotycznych i etosu AK na naszym terenie. Na zakończenie życzył wszystkim osobom związanym z funkcjonowaniem 32. WOG wszelkiej pomyślności, awansów, oraz zadowolenia ze służby dla dobra Ojczyzny.

32. WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-46/Org. z dnia 16 lutego 2012 roku. Po czym w pierwszej połowie 2012 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 32.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2012, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Oddział stacjonuje w kompleksie w Zamościu i był podporządkowany Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych (2012 - 18.XII.2012), obecnie 3. Regionalnej Bazie Logistycznej.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010