Dnia 14 marca 2018 r. w sali Konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu miała miejsce konferencja prasowa połączona z wręczeniem przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka umów w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na zadania realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W konferencji tej wziął również udział Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, który od wielu lat angażuje się w pracę na rzecz pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury drogowej w naszym regionie.

Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek wraz z posłem S. Zawiślakiem wręczyli w/w umowy 16 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Zamojszczyzny. Łączna kwota dofinansowania dla tych jednostek wyniosła 23. 412. 220, 68 zł, przy wkładzie własnym samorządów na realizację zadań  26. 687. 524, 38 zł. Realizacja inwestycji drogowych na terenie Zamojszczyzny obejmie zmodernizowanie poszczególnych dróg oraz rozbudowę blisko 55 km nowych dróg lokalnych.

Warto zauważyć, że jest to duży sukces wnioskodawców oraz wspierających ich starania zaangażowanych osób i środowisk, w tym posła S. Zawiślaka. Na liście wniosków zakwalifikowanych w ramach PRGiPID w 2018 roku na terenie województwa lubelskiego, w limicie dostępnych środków finansowych, znalazły się bowiem 54 zadania, a łącznie przebudowanych zostanie 122 km dróg.

W trakcie swojego wystąpienia Poseł Zawiślak podziękował wojewodzie P. Czarnkowi za przyznanie dużych środków finansowych, które umożliwią poprawę jakości znacznej części zaniedbanych przez lata dróg gminnych i powiatowych w regionie. Podziękowania skierował także do obecnych na uroczystości samorządowców i mieszkańców, którym pogratulował tych ważnych inwestycji. Nawiązując do faktu, iż wojewoda lubelski przez ostatnie 3 lata przekazał z Budżetu Państwa ponad 180 mln złotych na realizację budowy oraz przebudowy dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa (kwota ta przekracza kwotę 179 mln zł przyznanych na ww. drogi przez 4 lata ostatniej kadencji wojewodów PO-PSL) oraz zapowiedzi zwiększenia rządowej pomocy na ten cel, poseł stwierdził, że ta dobra polityka rządu  spowoduje przyznanie kolejnych środków na tak potrzebne w  regionie inwestycje drogowe.

Zauważając nieobecność na spotkaniu przedstawicieli powiatu hrubieszowskiego, powiatu grodzkiego Zamość poseł podniósł potrzebę składania dobrych wniosków na rządowe dofinansowywanie dróg. Podkreślił przy tym dużą wagę społecznego nacisku na rzecz dopingowania samorządowców do podejmowania starań o ww. środki oraz wspieranie złożonych projektów. Jak stwierdził, w obliczu małej aktywności i skuteczności władz samorządowych miasta Zamościa w pracy na rzecz pozyskania funduszy zewnętrznych na drogi w okresie ostatnich 10 lat, w ostatnim okresie kilkakrotnie przekonywał Prezydenta Miasta Zamościa do złożenia wniosku o przyznanie środków na budowę tak potrzebnych w mieście dróg. Podnosząc pozytywne przykłady miast uzyskujących w ww. okresie znaczną zewnętrzną pomoc z rządowego programu, podnosił ten temat  na sesjach Rady Miasta Zamość – 28 listopada 2016 r., 29 grudnia 2016 r. oraz 29 maja 2017 roku. Ostatecznie Miasto Zamość  złożyło wniosek na przebudowę dróg (m.in. ul. Łanowa ), który obecnie znajduje się na liście rezerwowej PRGiPID  2018 roku. Parlamentarzysta liczy, że dzięki w/w wnioskowi, w zakresie zapowiedzianego zwiększenia rządowego wsparcia, Zamość otrzyma dotacje w kwocie 2 mln 479 tys. zł na rozwój infrastruktury miejskiej, tak potrzebnej mieszkańcom miasta.

Zobacz listę dofinansowanych zadań > 

http://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/LIsta%20zada%C5%84%20%281%29.pdf

Linki do artykułów:

http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/samorządy-z-zamojszczyzny-dostały-dofinansowanie-budowy-dróg-wideo

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/miliony-na-drogi-w-powiecie-zamojskim-dzis-podpisano-umowy-z-samorzadami/

http://lublin.tvp.pl/

https://gminazamosc.pl/gminne-i-rzadowe-pieniadze-na-przebudowe-drogi-gminnej-nr-110440l-w-m

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010