Poseł S. Zawiślak przyjmując zaproszenie członków Warszawskiego Koła Zamościan przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym  uczestniczył w spotkaniu podczas, którego zaprezentowany został  film „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944”, nagrany staraniem posła przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz TVP3 Lublin przy finansowym wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  W czasie spotkania przedstawiona została także przygotowana przez ŚZŻAK O/Zamość wystawa o Powstaniu Zamojskim, którą zaprezentował Pan Kazimierz J. Latuch.
 
W spotkaniu uczestniczył szef zamieszkałych w Warszawie Zamościan, Pan Prezes Wiesław Świderek.  Poseł serdecznie dziękuje za zaproszenie i zgłasza gotowość do współpracy w pracy dla dobra także naszego regionu ponadto upowszechniania historii Zamojszczyzny.
 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010