001

W dniach 20-22 marca delegacja Komisji do Spraw Unii Europejskiej zrealizowała wizytę roboczą w instytucjach UE w Brukseli. Delegacja reprezentująca wszystkie kluby na czele z przewodniczącym Komisji posłem Kacprem Płażyńskim odbyła szereg spotkań m.in. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim.

Posłowie rozpoczęli wizytę od spotkania z ambasadorem Andrzejem Sadosiem i pracownikami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. W spotkaniu udział wziął udział  m.in. minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

Następnie posłowie odbyli szereg spotkań w Komisji Europejskiej. Podczas rozmowy z komisarz UE ds. energii Kadri Simson została przedstawiona aktualna sytuacja energetyczna. Posłowie w dyskusji podkreślali, że transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków ekonomicznych dla najbardziej wrażliwych regionów lub grup społecznych.

Podczas spotkania z komisarzem UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliwierem Varhelyi została omówiona aktualna sytuacja dotycząca trwających procesów rozszerzenia UE.

Na spotkaniu z wiceprzewodniczącym wykonawczym KE ds. zielonego ładu Fransem Timmermansem zostały poruszone kwestie energetyki jądrowej, strategii UE w sprawie metali rzadkich, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym oraz norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych.

002

Z komisarz UE ds. wartości i przejrzystości Verą Jourovą rozmawiano m.in. o praworządności, walce z dezinformacją rosyjską oraz projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla usług medialnych na rynku wewnętrznym („europejski akt o wolności mediów”).

Komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira z uznaniem podkreśliła, że Polska jest liderem w absorpcji środków z UE a wdrażanie perspektywy 2014-2020 odbywa się zgodnie z planem.

W Parlamencie Europejskim delegacja odbyła rozmowę z Beatą Szydło, byłą premier, wiceprzewodniczącą Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji, oraz ds. Wzmocnienia Uczciwości, Przejrzystości i Odpowiedzialności. Omówiono kwestie mandatu komisji oraz głównych działań. W dyskusji poruszono również wątek afery, którą dwa lata temu opisała francuska gazeta "Liberation", działania PE w sprawie tzw. Qatargate oraz współpracę eurodeputowanych z lobbystami.

Posłowie Komisji do Spraw Unii Europejskiej spotkali się również z grupami politycznymi w PE oraz wspólnie złożyli wieniec pod tablicą pamiątkową „Solidarność 1980” przed gmachem Parlamentu Europejskiego.

Wizyta w Brukseli była zorganizowana we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010