Wielomiesięczne przygotowania, zaangażowanie w realizację projektu m.in. Posła Sławomira Zawiślaka, wieloletniego partnera społecznej organizacji uroczystości na miejscu bitwy pod Komarowem, także budowy Pomnika Chwały i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej zostały zwieńczone sukcesem. W ostatni weekend sierpnia, odbyły się uroczyste obchody 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem - Święto Kawalerii Polskiej - Komarowska Potrzeba 2022 w Wolicy Śniatyckiej podczas których nastąpiło uroczyste odsłonięcia ww. Pomnika.

Więcej: https://akzamosc.pl/2022/09/02/inwestycja-budowy-pomnika-chwaly-i-artylerii-konnej-zakonczona-uroczystosc-102-rocznicy-bitwy-pod-komarowem-swieta-kawalerii-polskiej-komarowska-potrzeba-2022-odsloniecie-pomnika-27-28-sierpn/

Obchody zostały zorganizowane przez współpracujące ze sobą od lat organizacje społeczne tj.  kierowane przez Tomasza Dudka - inicjatora budowy ww. Pomnika - Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwo Garnizonu Warszawa. Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

DSC 1545

 

Organizację uroczystości współfinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorzy - ww. organizacje pozarządowe pozyskały także na ten cel środki z IDMN im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Wolność po polsku 2022 oraz Fundacji Orlen, PKP LHS sp. z o.o., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Obchody odbyły się przy organizacyjnym wsparciu Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 18. Dywizji Zmechanizowanej, 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Zamościa, 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Nowej Dęby, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, Gminy Sitno i Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

plakat komarow 2022 2Uroczystości odbywające się od lat w Wolicy Śniatyckiej (gmina Komarów) to hołd oddany polskim żołnierzom – bohaterom zwycięskiej Bitwy pod Komarowem, największej bitwy konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, w której jazda polska, pomimo mniejszych sił, rozgromiła Armię Konną Siemiona Budionnego. Ważnym punktem programu uroczystości, które stanowiły podsumowanie starań strony społecznej na rzecz szczególnego upamiętnienia czynu polskich kawalerzystów było odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Jego bryła nawiązuje do przedwojennej koncepcji z 1936 roku i jest on jedynym w swoim rodzaju, najbardziej plastycznym pomnikiem w Polsce i zapewne w Europie. Jego 20 metrowa okazała i dojrzała, artystyczna konstrukcja składa się z dwóch elementów : betonowej formy z odznakami wszystkich pułków kawalerii zwieńczonej skrzydłami husarskimi oraz 3 sylwetek szarżujących kawalerzystów odlanych z brązu. Autorami projektu tego pomnika są mgr Konrad Głuchowski oraz architekt Tomasz Dudek. Natomiast autorami rzeźb trzech jeźdźców są artysta rzeźbiarz Artur Wochniak, twórca między innymi Brunszwickiej Kwadrygi (Braunschweiger Quadriga) z dachu Braunschweiger Schloss oraz Tomasz Radziewicz.

Inwestycja budowy Pomnika została zrealizowana przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” - inicjatora i inwestora budowy Pomnika przy wsparciu partnerów Inwestora: kierowanego przez posła S. Zawiślaka - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski. Monument powstał pod mecenatem dr h.c. Marka Maleckiego, dzięki darowiznom zebranym wśród obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przy ważnym zaangażowaniu środowisk Kawalerii Ochotniczej, a także dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z budżetu Państwa, Konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut Pamięci Narodowej sfinansował tablice z odznakami pułków kawaleryjskich i wewnętrzne inskrypcje.

Symbolicznego odsłonięcia Pomnika dokonali: Mariusz Błaszczak — Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Prof. dr hab. Piotr Gliński — Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Karol Nawrocki — Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, gen. Rajmund Andrzejczak — Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,  dr h.c. Marek Małecki, Tomasz Dudek — Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” oraz poseł Sławomir Zawiślak — Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Postanowieniem Ministra Obrony Narodowej Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak za zaangażowanie w upamiętnianie miejsc pamięci narodowej został odznaczony Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Aktu dekoracji dokonał Szef MON Mariusz Błaszczak w asyście reprezentującego podczas obchodów Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę gen. dyw. Dariusza Łukowskiego Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

medal mon 2022  IMG 20220903 WA0011

Poseł S. Zawiślak także jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość od lat wspierał coroczne organizacje uroczystości upamiętniających wielkie zwycięstwo polskiej kawalerii. Rozpoczęte w latach osiemdziesiątych upamiętnianie Bitwy pod Komarowem przez żołnierzy Armii Krajowej — członków ŚZŻAK O/Z, innych przedstawicieli strony społecznej m.in. NSZZ RI „Solidarność”, mieszkańców regionu z chwilą powstania Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, pojawienia się na komarowskich polach oddziałów Kawalerii Ochotniczej nabrało wyjątkowego charakteru. Wieloletnia współpraca powyższych stowarzyszeń przyniosła dobry efekt w postaci rozbudowy, zdynamizowania uroczystości organizowanych dla przypomnienia wielkiego zwycięstwa jazdy polskiej z 1920 r. Kontynuacja współpracy i wspólne dążenia społeczników do przywrócenia właściwej rangi Bitwie pod Komarowem zostały zrealizowane, ich zwieńczeniem było uroczyste odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Pomnik zgodnie z wolą Kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej po 102 latach stanął na polach w Wolicy Śniatyckiej.

Szczególnie intensywna praca posła S. Zawiślaka na rzecz realizacji budowy Pomnika została podjęta w 2018 r. tj. z chwilą podpisania porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”; a kierowanym przez Posła Zawiślaka Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W ramach porozumienia Związek został upoważniony do podejmowania działań w zakresie promocji projektu związanego z budową pomnika, kontaktów z mediami, w tym wystąpień publicznych w sprawie budowy pomnika, a także do procedowania i wnioskowania o środki na rzecz budowy pomnika. Prezes T. Dudek przy każdej okazji podkreślał, że Poseł S. Zawiślak wspierał przedsięwzięcie na każdym jego etapie. Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2018/08/01/budowa-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-konferencja-prasowa/

Realizując porozumienie o współpracy Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” zajęło się całym procesem budowlanym oraz zbiórkami społecznymi, a ŚZŻAK Okręg Zamość na czele z Prezesem Posłem S. Zawiślakiem koordynował kontakty z administracją, stroną rządową, co przyniosło także konkretną pomoc finansową, dało właściwe przełożenie na sprawne przeprowadzenie inwestycji. Napotykając po drodze tak na wiele trudności, tym bardziej realizatorów zadania cieszy fakt doprowadzenia inwestycji do jej zakończenia. Poseł S. Zawiślak wielokrotnie podkreślał, że powstanie pomnika będzie miało nie tylko tak ważny i główny wymiar historyczny, ale również ważny charakter gospodarczy. Pomnik będzie niewątpliwą atrakcją na mapie turystycznej Zamojszczyzny i na wzór Grunwaldu zachęci turystów do odwiedzenia naszego regionu. Dalsze plany rozwoju rozpoczętego w tak udany sposób projektu pozwolą w przyszłości na powstawanie nowych miejsc pracy, m.in. tych zwianych z turystyką czy kolejnymi inwestycjami.

Więcej na temat starań m.in. posła S. Zawiślaka na rzecz realizacji kolejnych etapów podjętej inwestycji budowy Monumentu tutaj: 

2022

KONFERENCJE PRASOWE NA TEMAT BUDOWY POMNIKA CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ W WOLICY ŚNIATYCKIEJ. STAN PRAC

https://akzamosc.pl/2022/08/16/konferencja-prasowa

https://akzamosc.pl/2022/02/21/konferencja-prasowa-dotyczaca-budowy-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-w-wolicy-sniatyckiej/

2021

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z DOWÓDCĄ 18. DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ – 9 WRZEŚNIA 2021 R. WOLICA ŚNIATYCKA

https://akzamosc.pl/2021/09/09/rozwijamy-komarowska-potrzebe-podpisanie-listu-intencyjnego-z-dowodca-18-dywizji-zmechanizowanej-9-wrzesnia-2021-r-wolica-sniatycka/

OBCHODY 101. ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM 

https://akzamosc.pl/2021/09/02/obchody-101-rocznicy-bitwy-pod-komarowem-swieto-kawalerii-polskiej-komarowska-potrzeba-2021/

ROZPOCZĘCIĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

https://akzamosc.pl/2021/05/14/wsparcie-szzak-okreg-zamosc-na-rzecz-budowy-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-w-wolicy-sniatyckiej-uroczystosc-rozpoczecia-robot-budowlanych/

2020

REPORTAŻE TVP3 LUBLIN ORAZ TV TRWAM Z OKAZJI MINIONEJ 100. ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM

https://akzamosc.pl/2020/11/22/reportaze-tvp3-lublin-oraz-tv-trwam-z-okazji-minionej-100-rocznicy-bitwy-pod-komarowem/

UROCZYSTE OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM 

https://akzamosc.pl/2020/09/03/uroczyste-obchody-100-rocznicy-bitwy-pod-komarowem-swieta-kawalerii-polskiej-komarowska-potrzeba-2020-28-30-sierpnia-2020-wolica-sniatycka-relacja-zdjecia/

KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM

https://akzamosc.pl/2020/08/05/konferencja-prasowa-dotyczaca-organizacji-obchodow-100-rocznicy-bitwy-pod-komarowem-swieta-kawalerii-polskiej-komarowska-potrzeba-2020/

2019

UROCZYSTE PODPISANIE I WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ POMNIKA CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ W KOMAROWIE 

https://akzamosc.pl/2019/09/10/99-rocznica-bitwy-pod-komarowem-podpisanie-i-wmurowanie-aktu-erekcyjnego-dzien-1/

  1. ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM 

https://akzamosc.pl/2019/09/10/99-rocznica-bitwy-pod-komarowem-dzien-2/

2018

BUDOWA POMNIKA CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ – KONFERENCJA PRASOWA – PODPISANIE POROZUMIENIA

https://akzamosc.pl/2018/08/01/budowa-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-konferencja-prasowa/

  1. ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM 

https://akzamosc.pl/2018/08/27/98-rocznica-bitwy-pod-komarowem-komarowska-potrzeba-2018-relacja-zdjecia/

Dzięki zaangażowaniu strony społecznej  Pomnik po wsze czasy przypominał będzie kolejnym pokoleniom chwałę polskiego żołnierza. Poseł Sławomir Zawiślak dziękuje przede wszystkim T. Dudkowi — Prezesowi Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” oraz jego członkom,  Polskiemu Klubowi Kawaleryjskiemu oraz Kawalerii Ochotniczej, za wspólną realizację, wydawałoby się niewykonalnego dla organizacji pozarządowych zadania. Dziękuje za dobrą, owocną i partnerską współpracę, której efekty w postaci tak okazałego monumentu są tego najlepszym dowodem.

Parlamentarzysta dziękuje wszystkim darczyńcom, stronie rządowej oraz wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie budowy Pomnika. Duże podziękowania należą się także członkom ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym Witoldowi Marusze sekretarzowi ŚZŻAK O/Zamość.

IMG 20220829 WA0008Poseł S. Zawiślak serdecznie dziękuje za wsparcie społecznej pracy i za zaangażowanie przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia, współorganizatorom Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i  Garnizonowi Warszawa. Partnerom uroczystości Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Fundacji Orlen, Instytutowi Pamięci Narodowej, PKP LHS sp. z o.o., Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego.

Podziękowania za dobrą współpracę należą się także dla wspierających obchody: Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Zamościa, 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Nowej Dęby, 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, Gminy Sitno oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Szczególne podziękowania kierowane są również do  mieszkańców Komarowa i regionu za pielęgnowanie pamięci o Bitwie pod Komarowem,  mediom, w tym Telewizji Polskiej, mediów za włączenie się w patriotyczny przekaz o pracy strony społecznej, jej efektach. Parlamentarzysta dziękuje za przyjęcie zaproszenia na tegoroczne uroczystości wszystkim gościom i liczne przybycie mieszkańcom regionu i Polski.

Jeszcze raz dziękując społeczeństwu i stronie rządowej Poseł S. Zawiślak serdecznie zaprasza do współpracy i dalszego wsparcia kontynuacji projektu, rozbudowy potencjału tak chętnie aktualnie odwiedzanego miejsca chwały polskiego oręża. Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz kierowany przez posła Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość stawiają przed sobą kolejne cele. W planach jest m.in.  zagospodarowanie terenu wokół Pomnika, założenie monitoringu, oświetlenie, utworzenie ścieżki dydaktycznej, czy też stworzenie w przyszłości Muzeum Bitwy pod Komarowem.

Numer rachunku bankowego na rzecz budowy pomnika: 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856

    

W mediach o uroczystości:

Stanęli do apelu: https://www.facebook.com/watch/?v=1749447832055134

https://lublin.tvp.pl/62072663/wola-sniatycka-obchody-102-rocznicy-pod-komarowem-i-odsloniecie-pomnika

https://radio.lublin.pl/2022/08/konrad-gluchowski-o-zwyciestwie-pod-komarowem-byla-to-ostatnia-bitwa-konna-w-dziejach-swiata/

https://zamosc.naszemiasto.pl/gmina-komarow-osada-jedyny-taki-w-kraju-w-wolicy/ar/c5-8968727

https://misyjne.pl/wolica-sniatycka-msza-sw-i-odsloniecie-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej/

https://tvrepublika.pl/Pamietamy-o-bohaterach-Pomnik-Chwaly-Kawalerii-i-Artylerii-Konnej,141462.html

https://www.radiomaryja.pl/informacje/102-rocznica-zwycieskiej-bitwy-pod-komarowem/

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/169181,Odsloniecie-pomnika-Chwaly-Kawalerii-i-Artylerii-Konnej-Wolica-Sniatycka-28-sier.html

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/ods%C5%82oni%C4%99cie-pomnika-chwa%C5%82y-kawalerii-i-artylerii-konnej-w-wolicy-%C5%9Bniatyckiej

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/01/rocznica-bitwy-pod-komarowem/

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3027166,odsloniecie-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-marszalek-sejmu-polska-jazda-ocalila-nasza-suwerennosc

https://wpolityce.pl/polityka/612200-szef-mon-nie-dopuscimy-do-okupacji-polskiej-ziemi

https://www.kombatanci.gov.pl/en/aktualnosci/2-aktualno%C5%9Bci/3142-w-wolicy-%C5%9Bniatyckiej-ods%C5%82oni%C4%99to-pomnik-chwa%C5%82y-kawalerii-i-artylerii-konnej.html

https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/31998,gm-komarow-osada-tlumy-podziwialy-pomnik-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej

https://www.polskieradio.pl/399/7975/Artykul/3027242,Piotr-Glinski-w-Bitwie-pod-Komarowem-obronilismy-Europe-Dzis-tez-mamy-wyzwania-w-zwiazku-z-sytuacja-na-Wschodzie

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,27840340,pod-komarowem-powstaje-pomnik-upamietniajacy-bitwe-z-1920-roku.html

https://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/123827/bitwa-pod-komarowem-pomnik-chwaly-kawalerii-i-artylerii.html

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/01/rocznica-bitwy-pod-komarowem/

https://radio.lublin.pl/2022/08/tu-decydowaly-sie-losy-europy-wielkie-polskie-zwyciestwo-upamietnione-monumentalnym-pomnikiem-wideo-i-zdjecia/

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/261111,102-rocznica-bitwy-pod-komarowem.html

https://www.facebook.com/19bzmech/posts/609306814112418

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/37934?t=W-holdzie-bohaterom-wojny-z-bolszewikami&fbclid=IwAR3LcB1-PzZe6LPZGX2oHnoA4HXppCOKMEyZ-HVgl-hdjJCYK71Xk6ikhfY

https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/2022-08-294-na-czesc-wiktorii-polskich-uanow/

https://dzieje.pl/wiadomosci/pomnik-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-przypomina-o-zwycieskiej-bitwie-pod-komarowem

tz 33 2022

 

https://youtu.be/koa8tcA7lPI

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010