W dniu 10.01.2023 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu z inicjatywy Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, społecznie Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna odbyło się kolejne już spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem. Temat spotkania „Małe i średnie firmy - wyzwania i problemy w 2023 roku”.

zamojszczyzna abramowicz

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedsiębiorców z naszego regionu, właścicieli firm oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, m.in.: Unii Szefów Firm Zamojszczyzny, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie także instytucji, biur współpracujących z przedsiębiorcami. Zaproszenie organizatorów przyjął Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju Pan Zbigniew Wasąg.

Na wstępie spotkania Poseł S. Zawiślak  powitał jego uczestników, podziękował Wojewodzie Lubelskiemu Panu Lechowi Sprawce za udostępnienie sali. Następnie podziękował Rzecznikowi MŚP za przyjęcie zaproszenia i stałe interesowanie się problemami, potrzebami polskich małych i średnich firm także z terenu Zamojszczyzny. Podziękował ww. za współpracę z kierowanym przez siebie Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, która trwa od początku jego działalności a roboczo rozpoczęta została wizytą Rzecznika MiŚP w Zamościu w lipcu 2021 r.:

https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/organizacja-spotkania-dla-przedsiebiorcow-oraz-organizacji-zrzeszajacych-pracodawcow-i-przedsiebiorcow-z-terenu-zamojszczyzny-z-panem-adamem-abramowiczem-rzecznikiem-malych-i-srednich/

Poseł S. Zawiślak podkreślił dużą wartość podjętej współpracy, która dała efekty m.in. w postaci skutecznej pomocy udzielonej firmom także w czasie trudności jakie przechodziła nasza gospodarka w okresie pandemii. Podkreślił, że przyjęci do działającej przy Rzeczniku Rady Przedsiębiorczości eksperci Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna dalej będą się angażowali, podobnie jak jego członkowie, w pracę na rzecz rozwiązywania problemów przedsiębiorców.

Należy dodatkowo zauważyć stałe zainteresowanie posła S. Zawiślaka, członka sejmowej Komisji Gospodarki kwestiami gospodarczymi. W okresie ww. pandemii występował on przeciwko propozycjom regulacji prawnych w efekcie końcowym szkodzących prowadzeniu działalności gospodarczej, wspierał działania na rzecz  rozszerzenia tarczy antycovidowej na wielu przedsiębiorców. W zakresie pracy biura poselskiego decyzją posła S.Zawiślaka świadczone jest jego klientom doradztwo m.in. w zakresie podatków, formy prowadzenia działalności gospodarczej najkorzystniejszej podatkowo. Kolejną formą pomocy jest usługa przygotowania pism procesowych i przedprocesowych w toku postępowań administracyjnych ale również cywilnych. We współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzi trwały nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego w regionie.

Po krótkim wprowadzeniu posła S. Zawiślaka nastąpiło wystąpienie Rzecznika MiŚP Pana Adama Abramowicza, który poruszył i omówił wiele ważnych kwestii znajdujących aktualnie największe zainteresowanie wśród przedsiębiorców, m.in. takich jak podwyżki cen prądu i gazu, nowe stawki ZUS, wzrost płacy minimalnej, zakres rządowej pomocy dla przedsiębiorców. Rzecznik MiŚP przedstawił także propozycje zmian, działań na rzecz polepszenia warunków działalności małych i średnich firm o które będzie postulował w rozmowach ze środowiskami politycznymi i gospodarczymi. Jednocześnie zauważając aktywność przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zachęcał przedsiębiorców do współpracy.

Wydarzenie było okazją do omówienia aktualnych zagadnień związanych ze zmianami w rozliczaniu podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Kwestie te w swoim wystąpieniu z perspektywy pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju Pan Zbigniew Wasąg. Dzięki uprzejmości ZUS w trakcie spotkania działały stoiska eksperckie, w których  pracownicy ZUS w Biłgoraju, udzielali zainteresowanym informacji dotyczących Platformy Usług Elektronicznych (PUE) oraz obowiązku płatników składek w zakresie ubezpieczeń społecznych.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem uczestników, przedsiębiorców, pracodawców zainteresowanych rolą i działalnością instytucji Rzecznika MŚP oraz działaniami na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zadawali pytania dotyczące obecnych problemów, wskazywali propozycje ich rozwiązywania.

Organizacja spotkania z Panem Rzecznikiem, zajmującym się ochroną interesów małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, umożliwiła przedsiębiorcom zgłoszenie potrzeb i problemów naszych lokalnych firm. Dyskusja pozwoliła przedstawić najważniejsze postulaty i oczekiwania lokalnych przedsiębiorców. Intencją spotkania była również wymiana informacji i doświadczeń, kontynuowanie współpracy.

Przypomnijmy kierowane przez posła S. Zawiślaka Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika, która zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Do Rady Przedsiębiorców należą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Więcej: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/stowarzyszenie-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-zostalo-czlonkiem-rady-przedsiebiorcow-przy-rzeczniku-malych-i-srednich-przedsiebiorcow/

Poseł S. Zawiślak serdeczni dziękuje Panu Adamowi Abramowiczowi- Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Panu Zbigniewowi Wasągowi- Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju za przyjęcie zaproszenia. Liczy, że przedstawione podczas jego trwania uwagi do obecnej sytuacji przedsiębiorców, zgłoszone propozycje rozwiązania problemów, zgłaszana chęć współpracy na rzecz ich rozwiązywania jest ważnym elementem organizowania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw działających także na terenie Zamojszczyzny. Szczególnie dziękuje za przedstawione propozycje zmian oraz aktywny dialog z przedsiębiorcami.

Poseł S. Zawiślak serdecznie dziękuje także za obecność i aktywność na spotkaniu przybyłym na nie przedsiębiorcom oraz przedstawicielom organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców. Jednocześnie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy także z pracownikami Biura Poselskiego oraz z członkami Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Więcej informacji o  stowarzyszeniu znajdziecie Państwo na:

https://zamojszczyzna.org/

https://www.facebook.com/SRLZamojszczyzna/

 

https://lublin.tvp.pl/65576302/ulatwienia-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-2023-roku

https://roztocze.net/pl/19_wiadomosci-z-regionu/589_zamosc/352237_male-i-srednie-firmy—wyzwania-i-problemy-w-2023-roku.html

https://fb.watch/i1xDSJH9EC/

https://radio.lublin.pl/2023/01/o-problemach-i-wyzwaniach-przedsiebiorcow-spotkanie-z-rzecznikiem-msp-w-zamosciu/

https://radio.lublin.pl/2023/01/rzecznik-msp-spotkal-sie-z-przedsiebiorcami-chcemy-by-wygladalo-to-tak-jak-w-europie-zachodniej/

https://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP/posts/552769983557734

TZ Rzecznik Abramowicz 10.01

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010