konkurs sejmW dniu 7 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu z inicjatywy posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie (Delegatura w Zamościu) przeprowadziło po raz drugi "Konkurs wiedzy o Sejmie” pod Honorowym Patronatem Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Marka Kuchcińskiego.

Konkurs przeznaczony był dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych tym razem z terenu Miasta Zamość. W ubiegłym roku konkurs zorganizowano dla uczniów szkół z terenu powiatu hrubieszowskiego W tegorocznej rywalizacji o nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu oraz Posła Sławomira Zawiślaka mogły uczestniczyć trzy osoby z każdej szkoły.

Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie.W ramach zadania konkursowego uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy z zakresu współczesnego polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego.

Uczniowie podczas niniejszego wydarzenia mieli możliwość wysłuchania wykładów pracowników Wszechnicy Sejmowej oraz obejrzenia prezentacji multimedialnych dotyczących architektury, historii, oraz zadań, funkcji, trybu pracy ustawodawczej Sejmu i Senatu RP. Następnie przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego związanego z zagadnieniami parlamentaryzmu. Po zmaganiach konkursowych odbyło się spotkanie z posłem S. Zawiślakiem, który m.in. przybliżył uczestnikom swoją pracę w Sejmie RP. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania  także z pracownikami Wszechnicy Sejmowej oraz zadawania im pytań.

Następnie komisja w składzie: pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu oraz nauczyciele zamojskich szkół, wyłoniła zwycięzców. W skład Komisji Konkursowej weszli: Robert Więcław, nauczyciel historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu; Małgorzata Malicka, nauczyciel historii Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu; Małgorzata Drozd,  nauczyciel historii Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu; Ewa Bałuta, nauczyciel historii Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu; Dorota Kowalczyk,  nauczyciel historii Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu.

Laureatem pierwszego miejsca został – Jakub Szumowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu, który otrzymał atrakcyjną nagrodę główną– czytnik ebook, ufundowany przez Honorowego Patrona Konkursu Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, drugie miejsce zajął – Krystian Petz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, trzecie miejsce – Szymon Trytek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu (Elektryk). Ww. otrzymali także nagrody Marszałka Sejmu RP. Wszyscy uczniowie, także nauczyciele opiekujący się uczniami i członkowie komisji otrzymali ponadto ufundowane przez posła Sławomira Zawiślaka okolicznościowe dyplomy, nagrody książkowe oraz filmy dokumentalne o historii naszego regionu. Poseł przekazał gościom z Warszawy albumy o Zamościu i nagrane przez ŚZŻAK Okręg Zamość filmy o Powstaniu Zamojskim.

W konkursie udział wzięło 56 uczestników z 14 zamojskich szkół tj: Szkoły Podstawowej  nr 9 w Zamościu, Szkoły Podstawowej  nr 2 w Zamościu, Szkoły Podstawowej nr 10 w Zamościu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu( Mechanik ), Szkoły Podstawowej nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu, Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu (Ekonomik), II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu, Szkoły Podstawowej nr 4  w Zamościu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu), I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu ( Elektryk ), Zespołu Szkół Katolickich im. Ojca Pio w Zamościu.

Na zakończenie spotkania poseł S. Zawiślak podziękował uczniom, nauczycielom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie oraz pogratulował ważnej dla rozwoju demokracji w naszym kraju dużej wiedzy na temat funkcjonowania władzy ustawodawczej jaką jest polski parlament. Z kolei Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu a także przedstawicielom zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty podziękował za pomoc w organizacji konkursu.

https://www.radio.lublin.pl/news/zamosc-co-mlodziez-wie-o-sejmie
https://lublin.tvp.pl/37103443/7-maja-2018-g-1830 - od 12 minuty

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010