konkurs sejm 2023

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP wspólnie z Posłem S. Zawiślakiem organizuje „Konkurs Wiedzy o Sejmie”, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Zamojszczyzny, w tym powiatu zamojskiego i miasta Zamość.

Konkurs zaplanowany jest na dzień 6 czerwca 2023 r. (wtorek), a przeprowadzony zostanie od godz. 10:30 w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu (ul. Piłsudskiego 36).

W ramach działalności poselskiej Poseł Sławomir Zawiślak, w trosce o rozwój  pasażerskiego transportu kolejowego na Zamojszczyźnie, w porozumieniu ze stroną społeczną wystosował do Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego pismo interwencyjne, w którym wnioskuje o rozszerzenie obecnie realizowanej w regionie siatki całorocznych, regionalnych połączeń kolejowych o odcinki: Zamość Wschód – Hrubieszów Miasto i Zawada – Bełżec.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - udział we wtorkowym spotkaniu, w trakcie  którego przedstawiciele 51 samorządów z terenu województwa lubelskiego podpisali z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką umowy na realizację łącznie 115 zadań drogowych. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. wynosi prawie 231,2 mln zł. Serdecznie gratuluję mieszkańcom,  uzyskania kolejnego rządowego wsparcia na rzecz budowy dróg.

001

W dniach 20-22 marca delegacja Komisji do Spraw Unii Europejskiej zrealizowała wizytę roboczą w instytucjach UE w Brukseli. Delegacja reprezentująca wszystkie kluby na czele z przewodniczącym Komisji posłem Kacprem Płażyńskim odbyła szereg spotkań m.in. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim.

Członkowie Zespołu, który powstał w Sejmie 13.01.2023 r. razem z zapraszanymi na posiedzenia przedstawicielami środowiska medycznego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, innych jednostek organizacyjnych i osób zajęli się oceną aktualnej działalności Izb Lekarskich. Przypominając także zapisy Kodeksu Etyki Lekarza, powołując się na lekarską Przysięgę Hipokratesa na wniosek obywateli naszego kraju, przedstawicieli lekarzy chcą sprawdzić, czy działalność Izb Lekarskich w pełni respektuje przepisy prawa, dobrze służy środowisku, a także dobru pacjenta. Członkowie Zespołu chcą m.in. ocenić sposób realizacji decyzji władz Izb Lekarskich, organizujących procesy wnioskujące o pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej bardzo licznej grupy lekarzy ( włącznie z pozbawianiem prawa wykonywania  zawodu ), którzy protestowali przeciwko organizacji systemu opieki zdrowotnej podczas pandemii. Lekarzy, którzy jako przeciwnicy zamykania przed pacjentami szpitali i przychodni, ograniczania im obywatelskich praw, świadomie zaangażowali się w aktywną pomoc medyczną chorym i wierząc, że mają prawo do wyrażenia w wolnym kraju opinii w ww. sprawie, podpisywali i upubliczniali swoje — oparte na naukowych badaniach- stanowiska.  Na pierwszym posiedzeniu Zespołu poruszony został temat zarzutów Izb Lekarskich wobec dr. Zbigniewa Martyki.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie — udział w spotkaniu, którego celem było rozwiązanie problemów związanych z projektowanymi w regionie inwestycjami kolejowymi, realizowanymi w ramach projektu Centralny Port Komunikacyjny. Spotkanie odbyło się z inicjatywy poseł T. Hałas, z którą w tej sprawie od dłuższego czasu współpracuję, mając wspólny kontakt z zainteresowanymi sprawą mieszkańcami regionu. Dążąc do organizacji rzetelnej dyskusji w ww. temacie, podjęliśmy taką samą decyzję podczas głosowania nad projektem ustawy z dnia 7 lipca 2021 r. o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pełnomocnik CPK — Minister Marcin Horała (też eksperci CPK), Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, samorządowcy oraz strona społeczna, reprezentująca komitety protestacyjne z naszego regionu. Stanowisko jednego Komitetu Protestacyjnego, który nie przyjął zaproszenia, zostało przekazane Ministrowi M. Horale.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, merytoryczną dyskusję. Mamy nadzieję, że spotkanie przybliżyło stronie ministerialnej wszystkie społeczne wątpliwości, co w efekcie przyniesie przedstawienie mieszkańcom akceptowalnych przez stronę społeczną rozwiązań.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010