Lubelska Rada Regionalna                                                                           Lublin, 11 lutego 2014 r.

Prawa i Sprawiedliwości

                                                                      Szanowni Państwo

                                                                     Redaktorzy Naczelni

                                                                    Dzienników, Czasopism

                                                                   i mediów elektronicznych

                                                                    Województwa Lubelskiego

                                 

                                                            Komunikat prasowy

            w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim"

W załączeniu przekazujemy Państwu uwagi i propozycje Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości do „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim", przekazane Marszałkowi Województwa Lubelskiego. Członkowie LRR PiS apelują jednocześnie do Zarządu Województwa Lubelskiego o gruntowną zmianę planu, który w wielu punktach jest zaprzeczeniem idei zrównoważonego rozwoju naszego województwa. Analiza planu, poprzedzona aktywnym, wieloletnim działaniem radnych wojewódzkich PiS oraz parlamentarzystów PiS w obszarze publicznego transportu zbiorowego na terenie naszego województwa– zarówno drogowego jak i kolejowego – każe sformułować następującą tezę: plan sporządzony przez koalicję PO-PSL konsekwentnie stawia na rozwój największych ośrodków kosztem mniejszych. W związku z tym nie przewiduje integracji transportu publicznego dla małych ośrodków oraz ujawnia brak koncepcji na poprawę i zwiększenie dostępu do transportu publicznego mieszkańców wszystkich regionów województwa.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego wydaje się niestety być kontynuacją działań, które z roku na roku utrudniają mieszkańcom województwa dostęp do publicznych przewozów. Członkowie LRR PiS wyrażają sprzeciw wobec takich działań i jednocześnie apelują do wszystkich samorządów województwa o zaangażowanie się w trwające - bardzo krótkie- konsultacje społeczne w celu zmiany polityki Zarządu Województwa Lubelskiego, zwłaszcza w kontekście zadań, jakie na gminy i powiaty nakłada ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Rozwój poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zależy w bardzo dużej mierze od dostępności komunikacyjnej. Stąd tak ważne jest rzeczowe i gruntowane przeanalizowanie planu przez gospodarzy wszystkich wspólnot samorządowych.

Wśród  wielu negatywnych aspektów w.w planu  warto również wymienić:

1- brak wskazania dotychczasowej rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych mimo wymogu ustawowego (zwłaszcza w przewozach kolejowych),

2- zbyt ogólnikowe opisanie zasad organizacji przewozów przez samorząd wojewódzki,

3-   projekt nie przewiduje  integracji transportu publicznego dla małych ośrodków,

4 - brak w nim określenia roli i znaczenia Przewozów Regionalnych w systemie transportowym w województwie,

6- wobec konsekwentnego dążenia Zarządu Województwa Lubelskiego do prywatyzacji PKS-ów nie wystąpi integracja na III etapie s. 63, podobnie dotyczy to etapów II i I. UMWL wydając w różnym systemie koncesje prywatnym przewoźnikom, wyprzedając PKS-y nie zadbał o swój własny interes i jednocześnie udowadnia, że tylko prywatne jest efektywne. Dlatego przy braku nasycenia siecią kolejową, ograniczeniu środków finansowych na finansowanie systemu transportu publicznego w niektórych częściach Lubelszczyzny w ogóle nie wystąpi żadna integracja.

Generalnie plan zbyt szczegółowo wchodzi w niektóre obszary (systemy informacji dla pasażera, rozwiązania taryfowe), a zbyt ogólnikowo traktuje istotę planu, czyli systemowe rozwiązania prawno-ekonomiczne (za dużo jest przeniesień z ustawy, a za mało oryginalnych rozwiązań dotyczących Lubelszczyzny). Brak w nim koncepcji na poprawę i zwiększenie możliwości korzystania z transportu publicznego.

Członkowie Lubelskiej Rady Regionalnej PiS od wielu lat podejmują aktywne działania mające na celu zahamowanie procesu uwstecznienia publicznego transportu zbiorowego w naszym województwie. Przykładem tych działań jest konsekwentna, choć niestety z winy koalicji większościowej, rządzącej województwem, nieskuteczna obrona PKS, a także walka o połączenia kolejowe zwłaszcza do powiatów byłego województwa zamojskiego.

Dlatego liczymy, że przedstawione przez nas, a uzgodnione z przedstawicielami strony społecznej uwagi do w.w dokumentu, zostanąuwzględnione dla dobra mieszkańców naszego województwa i umożliwienia jego rozwoju.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010