Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury w Hrubieszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła Sławomira Zawiślaka, Wiceprezesa PKP Intercity - Jarosława Oniszczuka oraz Rzecznika Prasowego PKP Intercity - zdjęcia z ww. konferencji w załączeniu.

Konferencja zgodnie z tematem odnosiła się do faktu uruchomienia od 10 grudnia br. dalekobieżnego połączenia kolejowego z Hrubieszowem, wykonywanego przez spółkę PKP Intercity oraz nawiązywała do podnoszonych przez stronę społeczną obaw dotyczących jakoby zamiarów zlikwidowania w/w połączenia. Wyjaśniała ona również pewne utrudnienia związane z brakiem sprawnych lokomotyw i czasowym zastępowaniem ich poprzez komunikacja autobusową.

W trakcie konferencji, witając wszystkich zgromadzonych, Poseł Sławomir Zawiślak podkreślił, że aktualnie odpowiadające za polskie państwo Prawo i Sprawiedliwość jest zainteresowane m.in. wzmacnianiem (zapomnianych przez poprzedni rząd PO-PSL)  regionów, w tym uruchamianiem zlikwidowanych przez ww. poprzedników, dalekobieżnych połączeń  kolejowych.

konferencja gddkia 28 11

Uprzejmie informujemy, że 28 listopada br. w siedzibie Zamojskiego Rejonu  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Szczebrzeskiej 69 w Zamościu odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu działań GDDKiA na drogach krajowych przebiegających przez teren województwa lubelskiego z uwzględnieniem obszaru Rejonu GDDKiA w Zamościu. 

W ww. konferencji udział wzięli m.in. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Stanisław Schodziński, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami - Krzysztof Zwolan,  Kierownik Rejonu Zamość - Kazimierz Kietliński oraz Poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak.

W trakcie swojego wystąpienia Dyrektor S. Schodziński przedstawił duży zakres wykonanych prac mających na celu skuteczną realizację, przygotowanie wymienionych w załączonej prezentacji GDDKiA inwestycji drogowych na terenie naszego województwa. Dyrektor nadmienił, że wśród zadań, które zostaną zrealizowane znalazły się już podjęta ( poprzez podpisanie umowy z wykonawcą ) budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego - koszt ponad 290 mln  zł oraz w dalszej perspektywie prace na odcinku drogi S17 Piaski – Hrebenne – koszt ponad koszt 4,6 mld. Wyraził on również wdzięczność wobec parlamentarzystów za  dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz realizacji zadań  w zakresie budowy krajowej infrastruktury drogowej.

Uprzejmie informujemy, że w obliczu projektu likwidacji Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Hrubieszowie, podzielając argumenty strony społecznej, przemawiające za utrzymaniem tego przygranicznego laboratorium, Poseł Zawiślak zdecydował się wystosować interwencję w tej sprawie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie - Pani Irminy Nikiel (kopia w załączeniu).

Zgodnie z informacją przekazaną w odpowiedzi Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie (także w załączeniu) decyzja o likwidacji laboratorium w PSSE w Hrubieszowie została wstrzymana.

konferencja ak 2017Dnia 30.11 br. w Delegaturze LUW, przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu odbyła się zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość konferencja prasowa, podczas której jej uczestnicy przekazali do wiadomości opinii publicznej informację m.in. o stanie prac remontowych prowadzonych w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, będących realizacją  podjętej  w tym temacie przez Prezydium ŚZŻAK O/Z dn. 24 lipca br. uchwały, o kolejnych sukcesach wyprodukowanego w ub. roku  przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ( przy współpracy z TVP 3 Lublin ) filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 - 1944” oraz zaawansowaniu prac nad kolejnym filmem dokumentalnym realizowanym przez Związek, który poruszy temat wojennej i powojennej działalności jednego z wybitnych dowódców AK na Zamojszczyźnie - Józefa Śmiecha ps. Ciąg.

Wyżej wymieniona, nowa produkcja filmowa, na którą, podobnie jak w przypadku poprzedniego filmu, ŚZŻAK O/Z zabezpieczył niezbędne środki finansowe, znajduje się obecnie na etapie przygotowań do rozpoczęcia zdjęć. Mając na uwadze rzetelne podejście do kwestii upublicznionych oskarżeń J. Śmiecha, ekipa filmowa przewertowała kilkaset stron tekstów oraz odbyła wielogodzinne rozmowy z rodziną, historykami i osobami, które były w bliskim otoczeniu Józefa Śmiecha. Związek zwrócił się z publicznym apelem o zgłaszanie się osób chcących się wypowiedzieć w sprawie i przekazał filmowcom posiadane materiały. Ekipa filmowa jest także w stałym kontakcie z biurem ekspertyz sądowych, które prowadzi weryfikację dokumentów w celu potwierdzenia ich prawdziwości – w tym m.in. również pod kątem grafologicznym. W chwili obecnej trwa również etap przygotowań technicznych, podczas którego dobierany jest sprzęt oraz uzgadniane są filmowe środki wyrazu. Producenci planują rozpoczęcie zdjęć do filmu w dniu 6 listopada br.

pogrzeb jara eamaDnia 14 października 2017 r. w krypcie Bazyliki ojców Bernardynów w Radecznicy - miejscu w którym Żołnierze Niezłomni organizowali walkę o wolną Ojczyznę pochowano z honorami Śp. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i Śp. Stanisława Biziora ps. „Eam”. Wyklęci -  patrioci walczący za Ojczyznę w konspiracji już od zakończenia wojny obronnej 1939r – odnalezieni 23 stycznia 2017r dzięki staraniom IPN spoczywali w anonimowej mogile na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Zabici w 1952 r strzałem w tył głowy przez komunistyczne władze PRL Bohaterowie z państwowymi honorami odbyli swoją ostatnią drogę. Towarzyszyły im ich Rodziny, asysta wojskowa, władze państwowe i wojewódzkie, poczty sztandarowe, harcerze, grupy rekonstrukcji historycznej, motocykliści Rajdu Katyńskiego, a także licznie przybyli mieszkańcy regionu. Z honorami spoczęli w krypcie Bazyliki w Radecznicy, miejscu z którego prowadzili walkę za wolną Ojczyznę.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość- kultywujący pamięć wiernej służby dla Ojczyzny żołnierzy AK z terenu Zamojszczyzny m.in. 9 pp AK, także II Inspektoratu Zamojskiego AK - już wcześniej podejmował działania, które podnosiły czyny i zasługi naszych Bohaterów. Wśród tych działań było m.in. skuteczne złożenie przez Prezesa ŚZŻAK O/Z posła S. Zawiślaka wniosków o pośmiertny awans na stopień płk dla M. Pilarskiego oraz jego żołnierzy – awans na kpt. dla St. Biziora i na por. dla Jana Hadama ps. Agrest.

konferencja zawislak czarnek 2 10 2017

 

W dniu 2 października 2017 r. w moim biurze poselskim w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Podczas konferencji ww. przedstawione zostały ważne dla społeczności lokalnej aktualne tematy dotyczące poparcia dla przebudowy oraz poszerzenia działalności Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu a także najnowsze, dobre informacje dotyczące rozbudowy infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie oraz podjętej decyzji o uruchomieniu przez PKP IC dalekobieżnego połączenia kolejowego do Hrubieszowa.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010