Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.11.br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu poseł S. Zawiślak, w imieniu grupy posłów, przedstawił uzasadnienie potrzeby przyjęcia przez Sejm RP uchwały w sprawie uczczenia Powstania Zamojskiego w 80. rocznicę jego wybuchu (druk nr 2783 - https://orka.sejm.gov.pl/…/86A3FA339D8F101…/%24File/2783.pdf ).

Przypomnijmy parlamentarzysta w dniu 6 października br. jako poseł-wnioskodawca złożył w Sejmie RP projekt uchwały w sprawie uczczenia tegorocznej rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. 

IMG 2527

Intencją złożenia przez Posła ww. projektu uchwały jest przede wszystkim potrzeba oddania hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego (AK i BCh), którzy nieśli pomoc i ratunek mieszkańcom Zamojszczyzny, zbrojnie przeciwstawiając się niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego. Jego złożenie spełnia oczekiwania patriotycznej społeczności Zamojszczyzny, liczącej na podniesienie do należytej, godnej rangi zapomnianych czynów żołnierzy Polskiego Państwa Polskiego, swoich Przodków.

Poseł S. Zawiślak dziękuję grupie posłów za poparcie przygotowanego projektu uchwały, posłom - członkom Komisji za przeprowadzenie życzliwej i merytorycznej dyskusji, jednogłośną akceptację uchwały. Parlamentarzysta wierzy że z początkiem grudnia br. Sejm RP przyjmie tę uchwałę, czcząc pamięć żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego (AK i BCh) - Bohaterów zwycięskiego, ale zapomnianego Powstania Zamojskiego.

Parlamentarzysta składa także podziękowania społecznikom, członkom i sympatykom ŚZŻAK O/Z oraz mieszkańcom Zamojszczyzny za wspólną, aktywną pracę na rzecz upamiętnienia etosu żołnierzy PPP, ofiar ludobójczej akcji wysiedlania przez Niemców polskiej ludności Zamojszczyzny w tym Dzieci Zamojszczyzny.

Powyższe działania były częścią podjętych w tym roku przez Posła, także jako Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowego Okręg Zamość działań na rzecz upamiętnienia powyższej rocznicy Powstania Zamojskiego – drugiego co do wielkości po Powstaniu Warszawskim oraz największego pod względem czasowym i terytorialnym aktu zorganizowanego oporu Polaków przeciw zbrodniczej polityce III Rzeszy.

Jednym z ważniejszych wydarzeń, które udało się zrealizować dzięki staraniom parlamentarzysty, jest organizacja we współpracy z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem centralnych obchodów 80. rocznicy Powstania Zamojskiego, które odbędą się 20 listopada 2022 r. w Warszawie.

Więcej o uroczystości tutaj: https://akzamosc.pl/2022/11/03/zaproszenie-na-centralna-uroczystosc-z-okazji-80-rocznicy-wybuchu-powstania-zamojskiego-20-listopada-2022-r-warszawa/

Poseł S. Zawiślak dziękuje Szefowi UDSKiOR Panu Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi i pracownikom Urzędu za życzliwe przyjęcie złożonego w tej sprawie w czerwcu br. pisma - propozycji i podjętą ze ŚZŻAK Okręg Zamość współpracę na rzecz wspólnej organizacji obchodów.

Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2022/10/14/organizacja-centralnej-panstwowej-uroczystosci-z-okazji-80-rocznicy-wybuchu-powstania-zamojskiego-w

Jednocześnie informujemy, że 11 grudnia 2022 r. w Zamościu zaplanowane są regionalne obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Uroczystość będzie podsumowaniem realizowanych od początku tego roku przez Związek, wspierany przez partnerów lokalnych wydarzeń upamiętniających i przywołujących pamięć o Powstaniu Zamojskim. Swój udział w uroczystości, potwierdził m.in. Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Marian Rojek Biskup diecezjalny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk. W ramach programu uroczystości na zaproszenie ŚZŻAK O/Z z koncertem wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, planowana jest też konferencja naukowa na temat Powstania Zamojskiego. Dzięki podjętej współpracy ŚZŻAK O/Z z Prezesem IPN Karolem Nawrockim, zostanie wystawiona - przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie -  wystawa poświęcona Powstaniu Zamojskiemu. W trakcie obchodów zostanie zaprezentowana mieszkańcom, wydana przez Pocztę Polską S.A - na wniosek Zarządu ŚZŻAK O/Z - okolicznościowa kartka pocztowa z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego oraz egzemplarze Śpiewnika „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny” oraz inne materiały promocyjne dotyczące Powstania Zamojskiego.

Poseł S. Zawiślak zaprasza do wspólnego uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Jednocześnie zachęca do współpracy, poddawania pomysłów, wniosków na rzecz wzbogacenia upamiętnienia tegorocznej rocznicy.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010