Poseł Sławomir Zawiślak po otrzymaniu w końcu lipca b.r. informacji — od pracowników Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu — podjął interwencję poselską przeciwko wszczętej procedurze likwidacji karetki neonatologicznej („N”) w Zamościu. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” to wyspecjalizowany zespół złożony z lekarza, pielęgniarki i kierowcy, który pełni całodobowy dyżur, niosąc pomoc najmniejszym pacjentom. Karetka typu „N” posiada na wyposażeniu nowoczesny sprzęt ratujący życie noworodków i niemowląt, m.in. inkubator transportowy, respirator, kardiomonitor. Poseł Zawiślak, podejmując działania zmierzające do zabezpieczenia dalszego funkcjonowania w Zamościu karetki typu „N”, jednej z dwóch funkcjonujących w województwie lubelskim, wystosował pismo do Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pani Magdaleny Czarkowskiej — w załączeniu. Dodatkowo odbył rozmowy z ww. Dyrektor NFZ oraz Dyrektorami: Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Pogotowia w Zamościu. O występującym problemie poinformował również władze samorządowe województwa lubelskiego, którym podlega zarówno Pogotowie jak i zamojski Szpital.

Interwencja NFZ Karetka N skan

W pisemnej interwencji, a także w czasie odbytych w tej sprawie spotkań i rozmów, parlamentarzysta podniósł konieczność dalszej pracy karetki, wskazując m.in. na doświadczenie pracowników służby zdrowia w tej dziedzinie, wyposażenie karetki, która daje ogromne możliwości niesienia pomocy dla najmłodszych pacjentów w stanie zagrożenia ich życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Realizacja pilnych transportów z noworodkami i niemowlętami do wyspecjalizowanych placówek medycznych jest oczekiwana zarówno przez rodziców dzieci, jak i szpitale, które nie mogą udzielić dzieciom takiej pomocy. Poseł podkreślił, że  likwidacja karetki typu „N” w Zamościu, wprowadza realne zagrożenie niezabezpieczania opieki medycznej dla najmłodszych pacjentów w całym województwie, regionie, szczególnie w sytuacji likwidacji Oddziału Pediatrii w podlegającym władzom samorządowym miasta Zamościa Zamojskim Szpitalu Niepublicznym sp. z o.o.

Rezultatem podjętej poselskiej interwencji jest załączona odpowiedź, Dyrektor Lubelskiego OW NFZ, która potwierdza uzyskane dodatkowo w rozmowie w lubelskiej siedzibie NFZ zaangażowanie ww. na rzecz utrzymania zamojskiej karetki. Poseł dziękuje Pani Dyrektor Magdalenie Czarkowskiej za podjętą decyzję o zwiększeniu finansowania obu działających na terenie województwa  karetek typu „N” oraz aktywne zaangażowanie w rozmowy z Dyrekcjami szpitali na rzecz wspólnego zachęcenia lekarzy do pracy także w zamojskim Pogotowiu.

Interwencja NFZ karetka Odpowiedź 1 Interwencja NFZ karetka Odpowiedź 2

Wsparcie w tej sprawie NFZ, oraz Dyrekcji szpitali jest szczególnie ważne w obliczu niesprzyjającej szybkiemu rozwiązaniu problemu informacji o zmianach w zamojskim Pogotowiu. Poseł S. Zawiślak w przypadku potwierdzenia uzyskanej telefonicznie w Urzędzie Marszałkowskim informacji o zmianie na funkcji Dyrektora zamojskiego Pogotowia zwraca się z apelem do władz samorządowych województwa o zaangażowanie się w pracę na rzecz przypilnowania pilnego uruchomienia pracy zamojskiej karetki.

Poseł, deklarując kontynuację interwencji w tej sprawie, we wszystkich kierunkach liczy, że chwilowe problemy Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, z organizacją pracy tak ważnej dla zabezpieczenia zdrowia najmłodszych pacjentów karetki neonatologicznej zostaną wkrótce całkowicie rozwiązane.

https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/31562,zamosc-karetka-dla-noworodkow-miala-zostac-zlikwidowana

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010